Nastolatek

Nie ma dnia byśmy nie mówili. Mówimy codziennie, w różnym celu, w różnej sytuacji oraz na wiele sposobów. Jednak czy wiemy iż nasze komunikowanie się poprzez mowę, nazywamy komunikacją werbalną?

Komunikacja werbalna - co to jest?

Komunikacja werbalna to sposób komunikacji, porozumiewania się z innymi za pomocą języka naturalnego, a więc mowy ludzkiej. Nie da się ukryć jest to jeden z podstawowych sposobów komunikowania się i bez niego nie byłoby możliwe załatwienie wielu rzeczy, o ile możliwe byłoby funkcjonowanie. Zdecydowanie komunikacja werbalna ułatwia nam wiele spraw, pomaga w nauce, kontakcie z innymi, w pracy czy w domu. Komunikacja werbalna występuje również u zwierząt np. szympansów. By doszło do pełnej komunikacji werbalne, potrzebne są dwie osoby nazywane:
1. Mówca bądź nadawca.
2. Słuchacz czy odbiorca. Aby doszło do zrozumienia podczas komunikacji werbalnej, osoba mówiąca musi posługiwać się tzw. kodem czyli mowa w zrozumiałym dla słuchacza języku.

W komunikacji werbalnej bardzo ważne jest:
• Z jakim akcentem wypowiadamy zdania, oraz w jaki sposób modelujemy swoją wypowiedź. Powinna ona być przejrzysta i zrozumiała dla odbiorcy.
• Odpowiedni stopień oraz pełna płynność mowy.
• Odpowiednia zawartość wypowiedzi, która przekaże słuchaczowi wszystkie ważne i cenne informacje.

Komunikacja werbalna - ćwiczenia

Choć porozumiewamy się komunikacja werbalną każdego dnia, dobrze jest od czasu do czasu ją poćwiczyć. Ćwiczymy ją każdego dnia, posługując się nią, ulepszając oraz praktykując. Nasz język powinien stawać się coraz lepszy, poprawny, zrozumiały i trafny wobec słuchacza. Jeśli mamy problemy z komunikacją, można poćwiczyć ja w domu przed lustrem, to nie tylko fajna zabawa ale i lekcja mowy.

Komunikacja werbalna i niewerbalna

Czym się różni komunikacja werbalna od niewerbalnej? Różnią się od siebie i to bardzo, gdyż komunikacja niewerbalna odbywa się za pomocą nie słów, a gestów, ruchów ciała oraz mimiki. Przekazujemy odbiorcy (bo w tej komunikacji również muszą być przynajmniej dwie osoby NADAWCA i ODBIORCA) wszelkie informacje za pomocą gestów, ruchów ciała bądź mimiką twarzy. Dajmy przykład. Czasami odpowiadając znajomemu TAK lub NIE, nie odzywając się używamy komunikacji werbalnej, kręcimy przecząco lub potwierdzająco głową. To właśnie komunikacja niewerbalna. Z pewnością wielu z Was spotkało się lub również używało komunikacji niewerbalnej odpowiadając znajomym „Witaj- cześć!”. Jeśli znajomi są od nas zbyt daleko by krzyczeć do nich na powitanie, wystarczy użyć komunikacji niewerbalnej i pomachać ręką, z pewnością odmachają, odpowiadając w ten sposób „Cześć”. Myślę, że już doskonale rozumiecie czy powyższe komunikacje się różnią.

Używając komunikacji niewerbalnej możemy przekazywać informacje odbiorcy poprzez:

- dotyk,
- ruchy ciała,
- kontakt wzrokowy,
- mimikę,
- gesty,
- pozycję ciała.

Komunikacja werbalna w domu i biznesie

Nie ma dnia byśmy jej nie praktykowali. Każdego dnia wypowiadamy setki tysięcy słów, już od momentu wstania z łóżka. Witamy się z partnerem bądź rodzicami, rozmawiamy podczas śniadania. Wypowiadamy słowa do Pani w kiosku kupując poranną gazetę czy do sąsiadki spacerującej z psem. Idziemy do pracy i tam przez resztę dnia komunikujemy się poprzez nasza komunikację werbalną. Ustalamy z pracownikami szczegóły dnia, plan pracy i wiele innych. Tak wiec sami widzicie, komunikacja werbalna jest wszędzie i nie da się jej uniknąć, jest niezbędna do naszego życia. W pracy lub na ulicy używamy komunikacji werbalnej pionowej, która pozwala na porozumienie w dużej grupie różnych osób ze sobą nie związanych. Zaś w domu lub w grupie pracowników, mających wspólny cel, używamy komunikacji werbalnej poziomej.

Komentarze: