Chrześcijaństwo

Litania loretańska to główna część wszystkich nabożeństw majowych (powszechnie zwanych w Polsce „majówkami”). Litania loretańska to jeden z najwznioślejszych hymnów ku czci Maryi, Matki Boskiej. W litanii tej wierni wysławiają ogromnej wartości cnoty i przywileje, które sam Bóg zesłał na Marię.

Litania loretańska powstała w wieku XII, najprawdopodobniej w średniowiecznej Francji. Zatwierdził ją dla Kościoła papież Sykstus V, w 1581 roku nadając jej przywilej odpustu. Sama nazwa „loretańska” wywodzi się od włoskiego miasta Loreto, gdzie litania cieszyła się szczególnymi względami, była tam szeroko propagowana i często odmawiana. Treść litanii w swym pierwotnym wydaniu była nieco inna i ulegała na przestrzeni dziejów wielokrotnym modyfikacjom. Po raz pierwszy przedłożyć tekst litanii do aprobaty papieskiej (ówcześnie papieżem był Grzegorz XIII) miał archidiakon Guido Candiotti w 1578 roku. Idąc śladami Sykstusa V, kolejni papieże przypisywali odmawianiu litanii loretańskiej kolejne dni odpustu. W roku 1631 Kongregacja Obrzędów zakazała samowolnej modyfikacji tekstu litanii, więc wszystkie zmiany, które pojawiły się od tego czasu, musiały uzyskać aprobatę samego Kościoła. A zmian takich było sporo. Przed ustabilizowaniem treści występowały w niej takie tytuły Maryi jak Mistrzyni Pokory, Matko Miłosierdzia. Na przestrzeni lat pojawiły się niektóre znane nam obecnie wezwania: Królowo Różańca Świętego, Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, Matko dobrej rady, Królowo pokoju. Ciekawostką jest fakt, że litania loretańska ma na świecie 49 tytułów Maryi, w Polsce jest ich zaś 50. Wynika to z faktu, że w roku 1923 dołączono do litanii wezwanie „Królowo Polskiej Korony”, które po II Wojnie Światowej przekształcono na „Królowo Polski”.

W skład litanii loretańskiej wchodzą:

1. Wstęp – podobny do tego z litanii do wszystkich świętych i litanii do Najświętszego Imienia Jezus.

2. Temat główny, składający się z trzech przenikających się nawzajem wątków: dogmatycznego, obejmującego wezwania wynikające z dogmatów Kościoła, takich jak „Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta”, „Matko wniebowzięta”, „Święta Boża Rodzicielko”; historiozoficznego, który obejmuje wezwania symboliczne, którymi w litanii opisywana jest Matka Boska: zwierciadło, przybytek, róża duchowna, wieża dawidowa, dom złoty itp. oraz eschatologicznego, który ukazuje Maryję wielbioną w niebie, oraz jej łaski, które zsyła na ludzi na ziemi: uzdrowienie chorych, ucieczka grzesznych, pocieszycielka strapionych.

3. Zakończenie, składające się ze stałych wezwań zaczerpniętych z innych litanii (modlitwa Baranku Boży). Następnie występują wersety modlitwy końcowej.

Litania loretańska - tekst


Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, Jedyny Boże

Święta Maryjo, - módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko
Święta Panno nad pannami
Matko Chrystusowa
Matko Kościoła
Matko łaski Bożej
Matko nieskalana
Matko najczystsza
Matko dziewicza
Matko nienaruszona
Matko najmilsza
Matko przedziwna
Matko dobrej rady
Matko Stworzyciela
Matko Zbawiciela
Panno roztropna
Panno czcigodna
Panno wsławiona
Panno można
Panno łaskawa
Panno wierna
Zwierciadło sprawiedliwości
Stolico mądrości
Przyczyno naszej radości
Przybytku Ducha Świętego
Przybytku chwalebny
Przybytku sławny pobożności
Różo Duchowna
Wieżo Dawidowa
Wieżo z kości słoniowej
Domie złoty
Arko przymierza
Bramo niebieska
Gwiazdo zaranna
Uzdrowienie chorych
Ucieczko grzesznych
Pocieszycielko strapionych
Wspomożenie wiernych
Królowo Aniołów
Królowo Patriarchów
Królowo Proroków
Królowo Apostołów
Królowo Męczenników
Królowo Wyznawców
Królowo Dziewic
Królowo wszystkich Świętych
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta
Królowo wniebowzięta
Królowo Różańca świętego
Królowo rodziny
Królowo pokoju
Królowo Polski

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się
Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała,
i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy,
uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen

Komentarze:
Rysiek 2012-09-03 15:58:09

moja mamusia dodawała " Królowo dobytku naszego"- rok 1932-1981

Sławomir Czarnecki 2013-09-19 19:28:04

Wielokrotne modyfikacje tekstu litanii zaszkodziły moim zdaniem jasnemu pojmowaniu sensu słów, którymi Kościół karmi wiernych. Jestem katolikiem lecz nie rozumiem dlaczego używa się pompatycznych słów w litanii, które w istocie nie znaczą nic. Wymyka się w niektórych zwrotach całkowicie istota pojmowania sensu jej słów. Chodzi mi o sens niektórych słów, który jest niemożliwy do ogarnięcia ludzkim rozumem. Cóż bowiem znaczy na przykład: - domie złoty - módl się za nami (?), - wieżo z kości słoniowej - j.w. - naczynie osobliwego nabożeństwa - j.w. - naczynie poważne - j.w. Może ktoś jasno sformułuje o co chodzi w tych zwrotach, które brzmią niezrozumiale od 1631r.(?)

Małgorzata 2014-02-24 23:48:51

Zamiast dyskutować - lepiej się pomódl. I odsuń jazgot swego umysłu oddając się Matce Boskiej. Padnij więc na kolana... i

ewa 2014-12-06 16:43:00

Właśnie i ja też się zgadzam co pisze pani Małgorzata w ostatniej zdaniu. I pisze tak zamiast dyskutować - lepiej się pomódl. I odsuń jazgot swego umysłu oddając się Matce Boskiej. To wreście padnij na kolana i się módl

Piotr 2015-05-01 19:44:04

Sądzę Panie Sławomirze że to dobrze że pytasz. Ale źle że uważasz że szkodzą litanii te zwroty, których nie rozumiesz. ale poszukaj sensu i wiedz dlaczego są takie zwroty. Np stąd: http://mateusz.pl/pow/040502.htm

Piotr 2015-05-01 19:45:37

Nie zgadzam się do końca z Panią Małgorzatą. Dobrze jest przecież rozumieć jakimi słowami się modlę i dlaczego takie a nie inne słowa wypowiadam, bym bezmyślnie ich nie klepał. Czyż nie?

Janek 2015-05-03 21:51:04

Nie dyskutuj, lepiej się pomódl.Padnij na kolana!!! Zastanawiam się, w jakim świecie znalazłem się? Może chodzi o to, żebym był głupi, wtedy łatwiej takim manipulować. To przecież retoryka rodem ze średniowiecza. Też miałem te same wątpliwości co Sławomir. Sięgnąłem do literatury i wydaje mi się, że zrozumiałem. Mam jeszcze wątpliwości, będę więc pogłębiał temat. Będzie zatem okazja jeszcze poczytać, zdobyć większą wiedzę na ten temat. Czy to jazgot jak nazwała to Małgorzata?

Szymon 2015-10-31 22:39:28

Czy można dyskutować na temat rozmowy z Bogiem ? Jeśli modlitwa jest tą forma komunikacji.która wyrywa nas z rzeczywistośći codziennego dnia,to albo ja przyjmujemy albo nie ma sensu się nią zajmować