Nastolatek

Uczenie się jest jedną z fundamentalnych funkcji umysłu, polega na gromadzeniu wiedzy, zdobywaniu informacji, umiejętności i wyrabiania nawyków. Zdolność uczenia się nie jest jedynie domeną ludzi, uczyć się potrafią także zwierzęta i komputery. Procesy uczenia się mogą być świadome i nieświadome, a zajmuje się nimi gałąź nauki zwana psychologią. Proces uczenia się może też mieć charakter zamierzony i niezamierzony.

Uczenie się możemy rozpatrywać jako czynność pojedynczą i krótkotrwałą, albo też jako zbiór czynności równoległych i długotrwałych. O tym, czy proces uczenia się ma miejsce dowiadujemy się, obserwując zachodzące zmiany, uczenie się jest więc procesem zdobywania doświadczeń, które wyraża się jako modyfikacja zachowań.

Obecnie istnieje bardzo wiele metod uczenia się. Sytuacja w oświacie obecnie zmienia się dość intensywnie, kładzenie nacisku na opanowanie materiału i umiejętności przez ucznia niejako wymusza zastosowanie na większą skalę aktywnych metod nauczania. Metody takie stawiają na przewagę uczenia się nad nauczaniem. Są to więc metody, które zakładają zaangażowanie się uczących w proces nauczania. Takie metody wpływają więc pozytywnie nie tylko na ucznia, którego umiejętności i wiedza zdobyte niejako samodzielnie są bardziej długotrwałe, ale też na nauczyciela, który przybiera cechy eksperymentatora. Ideą metody aktywnej jest zatem przewaga uczenia się nad nauczaniem.

Metody opierające się na staraniach ucznia powinny zapewnić lepszą jakość zdobywanej wiedzy niż metody, które nie zachęcają ucznia do działania, lub robią to w zbyt małym stopniu. Stosowanie aktywnych metod uczenia się powoduje:
1. Zwiększenie się skuteczności uczenia.
2. Integrowanie wiedzy z różnych przedmiotów.
3. Rozwijania się twórczego myślenia, pobudzenia kreatywności.
4. Lepszą motywację ucznia do aktywnego działania.
5. Nabywanie umiejętności pracy w grupie.
6. Lepsze organizowanie własnej pracy.

Metody aktywne w praktyce rozbudzają zainteresowania, oferują każdemu okazję do uczestnictwa w procesie dydaktycznym, polepszają sposób zdobywania i adaptacji wiedzy, pomagają osiągnąć sukces.

Metody uczenia się to inaczej rzecz ujmując strategie stosowane przez uczniów, zależą od materiału, który trzeba sobie przyswoić. Najczęściej stosowane metody uczenia się to uczenie na pamięć, uczenie metodą prób i błędów, uczenie sensoryczne, poprzez rozwiązywanie problemów i uczenie poprzez zrozumienie materiału.

1. Uczenie pamięciowe – to takie zapamiętanie całości materiału, aby później możliwe było jak najwierniejsze jego odtworzenie. Ta forma uczenia sprawdza się wtedy, gdy mamy do zapamiętania jakieś wyliczenia, wzory, daty, listy nazwisk. W uczeniu pamięciowym wykorzystywana może być tzw. mnemonika, która ułatwia zapamiętanie dłuższych szeregów informacji poprzez kojarzenie ich z inną, dobrze zapamiętaną już informację.

2. Uczenie za pomocą metody prób i błędów – występuje wtedy, gdy mamy do czynienia z zupełnie nieznaną nam i nową sytuacją. W pierwszym etapie eksperymentuje się, poszukując możliwych sposobów rozwiązania sytuacji problemowej. Etap kolejny polega na wielokrotnym powtarzaniu rozwiązania problemu w celu wyeliminowania źródła niepowodzeń. Zapamiętywane są te elementy, które pozwalają dobrze rozwiązać problem.

3. Sensoryczne uczenie się to forma zapamiętywania polegająca na skojarzeniu konkretnych części materiału z konkretnymi bodźcami zmysłowymi, które wywołują reakcję odruchową.

4. Uczenie się poprzez rozwiązywanie problemów jest aktywną formą uczenia się, polegającą na kilkukrotnym rozwiązywaniu danego działania w różny sposób. Takie uczenie się pomaga działać efektywniej, rozwija myślenie logiczne, zdolność kojarzenia. Daje dobre rezultaty, jest jednakże bardzo czasochłonne.

5. Uczenie się poprzez zrozumienie – w tym przypadku najistotniejszym elementem jest zrozumienie treści materiału. Ułatwia ono zakodowanie całości materiału, jego kategoryzację i zorganizowanie. Ta metoda uczenia się jest dość czasochłonna, stosuje się ją zazwyczaj wtedy, kiedy inne sposoby zawiodły. Jej niezaprzeczalną zaletą jest gwarancja trwałego przyswojenia sobie materiału.

Wszystkie metody szybkiego uczenia się przedstawione powyżej wymagają umiejętności zapamiętywania, w większym czy mniejszym stopniu wykorzystują też rozumienie oraz myślenie logiczne. Najtrwalsze jest uczenie się przez zrozumienie, łączy ono wiele rodzajów procesów poznawczych, takich jak pamięć, spostrzeganie, myślenie.

Komentarze:
matrix 2012-02-11 22:26:52

A jak przyswoić dużą ilość materiału, jeśli mamy mało czasu? Na przykład, kiedy jest dużo zadane, a oprócz tego trzeba się jeszcze nauczyć na następny dzień na sprawdzian, a jest już bardzo późno. Jakieś konkretne pomysły?

Bea 2012-08-06 21:28:41

Artykuł bardzo fajny i sporo w nim dobrych porad, jak uczyć się skuteczniej, niż tylko wkuwając bezmyślnie na pamięć. Trzeba będzie wziąć to sobie do serca i pamiętać o tych metodach, jak znowu się rok szkolny zacznie…

Jola 2012-08-07 12:38:11

Faktycznie, artykuł nawet niezły, tylko szkoda, że ani słowem nie wspomniano w nim o metodzie uczenia się przy pomocy wykorzystywania różnokolorowych zakreślaczy czy cienkopisów, bo to moim zdaniem jedna z najskuteczniejszych metod uczenia się.

Bea 2012-08-08 00:09:43

A to to jest jakaś specjalna metoda uczenia, jak sobie coś zakreślam czy podkreślam w zeszycie czy w notatkach?:) Ja to robię raczej dla wygody, niż z myślą o tym, że stosuję wtedy jakąś specjalną metodę czy coś takiego…

LOLO 2013-10-18 11:18:54

EPIC ! ! ! ! ! !

Katsuragi Keima 2013-10-26 23:55:11

Każdy z nas potrafi llogicznie myśleć, ale nie każdy to próbuje wykorzystać w nauce, A TO BŁĄD! Logiczne myślenie jest kluczem ..!

klaudia szandrach 2014-01-27 11:00:42

fajne uczenia dało mi bardzo durzo

cenka 2015-01-26 10:32:52

sposób nr 5 jest najlepszy ze względu na trwałość ale to prawda czasem zrozumienie zajmuje dużo czasu.Jeżeli ktoś nie "czuje" tematu szybko zapomni o całej sprawie.

mielona 2016-01-18 08:26:42

fajnie tak jak ja

dariax 2016-07-30 09:37:05

Bardzo fajny poradnik

M.G XD 2017-09-25 18:10:07

robienie fiszek teżpomaga w nauce