Małżeństwo i rodzina

W życiu niektórych z nas przychodzi moment, że potrzebny jest nam urlop wychowawczy, zwłaszcza odnosi się to do kobiet, ale co zrobić gdy ojciec potrzebuje takiego urlopu? Czy może mu on zostać udzielony? Każdemu ojcu dziecka, na równych zasadach co w przypadku kobiet przysługuje urlop wychowawczy.

Urlop wychowawczy

Zgodnie z kodeksem pracy – prawo do urlopu ma pracownik pozostający w zatrudnieniu co najmniej 6 miesięcy, przy czym do tego okresu wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia. Pracodawca może udzielić urlopu wychowawczego maksymalnie na 3 lata, nie dłużej, jednak niż dziecko ukończy 4 lata. Urlop wychowawczy NIE JEST PŁATNY, o tym musimy pamiętać, jedyny urlop jaki jest płatny, to urlop macierzyński. Udzielony na czas do 3 lat, podczas urlopu wychowawczego przysługuje świadczenie ZUS (ubezpieczenie zdrowotne).

Urlop wychowawczy a ZUS

W razie powstania innego tytułu do ubezpieczeń społecznych osoba, która przebywa na urlopie wychowawczym, przestaje podlegać ubezpieczeniu w związku z tym urlopem. W przedstawionej sytuacji umowa zlecenia podlega zatem składkom, chociażby tym na ubezpieczenie zdrowotne (ZUS).

Komentarze: