Nastolatek

Zajęcia rewalidacyjne

Wrzuć artykuł na Fejsa! poleć na NK

Rewalidacja jest oddziaływaniem zmierzającym do przywrócenia sił osobom osłabionym, które mają za sobą poważne choroby lub urazy oraz dzieci niepełnosprawne. Przystosowuje ona do życia w społeczeństwie.

W rewalidacji indywidualnej wyróżnić możemy dwa następujące etapy:
1. Wyrobienie go do nauki, przyswajanie dziecka do niewielkiego wysiłku.
2. Kształtowanie umiejętności tj. czytanie, pisanie, liczenie i doskonalenie technik szkolnych:
- ćwiczenia sprawności ruchowej,
- ćwiczenia wzroku i orientacji przestrzennej,
- ćwiczenia percepcji .

Zajęcia rewalidacyjne w szkole

Dziecko niepełnosprawne w szkole na pewno wymaga stosowania specjalistycznych metod wsparcia w czasie zajęć oraz zapewnienia mu dodatkowych zajęć korekcyjnych. W trakcie tego typu zajęć nauczyciel może konkretnie popracować z dzieckiem nad korekcją postawy. Celem tych oddziaływań rewalidacyjnych jest stymulowanie intelektualne i osobowościowe ucznia, które będą umożliwiać mu całkowite uczestnictwo w zajęciach szkolnych z innymi uczniami. Zajęcia te mają również charakter terapeutyczny.

Zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu

Przedszkola integracyjne mają za podstawowe zadanie zapewnienie każdemu dziecku realizacji zaleceń wynikających o potrzebie kształcenia. Indywidualna praca rewalidacyjna z dzieckiem nie ma wielkiej potrzeby kształcenia indywidualnego w jego domu, ponieważ zalecenie dotyczy kształcenia w grupie, by dziecko bardziej się zintegrowało. W przedszkolu mogą być również organizowane (chociaż nie jest to obowiązkowe) zajęcia rewalidacyjne dla dzieci upośledzonych umysłowo jak i fizycznie. W takim celu wskazaniem jest zastosowanie metod, które wspierają rozwój niedorozwiniętych funkcji u malucha. Zajęcia te organizowane są na prośbę rodziców dziecka oraz w oparciu o potrzebę zajęć rewalidacyjno - wychowawczych. Takie orzeczenie wydaje poradnia psychologiczno - pedagogiczna.

Komentarze: