Ablacja serca

Ablacja serca

Ablacja serca – na czym polega?

Ablacja serca inaczej zwana „ablacja RF” to zabieg leczniczy przeciw wielu przypadkom arytmii. Ablacja RF to zabieg podczas którego dochodzi do wprowadzenia sterowalnej elektrody zazwyczaj przez żyłę lub tętnicę udową w miejsce, które jest częścią obwodu częstoskurczu w mięśniu sercowym. Ową końcówkę rozgrzewa się do 60°C w celu trwałego wypalenia w sercu ogniska wywołującego arytmię. Ablacja serca to zabieg leczniczy cieszący się ogromnym powodzeniem. W bardzo nielicznych wypadkach arytmia powraca, jednak zdarza się to naprawdę bardzo rzadko. W przypadku powrotu arytmii leczenie można powtórzyć, co wiążę się zazwyczaj z kilkudniowym pobytem w szpitalu.

Ablacja serca – przebieg

 1. Stawienie się w szpitalu w wyznaczonym terminie zaczyna się od rejestracji.
 2. Następnie wstępne pobieranie krwi około 4 fiolek (jeśli posiadamy dokument grupy krwi fiolek jest mniej pobieranych).
 3. Założenie wenflonu oraz przystąpienie do badania EKG.
 4. Przed rozpoczęciem się zabiegu podłączenie do EKG oraz po zdjęciu wszelkiego odzienia, leżąc na stole pacjent zostaje przykryty prześcieradłem.
 5. Podanie znieczulenia miejscowego.
 6. Założenie dwóch elektrod stymulujących oraz jednej ablacyjną (uczucie tylko delikatnego bólu oraz dziwnego, nieznanego dotąd uczucia).
 7. Serce zostaje stymulowane w celu odnalezienia ogniska arytmii (nieprzyjemna część zabiegu).
 8. Po zlokalizowaniu miejsca arytmii zostaje założona elektroda ablacyjna (brak uczucia bólu, uczucie przepychania). Elektroda zostaje ustawiona i rozpoczyna się przepalanie (bolesne). Warto poprosić w przypadku odczuwania bólu o znieczulenie.
 9. Zabieg trwa około 35-45minut.
 10. Na koniec zostaje zatrzymanie krwawienia poprzez założenie wałka oraz mocne zaciśnięcie wokół ciała plastra.
 11. Pacjent zostaje przewieziony do Sali, gdzie przez około 4 godziny po czym zostają ściągnięte zaciski.
 12. Na następny dzień badania.

Ważne!

Po zabiegu nie wolno obciążać nóg, gdyż grozi to krwotokiem lub tętniakiem.

Ablacja serca – ryzyko

Choć zabieg ablacji serca jest bardzo skuteczny, zdarza się, że trzeba go powtórzyć, co jest możliwe. W takim przypadku konieczna jest stała kontrola kardiologiczna.

Ablacja serca – powikłania

 • infekcja,
 • krwiak w miejscu założenia „koszulek”,
 • przebicie ścian naczyń lub serca,
 • odma opłucna,
 • krwawienie do osierdzia,
 • blok przedsionkowo-komorowy (występujący przejściowo lub trwale),
 • powikłania zakrzepowo- zatorowe.

Ablacja serca – cena

Ablacja serca w prywatnej klinice np. Centrum Kardiologii na Płowackiej w Warszawie wynosi od 10.000zł do 13.700+ dodatkowe badania, leki oraz pobyt.

Was this helpful?

0 / 0