Efekt cieplarniany

Jako efekt cieplarniany określa się zjawisko podwyższenia temperatury planety. Powodem tego jest obecność gazów cieplarnianych w atmosferze. Jak wykazały badania naukowe, zmiany, które są przyczyną wzrostu roli efektu cieplarnianego mogą być jedna z wielu przyczyn globalnego ocieplenia.

Efekt cieplarniany – przyczyny

Bardziej szczegółowo opisując to zjawisko trzeba powiedzieć, że w przypadku ciała niebieskiego, na przykład księżyca, które nie posiada atmosfery pochłania ono i emituje promieniowanie bezpośrednio ze swojej powierzchni. Natomiast ten proces wymiany ciepła zaburza. Dzieje się tak głownie poprzez ograniczenie ilości energii cieplnej wypromieniowywanej z powierzchni planety i dolnych warstw jej atmosfery bezpośrednio w przestrzeń kosmiczną. Wywołanie tego procesu jest spowodowane przez gazy cieplarniane, pyły i aerozole zawieszone w atmosferze. Przy tym zjawisku bierze się również pod uwagę inne procesy zachodzące w atmosferze, jak i na powierzchni planety. Są one bowiem odpowiedzialne za przepływ energii z gwiazdy macierzystej, ale też przenoszą energię z planety w przestrzeń kosmiczną. występowanie efektu cieplarnianego W Układzie Słonecznym stwierdzono na Ziemi, Marsie, Wenus oraz na księżycu Saturna – Tytanie. Ciekawostką jest fakt, iż określenie to wywodzi się z podobieństwa do przemian cieplnych zachodzących w szklarni, toteż niekiedy używa się zamiennie określenia – „efekt szklarniowy”.

Na naszej planecie efekt ten dotyczy zarówno podwyższenia temperatury, związanego z czynnikami naturalnymi, ale również do zmiany tego efektu, którą wywołują emisje gazów cieplarnianych, za co z kolei odpowiedzialny jest człowiek i działalność jaką prowadzi na skutek postępu cywilizacyjnego, a dokładniej mówiąc technicznego wykorzystywanego w gospodarce. Warto też zwrócić uwagę, że powszechnie rozumienie tego problemu sam efekt naturalny pomija prawie zawsze, z kolej zwraca się uwagę na wzrost temperatury Ziemi w ciągu ostatniego stulecia, co nazywamy globalnym ociepleniem. Otóż gwoli wyjaśnienia, efekt naturalny to zjawisko dla kształtowania warunków życia na Ziemi korzystne. Według szacunków, efekt cieplarniany podnosi temperaturę powierzchni planety o 20 – 34 °C. Natomiast średnia temperatura ziemi wynosi 14 – 15 ° C. Gdyby więc efekt cieplarniany nie był odnotowywany, to przeciętna temperatura planety wynosiłaby około –19 °C.

Efekt cieplarniany – gazy

Wspomniane gazy cieplarniane są uważane za główne sprawcę opisywanego efektu. Winny jest więc człowiek, którego negatywna działalność to wycinanie lasów deszczowych powodujące zmniejszenie się ilości pochłanianego dwutlenku węgla. Zalega on wtedy w atmosferze i powstrzymuje promieniowanie podczerwone przed swobodnym ujściem do przestrzeni kosmicznej. Inna aktywnością jest spalanie paliw kopalnych w elektrociepłowniach, elektrowniach i nowych fabrykach. W ten sposób wzrasta ilość produkowanego dwutlenku węgla. Rośliny nie nadążają więc z jego pochłanianiem.

efekt-cieplarniany-przeciwdzialanie_m-5009555Efekt cieplarniany – skutki

Tak więc skutki tego procesu to zwłaszcza podniesienie temperatury na Ziemi, co wywoła trudne do przewidzenia reakcje. Otóż może wystąpić na przykład Topnienie lodowców i zalewanie przez ich wody obszarów nadmorskich. To z kolei pociągnie za sobą utratę miejsc życia i pracy dla ludzi. Przykładem mogą tu być żyzne obszary w ujściach rzek, w tym Wisły. Następstwami wystąpienia takich okoliczności mogą być poważne konflikty społeczne. Ponadto nagłe zmiany klimaty zachwieją równowagą w ekosystemach, co z kolei spowoduje ginięcie wielu gatunków o małych zdolnościach adaptacyjnych. Ważną konsekwencją może być również przyspieszenie parowania wody i opadanie jej w nowych rejonach. Efektem będzie zmniejszenie zasobów wody pitnej, która jest przecież źródłem wszelkich form życia.

Efekt cieplarniany – zapobieganie

Najbardziej oczywistym sposobem ograniczania efektu cieplarnianego jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla przez redukcję spalania paliw. Trudno się jednak tego spodziewać z uwagi na funkcjonowanie gospodarki uzależnionej od paliw. Jeśli chodzi o Polskę to musimy zwłaszcza zmniejszyć nawet o 35% spalanie węgla. Dodajmy, że co 4 Polak jest właścicielem komina. Poza tym można by wzbogacać gaz wodorem i zmniejszyć dopuszczalną maksymalną prędkość dla aut.

Was this helpful?

1 / 0