Energia jądrowa

energia-jadrowa_m-2772074Energia jądrowa – definicja

Energia jądrowa, czym jest? To energia wydzielana podczas przemian jądrowych. Proces uwalniania się energii w momencie przemian, związany jest z różnicami w energii wiązania poszczególnych jąder atomowych, takich jak uran, pluton i tor, a także lekkich pierwiastków jak hel czy lit.

Energia jądrowa jest możliwa do uzyskania w sposób kontrolowany. Prace nad jej uzyskaniem rozpoczęły się zaraz po odkryciu jądra atomowego, jeszcze w 1938 roku.

energia-jadrowa-wady-i-zalety_m-4965813 Energia jądrowa – zalety

  1. Powoduje zdecydowanie mniejsze szkody w środowisku naturalnym od pozostałych nienaturalnych sposobów wytwarzania energii.
  2. Jest o wiele tańszym sposobem wytwarzania energii od pozostałych.
  3. Energia jądrowa, która zostaje rozsądnie wykorzystana, może dać wiele pozytywów.

energia-jadrowa-w-polsce_m-3149645 Energia jądrowa – wady

  1. Wykorzystywanie energii jądrowej w sposób niekontrolowany np. do produkcji broni jądrowej.
  2. Zdecydowany brak miejsca na składowanie odpadów promieniotwórczych zdecydowanie szkodliwych dla zdrowia ludzkiego.
  3. Poprzez wytwarzanie uranu, naraża się naturalną powłokę środowiska na urazy.
  4. Największą wadą jest z pewnością powodowanie wybuchów przez energię jądrową, jako przykład podam wybuch elektrowni w Czarnobylu, który był okresem przyczyn mutacji genetycznych u narodzonych w tym okresie dzieci.

Energia jądrowa w Polsce i na świecie

Energia jądrowa w Polsce dopiero zostaje wprowadzana w życie, choć pomysł na jej powrót pojawił się już w 2005 roku. Stwierdzono iż należy po raz kolejny rozważyć możliwości budowy elektrowni atomowej w kraju oraz oddanie do użytku pierwszego bloku jądrowego już w 2021 roku. Obecny rząd planuje do roku 2020 uruchomienie pierwszej elektrowni jądrowej. Zarówno w Polsce jak i na całym świecie ludzie coraz częściej zaczynają wracać do energii jądrowej. Ceny pozostałych metod ogrzewania idą w górę, a ludzie przerażeni nie wiedzą w co lepiej zainwestować. Energia jądrowa wraca nie tylko w Polsce ale i jest stosowana coraz częściej na całym świecie.

Was this helpful?

1 / 0