Ezoteryka

ezoteryka-2

Z pojęciem ezoteryki spotkać się można podczas zgłębiania nieznanych dla nas religii i poznawania ich tajemnej wiedzy. Ezoteryka, to pojęcie odnoszące się do swoistego, osobliwego postrzegania rzeczy na ziemi i w niebie. Często jej nauka balansuje na wiedzy spomiędzy krawędzi naukowych i magicznych.

Co to jest zatem ezoteryka? I czym się charakteryzuje?

Można określić ją jako wiedzę nadprzyrodzoną ze świata białej i czarnej magii, dostępną wyłącznie dla wybranych osób, wtajemniczonych i akceptowanych w kręgu ezoteryków. Z upływem czasu powstaje coraz więcej szkół ezoterycznych i miejsc, w których poznaje się jej zasady i naucza wiary oraz zgłębiania duchowego wnętrza człowieka.

Nauka ta działa według kilku naczelnych zasad, stosownych i akceptowanych od zarania wieków. Jedną z naczelnych jest zasada mówiąca, że każdy człowiek powinien w swoim wnętrzu szukać prawdy o sobie i otaczającym go świecie. Inna główna zasada głosi, że każda przyczyna ma swój skutek i każdy skutek ma swoją przyczynę. Wszystkie zdarzenia następują według pewnego rodzaju prawa i ładu. Są one wynikiem złych lub dobrych poczynań osoby, której dotyczą. Ezoteryka naucza w jaki sposób, zgłębiając jej tajemną naukę można stać się panem swojego życia. Zarówno duchowego, jak i doczesnego. Poza tym istnieje wiele zasad etycznych dotyczących tej dziedziny. Jedną z naczelnych jest zakaz pomagania poprzez wiedzę tajemną osobie, która tego nie chce lub nie wie o tym.

Osoby znane z pojmowania filozofii ezoterycznej posiadają możliwości działania na ludzi energią skupioną w swoim duchowym wnętrzu. Energia taka jest energią pozytywną i potrafi wpłynąć na dalsze losy człowieka. Ogólnie znane jest stwierdzenie, że całym światem rządni pole energetyczne o różnych częstotliwościach. Ezoteryka potrafi określić i odnaleźć stopień energetyczny człowieka i poprzez liczne działania wpłynąć na dalsze jego życie. Przyszłość owiana jest wielką tajemnicą, choć każdy człowiek dałby wielu, aby dowiedzieć się, co w przyszłości może go spotkać. Dzięki temu wiele zdarzeń w ogóle nie miałyby miejsca i można by było uniknąć nieprzyjemnych chwil.

W celu poznania przyszłości ludzie udają się do osób, często znawców zagadnień ezoteryki, które potrafią nakreślić ich niedaleką przyszłość. Mogą to być osoby umiejące odczytywać horoskopy, stawiające tarota lub umiejące wywróżyć w inny sposób, czego może spodziewać się osoba przychodząca do wróżbity. W przepowiedniach stosuje się wiele pomocnych narzędzi ułatwiających przewidywanie przyszłości. Mogą to być karty, kamienie lub runy. Te ostatnie to charakterystyczne znaki umiejscowione na kawałkach owalnych kamieni. Historia ich sięga wielu tysiącleci wstecz. Ich mocą jest precyzyjne przekazanie wiedzy o przyszłości oraz naznaczenie szlaku, z którego nie wolno zboczyć podczas dalszego życia. Symbole zawarte na kamieniach układają się w określony sposób, widoczny i zrozumiały jedynie przez wybitnego ezoteryka. Poznanie tajemnicy każdej z run jest zgłębieniem ogromnej ilości wiedzy na temat połączenia nieba z ziemią. Porównuje się to do doznania oświecenia duchowego, które jest przeznaczone jedynie dla ludzi oczyszczonych i dobrych.

Trzeba zaznaczyć, że ezoteryka nie zawsze była i jest akceptowana. Często porównywana jest do czarnej magii, nieczystych działań i mieszaniu w ludzkich umysłach. Znane jest zwłaszcza negatywne stanowisko kościoła katolickiego, twierdzące, że ezoteryka nie jest żadna nauką i prowadzi jedynie do grzechu i wiary, że można przewidzieć przyszłość.

Was this helpful?

1 / 0