Jak napisać CV?

wzorcv_m-5371500Jak napisać dobre CV, by przekonało przyszłego pracodawcę? Często zdarza się tak, że nie masz możliwości osobistej rozmowy z dyrekcją wybranego miejsca pracy. Ubiegasz się więc o wymarzone stanowisko, a jedyną twoja bronią jest twoje CV. Musi być więc dobre, a właściwie najlepsze, by przyszły pracodawca po jego przeczytaniu zainteresował się twoją osobą.

Układ CV

Najczytelniejsze CV, będzie mieściło cię na jednej stronie A4. Twoim zadaniem jest umieścić na tej stronie wszystko co istotne i interesujące dla firmy do której starasz się o pracę. Nie powinno zawierać zbędnych informacji, a być napisane czytelnie i przejrzyście. W lewym górnym rogu powinny znaleźć się twoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy, e-mail), po prawej zaś (co nie jest konieczne) twoje zdjęcie. Poniżej powinny się znaleźć wszystkie potrzebne informacje dotyczące twojej przebytej edukacji, umiejętności i doświadczenia zawodowego, ale o tym poniżej.

jak-napisac-cv_m-7099307

Wykształcenie

Ukończone szkoły czyli zdobyte wykształcenie należy wymienić w odwrotnej kolejności, zaczynając od ostatniej ukończonej szkoły. Potrzebne informacje dotyczące twojej edukacji to data rozpoczęcia i ukończenia danej szkoły, pełna data szkoły lub uczelni, wydział i kierunek.

Języki obce

Wymień wszystkie języki obce jakimi władasz, nie zapomnij jednak podać stopnia ich znajomości oraz rodzaju w jakim umiesz najlepiej się nim posługiwać, pisemnie czy słownie.

Doświadczenie

Bardzo ważny punkt twojego CV, powiedziałabym nawet, że najważniejszy. Wypisywane miejsca pracy czy stażu, wymieniamy również w odwrotnej kolejności jak w przypadku wykształcenia (zaczynając od ostatniego miejsca pracy). Podajemy datę rozpoczęcia i ukończenia pracy, nazwę firmy, zajmowane przez nas stanowisko, zakres obowiązków jakie nad nami ciążyły oraz powód rezygnacji z pracy.

Kursy i szkolenia

Również ważny podpunkt. Warto wymienić wszystkie przebyte kursy i szkolenia, jednak tylko i wyłącznie związane ze stanowiskiem o które się ubiegamy! Jeśli posiadasz jakieś dokumenty potwierdzające ich ukończenie np. dyplomy, warto to zaznaczyć.

Dodatkowe umiejętności

Jeśli posiadasz umiejętności, które mogą się przydać na ubieganym stanowisku, również je podaj. Nie wypisuj jednak nieistotnych rzeczy.

Zainteresowania

Nie są wymagane ale jeśli twoje CV nie należy do najbogatszych, warto je dopisać. Często zainteresowania w trakcie pracy stają się istotne, gdyż ułatwiają przydział zleceń, zadań i obowiązków.

Oświadczenie

Na samym dole twojego CV, powinno się znaleźć oświadczenie iż zezwalasz na przetwarzanie swoich danych osobowych. W przypadku braku oświadczenia, CV może zostać odrzucone.

Jak napisać CV bez doświadczenia?

Jeśli nie posiadasz żadnego doświadczenia zawodowego wymień przebyte staże i praktyki zawodowe. By twoje CV było bogatsze wymień wszystko w czym uczestniczyłeś, a może mieć znaczenie np. organizacje studenckie, harcerstwo, praca zespołowa itp. Możesz w takim przypadku wymienić również swoje cechy charakteru np. samodzielność, aktywność, zaangażowanie, kompetentność, uczciwość itp. W przypadku rozpoczynania kariery zawodowej, wszystko może być istotne.

Was this helpful?

0 / 0