Jak zostać nauczycielem?

jak-zostac-nauczycielem-2

Każdy w swoim życiu musi kiedyś podjąć decyzję, jaką drogę kariery zawodowej chce podjąć. Dość duża część studentów decyduje się na pozostanie na ścieżce edukacyjnej aby zostać nauczycielem. Jednak żeby zostać nauczycielem trzeba najpierw spełnić szereg warunków. Pierwszym podstawowym warunkiem wymaganym od kandydata na nauczyciela jest konieczność ukończenia wyższych studiów. Jeśli przed podjęciem jeszcze jakichkolwiek studiów jesteśmy pewni, że chcemy zostać nauczycielami powinniśmy zdecydować się na specjalną szkołę pedagogiczną, taką jak chociażby kolegium nauczycielskie, które specjalizuje się właśnie w kształceniu przyszłych nauczycieli. Nauczycielem możemy zostać również jeśli skończymy uczelnię wyższą taką jak uniwersytet, akademia ekonomiczna czy też politechnika.

Trzeba również pamiętać o tym, że kandydat powinien wybrać odpowiedni kierunek studiów, dla przykładu, przyszły nauczyciel języka polskiego powinien posiadać specjalność nauczycielską zdobytą na kierunku polonistyka z profilem nauczycielskim. Należy jednak wiedzieć, że jeśli na danym kierunku na studiach nie ma profilu ze specjalnością nauczycielką nie musi to koniecznie od razu oznaczać tego, że dana osoba nie będzie mogła zostać nauczycielem w wybranym przez siebie kierunku. Potrzebne uprawnienia w takim przypadku możemy uzyskać kończąc specjalny kurs organizowany przez prywatną instytucję mającą do tego prawo, bądź też ukończyć specjalne studium pedagogiczne. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu wyraża się w tej kwestii bardzo jasno, aby zostać pełnoprawnym nauczycielem z któregokolwiek przedmiotu, kierunku, trzeba zarówno ukończyć wyższą szkołę na takim kierunku oraz mieć zaliczony kurs pedagogiczny. Taki kurs pedagogiczny to przede wszystkim 270 godzin zajęć teoretycznych zarówno z pedagogiki, metodyk nauczania, psychologii oraz odpowiednio długich praktyk w jednej ze szkół.

Aby w naszym kraju zostać nauczycielem trzeba spełniać dwa podstawowe warunki, podsumowując musi to być wyższe wykształcenie oraz odpowiednie przygotowanie pedagogiczne kandydata na nauczyciela (kurs pedagogiczny lub pomaturalne studium nauczycielskie).

Konieczność zdobycia zaliczenia z kursu pedagogicznego wynika przede wszystkim z tego, że nauczyciel w naszym kraju musi być wzorem, wzorem do naśladowanie, zarówno pod względem zasad moralnych. Kurs pedagogiczny przygotowuje przyszłego kandydata na nauczyciela również pod względem społecznych problemów, takich jak problemy uczniów, umiejętność ich wysłuchania, a również poradzenia im w danym problemie czegoś, wiadomo, że dla niejednego ucznia, szkoła to drugi dom, a nauczyciele to drudzy rodzice, którzy także ich wychowują, w końcu każda klasa ma swojego wychowawcę. Każdy nauczyciel powinien więc też posiadać odpowiednią umiejętność nawiązywaniu kontaktu z uczniami, nawet tymi najbardziej opornymi pod względem kontaktów z nauczycielami. Nauczyciel powinien również mieć pasję i odczuwać przyjemność z tego co robi, bo co to za nauczyciel, który na siłę pracuje jako nauczyciel aby pracować? Funkcja dydaktyczna, funkcja wychowawcza, funkcja opiekuńcza, to podstawowe obowiązki każdego z nauczyciela, dlatego też każdy z nich powinien posiadać charyzmę, by stworzyć odpowiedni autorytet wokół swojej osoby.

Tak więc niezależnie od tego czego chcemy nauczać, czy ma to być język angielski, muzyka, wf, musimy pamiętać o tym, że są dwa warunki, ukończenie odpowiedniego kierunku oraz ukończenie kursu pedagogicznego.

Jak zostać nauczycielem kontraktowym?

Na początku gdy tylko zostaniemy zatrudnieni w jakiejkolwiek szkole stajemy się nauczycielem stażystą, który po spełnieniu odpowiednich warunków może stać się nauczycielem kontraktowym. Jakie więc są wymagania by otrzymać stopień nauczyciela kontraktowego? Przede wszystkim dotyczą one nabywanej wiedzy podczas odbywania stażu w szkole. Nauczyciel stażysta musi dogłębnie poznać wszelkie zasady panujące w szkole, przepisy, które wiążą się z funkcjonowaniem szkoły, metody i sposoby prowadzenia wszelkiej dokumentacji w danej szkole, przepisy BHP obowiązujące w szkole. Ponadto, nauczyciel ten musi także przynajmniej jedną godzinę w miesiącu uczestniczyć w roli obserwatora podczas prowadzonych zajęć przez swojego opiekuna stażu. Nauczyciel kandydat na nauczyciela kontraktowego powinien także raz w miesiącu przeprowadzić samodzielnie jedną godzinę zajęć, pod obserwacją swojego opiekuna bądź też dyrektora szkoły. Nauczyciel kandydujący na nauczyciela kontraktowego powinien także w czasie swojego stażu uczestniczyć w różnego rodzaju formach rozwoju nauczycieli przeprowadzanych w danej szkole.

Jak zostać nauczycielem akademickim?

Koniecznym warunkiem, który musi spełnić kandydat na nauczyciela akademickiego jest posiadania wyższego wykształcenia, magisterskiego. Dodatkowym wymaganiem stawianym przed każdym kandydatem jest odpowiednio dobra znajomość języka obcego, najlepiej jedno z głównych zachodnioeuropejskich, najbardziej jednak wskazany jest, jak nie trudno się domyślić, język angielski, uznawany za język uniwersalny.

Was this helpful?

0 / 0

Prezent dla nauczyciela - MEGAPEDIA

Prezent dla nauczyciela - MEGAPEDIA

[…] okazji media zasypują nas mniejszymi bądź większymi skandalami i aferami, mówiącymi o tym, co nauczyciel „zażyczył” sobie od uczniów na pożegnanie. A życzeń jest wiele: od eleganckiej zastawy, […]

Comments are closed.