Jak zostać strażakiem?

Wielu mężczyzn już jako mali chłopcy marzyło o karierze strażaka, o niesieniu pomocy innym i ratowaniu życia. Jednak gdy weszli w dorosłość, by zostać strażakiem musieli zmierzyć się z pewnymi wymogami, jakimi?

Zostać strażakiem można na dwa sposoby:

1. Należy zostać przyjętym do służby przygotowawczej, o następujących wymogach do spełnienia: nie wolno być karanym za jakiekolwiek przestępstwa (nawet skarbowe), trzeba być obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej, należy korzystać z pełnych praw publicznych, średnie wykształcenie, posiadanie zdolności fizycznej oraz psychicznej do pełnienia pełnej służby w PSP.

2. Służba kandydacka którą można pełnić w jednej ze Szkół Państwowych Straży Pożarnej. Kształci ona odpowiednio kandydatów w systemie dziennym do pełnienia obowiązków strażaka. Ukończenie tego typu uczelni umożliwia zdobycie tytułu inżyniera pożarnictwa lub tytułu technika pożarnictwa, co pozwala na pracę w tych zawodach w jednostkach straży pożarnej. Co najlepsze czas nauki jest wliczany do stażu pracy.

Jak zostać strażakiem zawodowym?

W danej jednostce prowadzone są nabory na nowych pracowników. Odbywa się postępowanie kwalifikacyjne, które obejmuje ocenę kandydatów oraz testy sprawnościowe. Komisja rekrutacyjna przyznaje punkty również za wykształcenie, prawo jazdy danych kategorii, posiadanie uprawnień w zawodzie strażaka. Kilka dodatkowych punktów można również otrzymać za członkostwo w Ochotniczej Straży Pożarnej, a także udział w szkoleniach i zawodach pożarniczych OSP.

Jak zostać strażakiem – kobietą?

Zarówno mężczyźni jak i kobiety mogą pracować w zawodzie strażaka. Podczas egzaminów i walki przyjęcia na etat strażaka nie ma żadnych wyjątków, wszyscy są przyjmowani na tych samych zasadach. Zarówno mężczyźni jak i kobiety muszą spełniać te same warunki.

Jak zostać strażakiem ochotniczym?

Jeśli nie masz szans na bycie strażakiem zawodowo, zawsze możesz ubiegać się o stanowisko strażaka na ochotnika, będziesz mógł pomagać w wielu akcjach strażackich. Informacji na ten temat musisz szukać w najbliższych jednostkach straży pożarnej.

Was this helpful?

0 / 0