Jezuici

Jezuici to Towarzystwo Jezusowe, które stanowi męski, papieski zakon apostolski Kościoła Rzymskokatolickiego, który został zatwierdzony przez Pawła III w 1540 roku. Celem, dla którego go powołano, była walka z reformacją, w której chciano bronić i rozszerzać wiarę i naukę Kościoła Rzymskokatolickiego. Jezuici chcieli nauczać, edukować i udzielać sakramentów wszystkim tym, którzy tego potrzebowali i którzy bardzo tego chcieli.

Jezuici – historia

Wszystko zaczęło się 15 sierpnia 1534 roku, kiedy to grupa studentów Sorbony, na czele z św. Ignacym Loyolą, złożyła na wzgórzu Montmarte śluby czystości, ubóstwa i pielgrzymki do Jerozolimy, która jeśli nie będzie możliwa, będzie musiała zostać zastąpiona na całkowite oddanie się do dyspozycji papieża. Tak właśnie się stało. Ze względu na wojny toczone przez Wenecję, studenci, którzy ukończyli studia, nie mogli się tam udać, dlatego też oddali się od razu dobrowolnie do dyspozycji papieża. On zaś, zatwierdził tą grupę, w Formule Instytutu Towarzystwa Jezusowego, wypowiadając słowa: ,,jest w tym palec Boży”.

To, co z pewnością charakteryzowało już od tamtego momentu ten zakon, to z pewnością całkowite posłuszeństwo papieżowi pod każdym niemal względem. Jeśli widzieli coś białego, a Kościół i papież widzieli to czarnym, jezuici musieli również i tak widzieć.

Jezuici – powołania

Żeby móc zostać Jezuitą, trzeba było spełnić bardzo surowe kryteria i wymagania duchowne, począwszy od wszelkich predyspozycji i zdolności intelektualnych, po siłę i twórczość osobowości. Wciąż starano się, żeby zakon Jezuitów był jak najlepiej wyszkolony, dlatego też zakonnicy wciąż poddawani byli licznych kursom, musieli zdawać egzaminy i kończyć najlepsze szkoły.

Jak więc wyglądało życie Jezuitów, począwszy od czasów ich powstania, aż po dni dzisiejsze? Na początku ich historii, koncentrowali się oni szczególnie na pracy apostolskiej, walce ideologicznej z reformacją, jak również i na organizowaniu publicznej edukacji na wszystkich szczeblach. Ich zadaniem również była praca misyjna, szczególnie w rejonach Ameryki i Azji.

W późniejszych czasach zajmowali się zakładaniem szkół, w których kładli właśnie nacisk na religię i na to, co głosili i według czego żyli i postępowali.

Od 1575 roku stali się osobistymi spowiednikami wielu książąt i królów w różnych częściach świata. Był okres, gdzie zakon całkowicie zniknął z pola widzenia, spowodowane to było licznymi wojnami i waśniami pomiędzy innymi zakonami. Jego nowy początek jednak datuje się na rok 1814, kiedy to papież Pius VII przywrócił zakon do ponownego działania.

Jezuici na świecie

Dziś Jezuici stanowią jednej z najliczniejszych zakonów, które są niezwykle wpływowe w Kościele Katolickim. Ich liczba sięga około 19 tysięcy, a tym samym stanowi najliczniejszy zakon męski, jaki udało się do tej pory stworzyć. Działają oni w ponad 114 krajach, mają swoje uniwersytety, czasopisma, a nawet szpitale. Posiadają liczne szkoły średnie i podstawowe, a także rozgłośnie telewizyjne i radiowe. Ich potęga jest naprawdę bardzo duża.

Jezuici w Polsce

Jeżeli chodzi o zakon Jezuitów w Polsce, pojawił się on dzięki biskupowi warmińskiemu, Stanisławowi Hozjuszowi w 1564 roku. Na początku byli jedynie nauczycielami i wychowawcami. W miarę lat zaczęli wyrastać na potęgę i zdominowali życie religijne w Polsce.

Was this helpful?

0 / 1