Koronka do Miłosierdzia Bożego

faustyna-koronka_m-5707735Koronka do Miłosierdzia Bożego to modlitwa, którą podarował wszystkim ludziom sam Jezus Chrystus, za pośrednictwem św. Faustyny Kowalskiej. Miało to miejsce w Wilnie, w ciężkich czasach dwudziestolecia międzywojennego. Św. Faustyna w nocy z 13 na 14 września roku 1935 miała wizję. Objawił jej się anioł głoszący, że ludziom na Ziemi należy się kara za ich grzechy i on przyszedł karę wykonać. Faustyna widząc wyraźną oznakę gniewu Bożego prosiła anioła, by dał Ziemi czas na pokutę. Anioł zaprowadził Faustynę przed oblicze Trójcy Świętej, przed którą Faustyna nie miała śmiałości powtórzyć swej prośby. Poczuła jednak w swej duszy spływającą na nią moc łaski Chrystusa, dzięki której zaczęła modlić się słowami usłyszanymi wewnętrznie. Wtedy zobaczyła, jak cofa się od świata kara za grzechy. Słowa tejże modlitwy do dziś znane są jako słowa Koronki do Miłosierdzia Bożego. Nazajutrz po objawieniu, Jezus jeszcze raz odezwał się do św. Faustyny w kaplicy, gdzie powiedział jej raz jeszcze, jak odmawia się tę modlitwę.

Koronka do Miłosierdzia Bożego – treść

milosierdziekoronka_m-5721460

Słowa Koronki do Miłosierdzia Bożego mówią, że ofiaruje się samemu Bogu całą Boskość i Człowieczeństwo Jezusa Wcielonego raz jeszcze. W trakcie odmawiania Koronki dochodzi do naszego zjednoczenia się z ofiarą Chrystusa na krzyżu, który oddał się w ręce haniebnej śmierci by przebłagać za grzechy wszystkich ludzi na świecie. Powołując się na samego Jezusa dajemy Bogu największy motyw, dzięki któremu On nas wysłucha.

Modlitwa ta odwołuje się również do całej nauki o miłosierdziu i bezpośrednio no miłosierdzia Jezusa, którego On nam udziela. W modlitwie prosimy więc o miłosierdzie zarówno dla nas samych, jak i dla wszystkich ludzi. Jest to zatem akt miłości bliźniego, za którego wstawiamy się u samego Boga za pośrednictwem Jego Syna. Słowa modlitwy przeznaczone są do odmawiania w samotności lub w grupie.

koronka_m-6410417Koronka do Miłosierdzia Bożego – obietnice

Odmawiając Koronkę przybliżamy się do spełnienia obietnic, które Jezus złożył modlącym się. Jest to obietnica ogólna, która mówi że przez odmawianie Koronki Chrystus Pan da wiernym to, o co proszą, jeśli będzie to zgodne z Jego wolą (czyli nie nosi znamion zła). Obietnica szczegółowa zaś dotyczy momentu śmierci – jeśli ktoś odmawia Koronkę, będzie obdarzony ogromnym miłosierdziem w godzinie śmierci, nawet jeśli będzie to największy grzesznik. Mowa tutaj o łasce nawrócenia i śmierci w łasce Bożej. Warunkiem jest choćby jednokrotne odmówienie Koronki wedle wskazówek Jezusa – w ufności, pokorze i żalu za grzechy.

Odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego nie może być jedynie aktem ufności wewnętrznej, lecz także wytrwałości. Wytrwale się modląc do Boga wierni mogą wyprosić cudowne łaski, które oświecą ich życie i nadadzą mu sens.

Koronka do Miłosierdzia Bożego – jak odmawiać?

Koronkę odmawia się najlepiej na różańcu.

Zaczyna się od modlitw: Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Wierzę w Boga.

Na dużych paciorkach odmawia się jednokrotnie formułę: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Następnie na małych paciorkach powtarza się dziesięć razy słowa: Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Koronkę kończy trzykrotna deklamacja frazy: Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Was this helpful?

1 / 0