Kryptozoologia

Kryptozoologia określana jest jako nauka o niepoznanych jeszcze gatunkach zwierząt, o których istnieniu można dowiedzieć się jedynie z rozmaitych podań i wierzeń ludzi. Co to jest zatem kryptozoologia? Jest nauką badającą i wyszukującą gatunki zwierząt nieznanych lub znanych jedynie ze słyszenia. Często materiały do badań są dostarczane przez archeologów, którzy odnajdują niecodziennie wyglądające czaszki, dziwnej długości kości szkieletowe lub inne, które nie pasują do żyjących ówcześnie zwierząt lub zwierząt żyjących w dawnych epokach.

Do najbardziej znanych i popularnych stworzeń, jakimi zajmuje się kryptozoologia należy Yeti, potwór z Loch Ness, Chupacabra oraz Wielka Stopa. Niestety pomimo upływu lat nauka ta nie udowodniła nadal istnienia chociażby jednego z tych stworów. Nauka o nieznanym pobudza wielu ludzi do dalszych poszukiwań. Charakterystyczną cechą, która odróżnia tę naukę od innych nauk jest wiara w istnienie jakiegoś stworzenia na podstawie niewyraźnie zrobionej fotografii lub nakręconego filmu, na którym widoczność jest niemal zerowa.

W kryptozoologii zakłada się, że osoby które twierdzą, że widziały nieodkryte przez naukę stworzenia mówią prawdę. Bazuje się na opowieściach tych ludzi i niespotykanych stworów szuka w miejscach, gdzie zostały zauważone. Jak już wspominano, często archeolodzy napotykają na nieznane dotychczas badaczom kości lub ich fragmenty. Próbują oni komputerowo przypisać je do zwierząt już istniejących. Jeśli efekty ich pracy nie przynoszą rezultatów, wówczas bada się DNA kości i określa się ich pochodzenie.

Bierze się przy tym pod uwagę proces ewolucji zwierząt i istot żyjących na ziemi. Nauka o nieznanym jest popularna wśród osób dociekliwych i chcących zaistnieć w świecie naukowym jako odkrywcy czegoś niespotykanego. Nauka zwana kryptozoologią opiera się również na starodawnych wierzeniach ludzi i ich opowiastkach.

Jeśli kryptozoolodzy nie znają pochodzenia znalezionych fragmentów kości, to szukają informacji zawartych w starych opowieściach i legendach. Poza tym jest wiele dowodów i stwierdzeń na temat nieznanych zwierząt, których nauka nie chce przyjąć do wiadomości. Można zaliczyć do nich obserwację nieznanego zwierza o człekokształtnym wyglądzie zauważone w Parku Narodowym w Malezji, niezwykłą rybę pływająca w wodach w Paragwaju czy chociażby tajemnicze stworzenia uwiecznione na fotografii w New Jersey.

Często kryptozoologia utożsamiana jest ze zjawiskami paranormalnymi. Opisy zwierząt przedstawione przez osoby, które się na nie napotykają są tak niewiarygodne, że można by sądzić, że pochodzą one nie z tego świata. Przykładem może być tajemniczo wyglądająca bestia o krwiożerczym wyglądzie monstrum zauważona we francuskiej wiosce La Gevaudan. Paranormalność zjawisk wzmacnia ciekawość i zaangażowanie osób zajmujących się kryptozoologią. Do znanych i wybitnych kryptozoologów zaliczają się między innymi Dr Bernard Heuvelmans, Roy P. Mackal, Loren Coleman, Ivan T. Anderson, oraz Karl P. N. Shuke.

Oczywiście nie sposób wymienić wszystkich znanych i cenionych osób w tej dziedzinie nauki. Dzięki tym osobom świat zyskał szeroką wiedzę na tematy, o których współczesna nauka nie chce nawet słyszeć. Zorganizowano wiele ekspedycji mających na celu udowodnienie i udokumentowanie istniejących, niespotykanych stworzeń. Napisano również wiele książek i publikacji opisujących budowę i cechy charakterystyczne danego zwierzęcia. Jednak mimo to nauka podważa wiele z tych teorii, a nawet próbuje obalać wiele z nich.

Was this helpful?

0 / 0