Kwaśne deszcze

kwasne deszcze

Kwaśne deszcze są opadami atmosferycznymi w których zawarte są takie gazy jak dwutlenek siarki, tlenki azotu, a także bezwodniki kwasowe oraz ich produkty po reakcji w atmosferze, słabe roztwory kwasu siarkowego IV, kwasu azotowego V oraz bardzo niebezpiecznego dla środowiska kwasu siarkowego VI. Kwaśne deszcze określane są także jako opady atmosferyczne, których odczyn pH ma wartość poniżej 5,6. Wszystkie gazy zawarte w tych opadach atmosferycznych zostały wyemitowane w różnego rodzaju procesach spalania, między innymi paliw, procesach produkcji przemysłowej, a także wybuchów wulkanów czy innych zjawisk naturalnych. Tak więc nie tylko człowiek jest odpowiedzialny za powstawanie w naszym środowisku szkód wywoływanych przez kwaśne deszcze.

Pierwsza wzmianka o kwaśnych deszczach została odnotowana w 1692 roku, Robert Boyle, w swojej książce „Historia powietrza” nazwał to zjawisko „istotami azotowymi lub solno-siarkowymi”. Jednak określenie „kwaśne deszcze” pojawiło się dopiero w roku 1872 roku, opisane przez szkockiego chemika w książce „Powietrze i deszcz: podstawy klimatologii chemicznej”. Książka została napisana przez Roberta Angusa Smitha.

Gdzie powstają więc kwaśne deszcze?

Najczęściej na rozległych obszarach gdzie powietrze jest narażone na wpływ wcześniej wymienionych gazów, czyli dwutlenku siarki, tlenków azotu itd. Nie oznacza to jednak, że jedynie w miejscach gdzie człowiek znacznie wpłynął na składniki powietrza takie kwaśne deszcze mogą powstawać (industrialne dzielnice miast). Kwaśne deszcze powstają także w miejscach, gdzie dochodzi do wybuchów wulkanów. Najczęściej jednak kwaśne deszcze powstają w miejscach gdzie człowiek miał duży wpływ na ukształtowanie zawartości powietrza, czyli w okolicach fabryk produkcyjnych, elektrowni cieplnych wykorzystujących jak paliwo węgiel brunatny oraz węgiel kamienny. Wcześniej wymieniane składniki kwaśnych deszczów to między innymi związki siarki, są one zawarte w związkach chemicznych emitowanych wraz z innymi spalinami. Dwutlenek siarki obniża pH do poziomu 5, a może również przekształcać się w różnego rodzaju kwasy siarkowe. Kolejnym głównym składnikiem są związki azotu. Za emisję związków azotu najbardziej odpowiedzialne są elektrownie węglowe, pojazdy silnikowe oraz różnego rodzaju procesy zachodzące w rolnictwie (chociażby sztuczne nawożenie). Obserwuje się, że zawartość dwutlenku siarki w kwaśnych deszczach zmniejsza się na rzecz zwiększania się zawartości związków azotu w owych kwaśnych deszczach. Ostatni składnik czyli dwutlenek węgla bardzo nieznacznie wpływa na ogólne zakwaszenie opadów atmosferycznych dając górną granicę 5,6 pH dla kwaśnych deszczów.

Skutki kwaśnych deszczy

Negatywne oddziaływanie kwaśnych deszczy nie jest zauważalne od razu, trzeba czasu, by człowiek i środowisko odczuły wszystkie negatywne skutki działania tychże deszczy. Kwaśne deszcze mogą powodować większą tendencję u człowieka ale także zwierząt, na zachorowalność na szereg przeróżnych chorób układu oddechowego. Dzieje się tak ponieważ szkodliwe związki, które były zawarte w opadach atmosferycznych są wchłaniane przez człowieka wraz z powietrzem, przez co płuca i cały układ oddechowy jest zanieczyszczony przez tlenki azotu i dwutlenek siarki. Kwaśne deszcze mają także bardzo niekorzystny wpływ na samą glebę, którą człowiek użytkuje i na której żyje. W wyniku bardzo niskiego pH opadów atmosferycznych gleby zostają zakwaszone, przez co na takich terenach nie ma możliwości uprawy czegokolwiek, takie gleby stają się jałowe, niezdatne do jakiegokolwiek użytkowania pod uprawę roślin itd. To zjawisko jest najbardziej rozpowszechnione między innymi w Kanadzie oraz krajach skandynawskich. W wyniku niskiego poziomu pH opadów atmosferycznych cierpią także odkryte zbiorniki wodne jak jeziora, w wyniku wyjałowienia takich zbiorników giną tam ryby, a także obumiera co słabsza roślinność. Kwaśne deszcze mają także destrukcyjny wpływ na lasy, w wyniku takich opadów atmosferycznych drzewa w lasach mogą tracić liście, w wyniku „ataku” z zewnątrz, a to nie wszystko, drzewa są także niszczone poprzez zakwaszoną glebę, co również jest powodem opadów kwaśnych deszczy. Drzewa w wyniku oddziaływanie szkodliwych związków chemicznych obumierają. W sieci można znaleźć wiele zdjęć przedstawiających efekty kwaśnych deszczy w oddziaływaniu na lasy. Również to co stworzył człowiek może być narażone na kwaśne deszcze, konstrukcje metalowe i nie tylko są narażone na szybszą korozję, niszczenie i ogólne pogorszenie stanu.

Jak zapobiegać i walczyć z kwaśnymi deszczami?

Głównym i najczęściej wykorzystywanym sposobem do walki i zapobiegania kwaśnych deszczy jest ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku używania paliw kopalnych chociażby przez elektrownie węglowe. Do ograniczenia emisji można dojść poprzez odpowiedzialne gospodarowanie energią oraz innymi zasobami mającymi wpływ na emisję zanieczyszczeń, korzystanie z najczystszych źródeł energii odnawialnych, jak chociażby energia słoneczna czy energia wiatru.


więcej na https://deszcz.com.pl/

Was this helpful?

0 / 0