Leczenie odwykowe

Wrzuć artykuł na Fejsa! poleć na NK

Wszelkie uzależnienia są bardzo trudne do wyleczenia. Bardzo ważna jest chęć pacjenta do podjęcia leczenia. Jeśli osoba uzależniona stwarza zagrożenie dla siebie i innych, pojawiają się okoliczności do zmuszenia chorego do leczenia.

Wyróżniamy dwa rodzaje leczenia uzależnień:

Leczenie odwykowe stacjonarne – to inaczej leczenie zamknięte w ośrodku całodobowym, które trwa od 4 do 8 tygodni. Pacjenci muszą tu przestrzegać regulaminu, który ma za zadanie wspomóc proces terapeutyczny oraz zapewnić bezpieczne warunki do leczenia każdej z przebywających tu osób. Realizowany jest tu tzw. Podstawowy program terapii uzależnień. W późniejszym etapie leczenie to kontynuowane jest w trybie ambulatoryjnym (poradnie, przychodnie, gabinety prywatne). Ten typ leczenia przeznaczony jest dla osób zdecydowanych na zmianę dotychczasowego trybu życia, czyli zerwanie z nałogiem. Ważnym czynnikiem jest psychoterapia pomagająca radzić sobie z zaistniałą sytuacją. Uczy jak radzić sobie ze stresem i problemami, które prowadzą do uzależnień.

Leczenie odwykowe przymusowe – osoba tam kierowana musi poddać się badaniu. Podstawą do zastosowania przymusowej terapii jest występowanie rozpadu życia rodzinnego, demoralizacja nieletnich, uchylanie się od pracy lub systematyczne zakłócanie spokoju u porządku publicznego. O obowiązku poddania się leczeniu decyduje sąd lub gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych. Wniosek taki może skierować rodzina lub inna osoba, która może udokumentować, że uzależniony jest niebezpieczny dla otoczenia. W pewnych przypadkach możliwe jest przymusowe doprowadzenie uzależnionego przez policję.

Jakie korzyści przynosi choremu pobyt w ośrodku? • Akceptacja siebie i innych. • Rozwiązanie problemów emocjonalnych. • Uaktywnienie własnych potencji i rozwoju. • Budowanie równowagi wewnętrznej. • Konfrontacja z własnymi ograniczeniami, lękami, słabościami. • Uwolnienie się od uzależnienia.

• Bezpiecznie schronienie i opieka.

Was this helpful?

0 / 0