Litania loretańska

kobieta w kościele odmawia Litanię loretańską

Litania loretańska to główna część wszystkich nabożeństw majowych (powszechnie zwanych w Polsce „majówkami”). Litania loretańska to jeden z najwznioślejszych hymnów ku czci Maryi, Matki Boskiej. W litanii tej wierni wysławiają ogromnej wartości cnoty i przywileje, które sam Bóg zesłał na Marię.

Litania loretańska powstała w wieku XII, najprawdopodobniej w średniowiecznej Francji. Zatwierdził ją dla Kościoła papież Sykstus V, w 1581 roku nadając jej przywilej odpustu. Sama nazwa „loretańska” wywodzi się od włoskiego miasta Loreto, gdzie litania cieszyła się szczególnymi względami, była tam szeroko propagowana i często odmawiana. Treść litanii w swym pierwotnym wydaniu była nieco inna i ulegała na przestrzeni dziejów wielokrotnym modyfikacjom. Po raz pierwszy przedłożyć tekst litanii do aprobaty papieskiej (ówcześnie papieżem był Grzegorz XIII) miał archidiakon Guido Candiotti w 1578 roku. Idąc śladami Sykstusa V, kolejni papieże przypisywali odmawianiu litanii loretańskiej kolejne dni odpustu. W roku 1631 Kongregacja Obrzędów zakazała samowolnej modyfikacji tekstu litanii, więc wszystkie zmiany, które pojawiły się od tego czasu, musiały uzyskać aprobatę samego Kościoła. A zmian takich było sporo. Przed ustabilizowaniem treści występowały w niej takie tytuły Maryi jak Mistrzyni Pokory, Matko Miłosierdzia. Na przestrzeni lat pojawiły się niektóre znane nam obecnie wezwania: Królowo Różańca Świętego, Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, Matko dobrej rady, Królowo pokoju. Ciekawostką jest fakt, że litania loretańska ma na świecie 49 tytułów Maryi, w Polsce jest ich zaś 50. Wynika to z faktu, że w roku 1923 dołączono do litanii wezwanie „Królowo Polskiej Korony”, które po II Wojnie Światowej przekształcono na „Królowo Polski”.

W skład litanii loretańskiej wchodzą:

  1. Wstęp – podobny do tego z litanii do wszystkich świętych i litanii do Najświętszego Imienia Jezus.
  2. Temat główny, składający się z trzech przenikających się nawzajem wątków: dogmatycznego, obejmującego wezwania wynikające z dogmatów Kościoła, takich jak „Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta”, „Matko wniebowzięta”, „Święta Boża Rodzicielko”; historiozoficznego, który obejmuje wezwania symboliczne, którymi w litanii opisywana jest Matka Boska: zwierciadło, przybytek, róża duchowna, wieża dawidowa, dom złoty itp. oraz eschatologicznego, który ukazuje Maryję wielbioną w niebie, oraz jej łaski, które zsyła na ludzi na ziemi: uzdrowienie chorych, ucieczka grzesznych, pocieszycielka strapionych.
  3. Zakończenie, składające się ze stałych wezwań zaczerpniętych z innych litanii (modlitwa Baranku Boży). Następnie występują wersety modlitwy końcowej.

Litania loretańska – tekst

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże Duchu Święty, Boże Święta Trójco, Jedyny Boże Święta Maryjo, – módl się za nami Święta Boża Rodzicielko Święta Panno nad pannami Matko Chrystusowa Matko Kościoła Matko łaski Bożej Matko nieskalana Matko najczystsza Matko dziewicza Matko nienaruszona Matko najmilsza Matko przedziwna Matko dobrej rady Matko Stworzyciela Matko Zbawiciela Panno roztropna Panno czcigodna Panno wsławiona Panno można Panno łaskawa Panno wierna Zwierciadło sprawiedliwości Stolico mądrości Przyczyno naszej radości Przybytku Ducha Świętego Przybytku chwalebny Przybytku sławny pobożności Różo Duchowna Wieżo Dawidowa Wieżo z kości słoniowej Domie złoty Arko przymierza Bramo niebieska Gwiazdo zaranna Uzdrowienie chorych Ucieczko grzesznych Pocieszycielko strapionych Wspomożenie wiernych Królowo Aniołów Królowo Patriarchów Królowo Proroków Królowo Apostołów Królowo Męczenników Królowo Wyznawców Królowo Dziewic Królowo wszystkich Świętych Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta Królowo wniebowzięta Królowo Różańca świętego Królowo rodziny Królowo pokoju Królowo Polski Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się

Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen

Was this helpful?

2 / 0