Mahatma Gandhi – życie i działalność

mahatma gandhi

Mahatma Gandhi – biografia

Mohandas Karamchand Gandhi – urodzony 2 października 1869 roku w Porbandarze, zmarły 30 stycznia 1948 roku w New Delhi. Stał się najsilniejszym znakiem braku przemocy w dwudziestym wieku. Powszechnie uważa się z perspektywy czasu, że indyjski przywódca narodowy powinien być człowiekiem uhonorowanym nagrodą Nobla. Był nominowany wiele razy, lecz nigdy nie została mu przyznana.

Mahatma Gandhi – kim był?

W południowej Afryce Gandhi pracował nad poprawą warunków życia Hindusów. Była to mniejszość społeczna i podchodzono do nich bardzo rasistowsko. Walczył o prawa człowieka i z wielkim sukcesem wprowadził zasadę niestosowania przemocy wśród społeczności indyjskiej. Był wyznawcą wielu kierunków duchowych m.in. pacyfizmu, satjagrahy, ekologizmu, moralnego ju-jitsu (dżu-dżitsu) czy też wegetarianizmu, ale głównie był propagatorem zasady ahinsy. Zasada ahinsy to zasada opierająca się na wyższości siły duchowej nad siłą fizyczną, dosłownie ahinsa to niestosowanie przemocy wobec wszystkich stworzeń, tak samo do ludzi jak i zwierząt co zauważamy w jego cytacie – “Wielkość narodu i jego moralny rozwój może być mierzony przez sposób w jaki traktuje on zwierzęta“.

Mahatma Gandhi – cytaty

Biografia jego jest bardzo obszerna i bogata, jednak główną zasadą jaką kierował się w życiu i działalności Mahatma Gandhi było niestosowanie przemocy, nie wyznawał on skomplikowanych regułek, regulaminów czy przykazań, a jedną prostą zasadę. Jego stosunek do przemocy łatwo wywnioskować z cytatu – “Żadna istota nie jest na tyle zła, aby pozbawiona była możliwości poprawy. Żadna istota ludzka nie jest aż tak doskonała, aby wolno jej było dążyć do zguby człowieka, którego mylnie uważa za całkowicie opanowanego przez zło“(jest to również aluzja do słów Jezusa Chrystusa).

Zasługi, których dorobił się w swoim życiu to przede wszystkim dobroć jaką dawał innym ludziom ze swojego serca. Był człowiekiem, który chciał pomagać innym. Wychodził naprzeciw innym “złym” i starał się pomagać jak tylko potrafił. Był ostro krytykowany przez organizacje działające na rzecz pokoju jak i te ogólne, ich powodami był brak jakiejkolwiek formy obronnej przed napastnikiem nawet gdy agresor jest słaby i wyjątkowo okrutny. Gandhi z reguły nie odpowiadał na te ataki a gdy odpowiadał to tylko słowami – “Gdy walczy się bez użycia broni, należy być przygotowanym na ryzyko śmierci tak samo, jakby się brało udział w wojnie“.

Nasuwa się pytanie na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Kim był Mahatma Gandhi? Dlaczego zachowywał się tak bardzo inaczej od innych? Co utwierdzało go w przekonaniu, że robi dobrze? Te pytania można pozostawić dzisiejszym myślicielom, którzy zwykle mają niejednoznaczne odpowiedzi. Patrząc z perspektywy czasu śmiało możemy stwierdzić, że był wielkim człowiekiem.

Was this helpful?

3 / 4