Modlitwa Wiernych

Modlitwa Wiernych (znana również jako Modlitwa Powszechna) to część Liturgii Słowa Kościoła katolickiego. Odmawia się ją zawsze na zakończenie Liturgii Słowa, stanowi odpowiedź zgromadzenia wiernych na Słowo Boże, które usłyszeli. W trakcie tej modlitwy duchowny odprawiający mszę (może być również lektor, diakon, wierny) przedstawia Panu Bogu intencje, w których sprawuje się konkretną Mszę. Każde takie przedstawienie ma dwie części: w pierwszej zawarty jest adresat modlitwy, w drugiej zawarta jest intencja wobec adresata. Całość kończy się aklamacją wiernych. Przykładowe przedstawienie fragmentu Modlitwy Wiernych brzmi: „Módlmy się za rządzących światem, aby Bóg w Swojej miłości zesłał na nich Ducha Świętego, który będzie ich natchnieniem w służbie wszystkim ludziom. Ciebie prosimy – wysłuchaj nas, Panie”.

Modlitwa Wiernych – wezwania

Wezwań takich, zgodnie z zarządzeniami Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski nie powinno być więcej niż sześć, powinny być one sformułowane w duchu mądrej wolności i powinny wyrażać prośby całej wspólnoty kościelnej.

Najczęściej w Modlitwie Wiernych uwzględnia się takie intencje jak:

  • za Kościół
  • za ludzi rządzących i zbawienie świata
  • za ludzi dotkniętych trudnościami życia
  • za wspólnotę miejscową.

Modlitwa Wiernych na każdy dzień

Niekiedy Modlitwa Wiernych zawiera również intencje okolicznościowe, wynikające z danego dnia, danego przebiegu mszy, intencji mszalnych zamówionych przez wiernych, np. w trakcie ślubu mamy Modlitwę Wiernych na ślub, w trakcie nabożeństwa pogrzebowego za zmarłych, jest Modlitwa Wiernych dla młodzieży, Modlitwa Wiernych na Wielki Post .

Modlitwa Wiernych – jak napisać?

Nie jest fizycznie możliwe takie ułożenie Modlitwy Wiernych, które w pełni będzie odpowiadać na potrzeby każdej wspólnoty. Dlatego też wszelkie Modlitwy Wiernych są z reguły bardzo ogólne, tak, aby swoim zasięgiem objęły jak największe grupy ludzi, wspólnoty społeczne.

Każdą Modlitwę Wiernych rozpoczyna i kończy celebrans, przewodniczący zgromadzeniu wiernych w kościele. Modlitwa zanoszona jest wyłącznie do Boga lub Jego Syna Jezusa. Inne praktykowanie Modlitwy Wiernych nie jest do zaakceptowania i wypacza jej rolę oraz sens. Jeżeli modlitwa zwraca się do Boga Ojca, powinna zakończyć się słowami: „przez Chrystusa, Pana naszego. Amen”. Jeśli zwraca się do Boga, lecz na końcu wymienione jest imię Jezusa, modlitwa kończy się słowami „który żyje i króluje na wieki wieków. Amen”. Natomiast w przypadku, gry modlitwa zwraca się tylko do Syna Bożego, kończy ją fraza „który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen”.

Was this helpful?

6 / 0