Osobowość narcystyczna

Wrzuć artykuł na Fejsa! poleć na NK

Osobowość narcystyczna wydaje się, że we współczesnym świecie znalazła dla siebie wyjątkowe miejsce. Od początku świata ludzie dążyli do bycia wyjątkowymi,podziwianymi. Współczesny świat hołduje tego typu zachowaniom, a środki masowego przekazu promują wręcz osoby o narcystycznym typie osobowości. Można śmiało stwierdzić iż wszystkie osoby promujące swoje osoby , tworzące klimat swojej wyższości i wyjątkowości to osoby z zaburzeniami narcystycznymi.

Cechą osobowości narcystycznej jest nieuzasadnione poczucie wyjątkowości i arogancja. Osobom z tego typu zaburzeniami wręcz niezbędne do życia jest poczucie swojej wyjątkowości. Otaczają się oni ludźmi którzy będą to poczucie potwierdzać, spełniać ich wszelkie zachcianki i oczekiwania. Często osoby chore tego nie dostrzegają co skutecznie blokuje proces ich leczenia. Osoby z tego typu zaburzeniem odczuwają nieustanny przymus udowadniania sobie i innym swojej wyjątkowości. Abym mogli dobrze o sobie myśleć i funkcjonować potrzebują innych ludzi którzy nieustannie będą ich utwierdzać w przekonaniu ze są wyjątkowi, ważni , jedyni. Ogromnie znaczenie dla narcyzów mają rzeczy zewnętrzne takie jak władza, pieniądze, prestiż, zajmowane stanowisko. W ten sposób bowiem udowadniają sobie jacy są wyjątkowi i wspaniali. Posiadają oni specjalne predyspozycje do manipulowania innymi ludźmi co skrzętnie wykorzystują i nie maja przy tym poczucia winy. Sami również chętnie i często ulegają manipulacjom poprzez schlebianie im.

Leczenie tego typu zaburzeń jest bardzo trudne. Zajmują się tym zwykle psychiatrzy. Pacjenci trafiają do nich zwykle kiedy nie są zadowoleni z pracy, swoich partnerów, dzieci kiedy mają problemy w szkole i nie mogą i nie potrafią budować prawidłowych relacji z innymi uczniami, rówieśnikami. Leczenie odbywa się zazwyczaj przy pomocy psychoterapii. Zalecane są seanse psychoanalityczne, psychodynamiczne i poznawczo-behawioralne. Nie kiedy wymaga ona wsparcia środkami farmakologicznymi. Potrzebne też jest wsparcie osób najbliższych i duża z ich strony motywacja.

Was this helpful?

0 / 0