Pogaństwo

Każdy człowiek jest człowiekiem i nieważne jaką religię wyznaje, ma prawo do normalnego życia i funkcjonowania w świecie. Z pewnością nigdy nie było, nie jest i nie będzie tak, że każdy będzie wierzył w to samo i każdy będzie tak samo żył, według określonych zasad. Jedni wierzą w Boga, inni w określone postaci, jeszcze inni w zwierzęta, czy w pewne symbole. Czy wiemy jednak, co do tego wszystkiego ma pogaństwo? Czym się ono charakteryzuje? Tak naprawdę, jest to określenie, które ma bardzo negatywny wydźwięk, używane jest przez różne religie na określenie osób, które wierzą w coś „gorszego”, „innego” czy „zacofanego”. Zazwyczaj jest tak w przypadku wyznawców religii monoteistycznych: chrześcijaństwa, judaizmu czy islamu w stosunku do wyznawców innych religii, szczególnie politeistycznych i animistycznych.

Pogaństwo – symbole

Określenie „pogaństwo” pojawiło się już w V wieku, kiedy to miała miejsce wzmożona chrystianizacja Cesarstwa Rzymskiego. Nazwa wywodzi się od wiosek, w których mieszkali ludzie, wyznający i szerzący owe wyznania, a mianowicie „pagus”.

Jak w każdym wierzeniu, w każdej religii, tak również i w określeniu pogaństwa istnieje pewna symbolika, w której dane rzeczy, postaci, zwierzęta, odgrywają konkretne role, mają określone znaczenie. Dzik jest symbolem ochrony, jabłko zaś symbolem wiecznej młodości. Następnie statek jest symbolem urodzajów i zysków. Znak Valknut – węzeł, który symbolizuje więzy między ciałem, a duszą i jest jednym ze znaków związanych z Odynem. Pogaństwo ceni sobie życie rodzinne, przywiązuje się dużą wagę do dzieci, do czczenia świąt, korzysta z okazji do spędzania czasu z rodziną.

Pogaństwo – świat natury

Z pewnością również w pogaństwie zwraca się uwagę na doświadczenia duchowe, które w dużej mierze połączone są ze światem natury, który dla pogan jest najważniejszy.

Poganie nie nawracają innych ludzi, nie każą im czcić ich religii i kazać właśnie ją mieć w sercu. Oni żyją swoim życiem i robią to co uważają za najlepsze dla siebie. Dla nich istnieje kosmiczna para, Bogini i Bóg, inaczej Pan i Pani, którzy spajają cały ten system wierzeń w swego rodzaju religię. Dla pogan spokój, cisza, własne wnętrze to wartości, które stanowią podstawę i są najważniejsze.

Dziś bardzo często pogan określa się mianem ateistów, z czym nie do końca można się zgodzić. Nie ma bowiem w tych wierzeniach takich samych określeń i podejścia do tematu religii. Nie powinno się również słowu „poganin” nadawać wydźwięku negatywnego, gdyż nie jest to w żaden sposób uzasadnione.

Pogańskie zwyczaje

Wiele zasad, które przestrzega pogaństwo jest naprawdę bardzo ciekawych i wiele ma wspólnego z innymi religiami. Z pewnością to nawiązanie do natury i życie z nią w zgodzie ma z pewnością bardzo duże i istotne znaczenie dla całej tej wiary. Wiadomo, że istnieją pewne tradycje, pewne zwyczaje, pewne obrzędy, które związane są z określoną religią, które dotyczą właśnie jej. I z tym z całą pewnością należy się pogodzić i należy zdawać sobie sprawę, że nigdy nie dojdzie do połączenia wszystkich religii razem. Każdy będzie wierzył w to co chce i co nakazuje mu jego kultura oraz sumienie.

Was this helpful?

0 / 0