Pokolenie Z na rynku pracy – jakie jest naprawdę?

rynek pracy

Praca na etacie jest koniecznością zaledwie dla 15 proc. reprezentantów Pokolenia Z, wynika z opublikowanego właśnie raportu Zoomersi w pracy, czyli jak Pokolenie Z podbija rynek pracy w Polsce. Dokument porusza kwestie związane z oczekiwaniami Generacji Z zarówno względem pracodawców, jak i bezpośrednich przełożonych czy benefitów pracowniczych. Badanie zostało przeprowadzone przez Cpl Poland, eksperta we wspomaganiu firm w procesie skutecznej rekrutacji pracowników.

Raport powstał dzięki anonimowej ankiecie, przeprowadzonej na próbie ponad 1000 respondentów w wieku od 18 do 26 lat, zróżnicowanych zarówno pod kątem doświadczenia zawodowego, stażu pracy, jak również płci i demografii.

Chęć przeprowadzenia badania wynikała z założenia, że zrozumienie potrzeb Pokolenia Z, mającego swoje pasje i zainteresowania, pozwoli pracodawcom na przygotowanie odpowiednich rozwiązań i procesów, które w konsekwencji zdecydują o ich wygranej w wyścigu po najlepsze talenty. Zdajemy sobie sprawę z tego, że na rynku panuje pewne wyobrażenie o Generacji Z, tym bardziej wyniki badania niejednokrotnie zaskakują – komentuje Katarzyna Piotrowska, Country Manager w CPL Poland.

Nie tylko po szkole, nie tylko etat

Pokoleniu Z, zwanemu również Zetkami czy Zoomersami, zależy na szybkim i ciągłym rozwoju, dlatego jego reprezentanci podejmują się pierwszej pracy dużo wcześniej niż ich poprzednicy z pokoleń X i Y – ponad 40 proc. badanych Zetek zaczyna pracować już w szkole średniej, a kolejne niemal 30 proc. rozpoczyna swoje zawodowe kariery zaraz po jej ukończeniu. Pomimo wczesnego startu, Pokolenie Z jest świadome swoich potrzeb – 63 proc. respondentów dobrze wie czym chce się zajmować w życiu, ale tylko 15 proc. ankietowanych uważa pracę zawodową za konieczność. Dla zdecydowanej większości (48 proc.) etat jest tylko jedną z możliwości zarobkowych. Jeśli reprezentanci Pokolenia Z zdecydują się już na taką formę zatrudnienia, to wymagają od firmy umowy o pracę (75 proc.).

Oczekiwania Zoomersów względem pracodawcy również nie są oczywiste – na pytanie: co skłoni Cię do pracy w jednej firmie powyżej 2 lat? reprezentanci pokolenia Z wymieniają co prawda coroczne podwyżki (31 proc.), ale stawiają ją w jednym rzędzie z przyjazną atmosferą (32 proc.) i niskim poziomem stresu (32 proc.). Wyniki te, w połączeniu z chęcią zatrudnienia na umowę o pracę pokazują, jak ważne dla młodego pokolenia jest poczucie bezpieczeństwa i stabilności zatrudnienia.

Zrozumienie potrzeb

Wyniki raportu wskazują, że dla Pokolenia Z istotne jest poczucie kontaktu z przełożonym już od początku procesu rekrutacyjnego. 32 proc. badanych wskazało, że spotkanie z przyszłym managerem jest ważnym elementem starań o pracę, a dla 27 proc. pierwsze spotkanie z przełożonym jest wyznacznikiem akceptacji propozycji pracy. Poczucie „chemii” jest dla pokolenia Z niezwykle ważne, dlatego już od pierwszych chwil zwracają uwagę na to, czy postawę lidera ich przyszłego zespołu cechuje zrozumienie i empatia, a także czy na zajmowanym stanowisku zostaną obdarzeni odpowiednim zaufaniem, wyrażonym w swobodzie działania.

Pokolenie Z potrzebuje ciągłego rozwoju zawodowego, ale pamięta również o odpoczynku, a także o trosce o swoje bezpieczeństwo i dobrostan. Pracodawcy chcąc przyciągnąć do siebie młode talenty, powinni gwarantować dostęp do kursów i szkoleń rozwijających kompetencje (atrakcyjne dla 37 proc.), ale również oferować dodatkowe dni wolne, wskazane przez 36 proc. badanych. Kwestie związane z poczuciem bezpieczeństwa pojawiają się również w kontekście benefitów – opieka medyczna i ubezpieczenie na życie znajdują się w czołówce tych najbardziej pożądanych (odpowiednio 33 i 34 proc.).

Przytoczone wyżej dane to jedynie część statystyk przedstawionych w raporcie Cpl Zoomersi w pracy, czyli jak pokolenie Z podbija rynek pracy w Polsce. Wyniki przeprowadzonego badania, wraz z opiniami ekspertów i prognozami na rok 2040 dostępne są na oficjalnej stronie raportu.

Was this helpful?

0 / 0

Dodaj komentarz 0