Protestantyzm

Pojęcie religii bez wątpienia nie jest sprawą łatwą do poznania i do zrozumienia. Z pewnością dla każdego, kto nie ma wielkich zapałów do poznawania różnych religii i różnych jej odmian, cała ta gałąź jest niezwykle trudna do pojęcia. Szereg różnych wielkich religii, ich odgałęzień, a do tego nurty religijne i różnego rodzaju poglądy. Potrzeba czasu, by móc się w tym zagłębić i poznać tego wszelkie tajniki.

Protestantyzm – historia

Protestantyzm zasługuje na chwilę uwagi i na określenie jego znaczenia w całości tych wierzeń. Tak naprawdę, zajmując się charakterystyką, należy powiedzieć, że jest to jedna z głównych gałęzi chrześcijaństwa, stojąca obok katolicyzmu i prawosławia. Jej wyznania religijne powstały na skutek ruchów reformacyjnych, jakie miały miejsce wewnątrz Kościoła Rzymskokatolickiego, rozpoczętych wystąpieniem Marcina Lutra w XVI wieku.

Protestantyzm – zasady

Protestantyzm opiera się na pięciu zasadach, które tak naprawdę obowiązują we wszystkich kościołach chrześcijańskich, należących właśnie do tej gałęzi chrześcijaństwa.

  • Pierwsza zasada mówi, że jedynie Pismo Święte jest autorytetem jeśli chodzi o wiarę i praktykę chrześcijańską. Na nim opiera się cała religia i dzięki niemu ludzie wierzą w to, co się kiedyś wydarzyło.
  • Drugą zasadą jest, że Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem pomiędzy człowiekiem a Bogiem.
  • Kolejna zasada – tylko Łaska Boża może usprawiedliwić grzeszników poprzez wiarę.
  • Czwarta zasada mówi, że tylko Bóg jest godzien oddawania Jemu czci poprzez stworzenie.
  • I piąta zasada mówi, że tylko Bogu należy się chwała.

Protestantyzm – odłamy

Zajmując się ogólnie tematem protestantyzmu, należy powiedzieć, że ta religia opiera się przede wszystkim na uznaniu Jezusa Chrystusa za jedynego pośrednika między Bogiem, a ludźmi. Poza tym zakłada również odrzucenie wszelkich tradycji, a przyjęcie zasad, że tylko łaska może człowieka zbawić. Jeśli chodzi o same odłamy protestantyzmu, można podzielić w nim dwie zasadnicze grupy. Będzie to Ewangelicyzm i Ewangelikalizm.

Do tego pierwszego zalicza się takie religie jak: Kalwinizm, Luteranizm, Metodyzm, Husytyzm, Waldensi. Zaś do tej drugiej grupy, wchodzą w skład takie religie jak: Kościoły Chrystusowe, Adwentyzm, Baptyzm, Kwakrzy, Menonici, Pentekostalizm i Salwacjonizm.

Jak widzimy więc protestantyzm dzieli się na wiele odłamów, między którymi występują mniej lub bardziej istotne różnice, ale ktoś, dla kogo temat religii nie jest obcy, z pewnością każdą z tych religii zna i wie, jakie są jej zasady i obrzędy. Niezależnie, czy się tym interesujemy, czy też nie, należy znać choć podstawowe informacje, czego dane religie dotyczą. Z pewnością ciekawostkami są różne wiadomości na ich temat, dlatego też warto zagłębiać się w tym i warto poznawać to, co dla nas czasami nowe i obce. Zajmując się dogłębnie protestantyzmem, należałoby poświęcić na ten temat na pewno dużo czasu i uwagi. Ale z pewnością warto.

Was this helpful?

0 / 0