Rachunek sumienia

Rachunek sumienia z encyklopedycznego punktu widzenia to introspektywna (skierowana do wewnątrz) aksjologiczna analiza – ocena moralności swojego postępowania, myślenia. Zwykle rachunek sumienia występuje przed pójściem do sakramentu pojednania – spowiedzi świętej. Jest także jednym z warunków, jakie trzeba spełnić, by spowiedź była dobra. Rachunek sumienia pełni bardzo ważne zadanie przy poznaniu własnej sytuacji moralnej, własnego rozwoju duchowego. Pozwala nieustannie odwracać się od grzechu w kierunku prawdziwej wiary w Boga.

Idąc za Katechizmem Kościoła Katolickiego, stwierdzić możemy, że w rachunku sumienia najbardziej pomocne są te słowa Pisma Świętego, w których mowa jest o dobrym postępowaniu i grzechu. Są to takie fragmenty Biblii jak Dekalog, Ewangelie (najbardziej pouczające jest Kazanie na Górze wygłoszone przez Jezusa), Listy Apostolskie.

Rachunek sumienia więc, to dla prawdziwego chrześcijanina spojrzenie na siebie samego w duchu Bożej prawdy i miłości. Podczas rachunku sumienia mamy okazję spotkać się z Bogiem, którego mocą jest niezmierzona sprawiedliwość, który ma moc dokonania głębokiego w każdym człowieku nawrócenia w sakramencie pokuty i pojednania, czyli spowiedzi. Przeprowadzenie dobrego rachunku sumienia może stać się dla człowieka wierzącego, choć zagubionego, początkiem wspaniałej drogi prowadzącej do uzdrowienia duszy i ciała z grzechu, który zniewala. To może być szansa na stanie się lepszym, głębiej odczuwającym Boską dobroć i miłość, Bóg bowiem się nie gniewa, lecz wybacza i kocha. Rachunek sumienia może być tym momentem, w którym sobie, ludziom i samemu Wszechmocnemu powiemy proste i tek potrzebne słowo „przepraszam”. Dobry rachunek pozwoli nam spojrzeć na to, czego do tej pory dokonaliśmy, z czego możemy być dumni, a co wymaga naprawy i lepszego postępowania w przyszłości, tak, by ustrzec się od popełniania grzechów, błędów. Rachunek sumienia zawsze zmierza do uświadomienia sobie, co oddala człowieka od Boga, jakie grzechy i słabości trzeba zwalczyć, aby móc czuć się czystym i wolnym człowiekiem, ufnym w Łaskę Bożą. By po prostu stać się przyjacielem Boga.

Przed rachunkiem sumienia powinno się odmówić pełną wiary modlitwę skierowaną do Ducha Świętego. On za pomocą swych darów pomoże nam wejrzeć w samych siebie, dotrzeć do źródła zła w naszym życiu, stawić czoła grzechom. Warto pamiętać, że z racji różnorodności grzechów, które popełniają ludzie, prowadzi się rozróżnienie na rachunek sumienia dla dzieci oraz rachunek sumienia dla dorosłych. Spotyka się także rozmaite wydania książeczkowe skierowane do określonych grup ludzi, np. rachunek sumienia dla studenta, rachunek sumienia dla małżeństw, dla młodzieży, czy rachunek sumienia dla internauty. Takie spersonalizowanie pozwala człowiekowi spojrzeć z innej perspektywy na zagadnienie grzechu. Ciężko od dziecka wymagać znajomości grzechów, które popełniają dorośli czy studenci i vice versa – rachunek sumienia dla dzieci w niewielkim stopniu odpowiadał będzie dorosłemu czy małżeństwom.

Was this helpful?

1 / 0

Spowiedź święta - MEGAPEDIA

Spowiedź święta - MEGAPEDIA

[…] Spowiedź Święta – rachunek sumienia […]

Comments are closed.