Regulamin serwisu

 1. Serwis megapedia.pl jest to zbiór stron działających w domenie megapedia.pl, udostępniający tematyczne treści z różnych dziedzin.
 2. Użytkownikiem serwisu megapedia.pl jest osoba korzystająca z serwisu megapedia.pl. Użytkownikiem serwisu może być jedynie osoba pełnoletnia, lub osoba powyżej 15 roku życia, jednak tylko za zgodą opiekuna i w jego obecności.
 3. Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień regulaminu serwisu megapedia.pl. Korzystając z serwisu megapedia.pl użytkownik potwierdza, iż uważnie zapoznał się on z treścią niniejszego regulaminu, akceptuje go i wyraża zgodę na jego postanowienia.
 4. Korzystanie z serwisu jest dobrowolne i bezpłatne. Użytkownik potwierdza iż korzysta z serwisu megapedia.pl na swoją własną odpowiedzialność.
 5. Treści i materiały opublikowane w megapedia.pl mają wyłącznie charakter edukacyjny i nie mogą być traktowane jako forma jakiejkolwiek konsultacji. Serwis megapedia.pl nie udziela fachowych porad medycznych, prawnych ani żadnych innych.
 6. Administracja serwisu megapedia.pl nie daje żadnych gwarancji dotyczących poprawności i wiarygodności publikowanych treści. Nie udzielają też żadnych innych gwarancji, zarówno jednoznacznych, jak i dorozumianych.
 7. Osoby związany w jakiś sposób z serwisem megapedia.pl, a w szczególności właściciele serwisu megapedia.pl, administratorzy, współpracownicy, sponsorzy nie ponoszą odpowiedzialności za pojawienie się jakiejkolwiek błędnej, niedokładnej lub oszczerczej informacji, ani za sposób jej użycia przez internautów.
 8. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z serwisu megapedia.pl w celach komercyjnych, bez uprzedniego uzyskania pisemnego upoważnienia ze strony administracji megapedia.pl.
 9. Użytkownik zobowiązuje się nie używać ani nie wprowadzać żadnego zautomatyzowanego systemu, w tym między innymi robotów, automatów służących do pobierania treści lub narzędzi służących do przeglądania zawartości w czasie braku dostępu do internetu, typu offline reader.
 10. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania części lub całości artykułów oraz innych treści opublikowanych w serwisie megapedia.pl bez pisemnej zgody administracji tego serwisu.
 11. Możliwe jest udostępnienie artykułów innym podmiotom do publikowania na innych niż megapedia.pl stronach. Udostępnianie treści tych artykułów jest płatne zgodnie z poniższym cennikiem:
  Opłata tygodniowa za udostępnienie jednego artykułu lub jego części wynosi 1500 zł.
 12. Administracja serwisu megapedia.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie natychmiast od chwili ich publikacji na niniejszej stronie.
 13. Administracja serwisu megapedia.pl zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia jakichkolwiek usług, w jakimkolwiek czasie.