Reklama w internecie

reklamainternetowa_m-2869176Reklama to jedno z najbardziej popularnych narzędzi w promocji internetowej. Zadanie reklamy to przede wszystkim informowanie grupy odbiorców o danym produkcie czy usłudze, a co za tym idzie, wywarcie adekwatnego wpływu na zachowanie się odbiorcy, pozyskanie klienta.

Za początek historii reklam w internecie możemy przyjąć rok 1994, wtedy właśnie na stronach amerykańskiego portalu internetowego. Pojawił się pierwszy baner z reklamą usług telekomunikacyjnych. Od tamtego czasu reklama w internecie stale się rozwija i zatacza coraz szersze kręgi, docierając do coraz większej liczby potencjalnych klientów. Początkowo reklama w Internecie miała postać mailową, reklamy wysyłano za pomocą poczty internetowej (co do dziś jest praktykowane), następnie pojawiły się przeglądarki, które umożliwiły powstawanie reklam posiadających ramki i grafikę.

dlaczego2_m-1779010Główne cele, które stawia się reklamie internetowej, to:

  1. Uświadamianie odbiorcy usług internetowych faktu istnienia danego produktu czy usługi.
  2. Dążenie do jak największego wzrostu sprzedaży za pomocą internetu.
  3. Zachęcanie użytkowników Internetu do systematycznych odwiedzin strony z produktem.

promocjafirmywinternecie_m-7534595
Reklama w Internecie ma również trzy podstawowe funkcje. Są to: informowanie, nakłanianie i przypominanie.

Informowanie ma na celu powiadomienie użytkownika o danym produkcie, pojawieniu się nowej strony w Internecie, wszelkich zmianach w już istniejących produktach, czy o aktualnych wydarzeniach w danym miejscu i określonym czasie. Informowanie to również konstruowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa, zmniejszanie wątpliwości potencjalnego klienta. W tym celu na stronie WWW zamieszcza się numery telefonów, adresy e – mailowe czy numery komunikatorów, co pozwoli klientowi na bezpośredni kontakt z usługodawcą.

Nakłanianie to inaczej rzecz biorąc, wywoływanie u klientów potrzeby nabycia danego produktu czy skorzystania z konkretnej usługi. Firmy prezentują konsumentom jak najatrakcyjniejszy obraz siebie i swoich produktów, przez co przyczyniają się do stymulowania procesu zakupu.

Przypominanie – celem tego działania jest ugruntowanie w świadomości klienta, że dana usługa i dany produkt istnieją, oraz że w każdej chwili można z nich skorzystać. Stosowanie systematycznego powtarzania pewnych informacji sprawia, że dana marka zyskuje przewagę nad konkurencją. Funkcję przypominania bardzo dobrze spełniają wszelkie materiały wysyłane co jakiś czas na pocztę elektroniczną.

Największą popularnością wśród reklamodawców cieszą się te reklamy, które są najbardziej widoczne. Nie są one jednak zbytnio lubiane przez samych internautów, gdyż są bardzo inwazyjne i przeszkadzają w przeglądaniu treści strony WWW. Ich zaletą (dla reklamodawcy) jest niewątpliwa pewność, że użytkownik Internetu zobaczył reklamę i jej treść. Reklamy tego typu to tzw. toplayery, czyli reklamy graficzne z możliwością wbudowania dźwięków, które wyświetlane są ponad treścią strony, brandmarki – wyświetlające się na wierzchu okna przeglądarki, można przesuwać go w obrębie okna przeglądarki.

26_m-8793967Ponadto istnieją jeszcze takie formy reklamy jak:

baner – prostokąt reklamowy, umieszczany zazwyczaj centralnie na stronie, banery mogą być animowane i statyczne, większą formą baneru jest billboard
reklamy typu pop – up i pop – under, pierwszy z nich wyświetla się na wierzchu okna przeglądarki w osobnym oknie, drugi zaś pod spodem, przez co internauta widzi reklamę dopiero po zamknięciu okna przeglądarki, jest to bardzo uciążliwy dla użytkowników internetu sposób reklamy
reklamy e – mailowe – przesyłane przez reklamodawców materiały promocyjne, jest to rodzaj reklamy, który daje producentom i usługodawcom możliwość dokładnego dobrania odbiorców, większość ludzi zakładając konto mailowe podaje o sobie dużo informacji.

Was this helpful?

0 / 0