Rozwód – praktyczne kompendium wiedzy 

Rozwód

Zawarcie związku małżeńskiego to jedno z najważniejszych, przełomowych momentów w życiu każdego nas. Niejednokrotnie jednak dochodzi w życiu do wielu sytuacji, które przesądzają o zakończeniu wspólnego życia i rozpadzie małżeństwa. Rozwód jest możliwością zakończenia małżeństwa w świetle prawa. Jak wygląda cały proces? Jakie formalności należy spełnić? Przyjrzyjmy się zagadnieniu z bliska. Gotowi na garść praktycznych wskazówek? Zaczynamy! 

Uruchomienie procesu rozwodowego

By rozpocząć proces rozwodowy, należy złożyć pozew rozwodowy do właściwego sądu okręgowego (w okręgu, którego mieszkają małżonkowie). Pozew o rozwód powinien być sporządzony przez profesjonalnego adwokata. W zależności od rodzaju rozwodu, do pozwu powinny zostać dołączone stosowne załącznik, takie jak np. odpis aktu małżeństwa, odpis aktów urodzenia dzieci, faktury, bilingi telefoniczne, dokumentacja medyczna, zaświadczenia o zarobkach, i inne. W pozwie rozwodowym powinien znaleźć się wniosek o rozwód, jak również określenie rodzaju rozwodu, o jaki się ubiegamy. Wraz z pozwem rozwodowym koniecznym jest wniesienie stałej opłaty sądowej w wysokości 600 złotych. Pozew o rozwód można złożyć osobiście w biurze podawczym bądź korespondencyjnie przy pomocy listu poleconego. Co ważne, pozew o rozwód, który będzie dotknięty brakami formalnym, zostanie zwrócony w celu ich uzupełnienia. Nie ma odgórnie wyznaczonego terminu na złożenie pozwu o rozwód. Każdy z małżonków, w każdym momencie trwania małżeństwa może zdecydować o chęci zakończenia trwającego związku małżeńskiego. Do kosztów procesu rozwodowego doliczyć należy 17 zł opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, jak również 20 zł opłaty kancelaryjnej za odpis wyroku.

Rozwód jest dziś powszechnie stosowanym narzędziem prawnym, który jest definitywnym rozwiązaniem związku małżeńskiego. W naszym ustroju prawnym jedynie wyrok sądu okręgowego rozwiązuje zawarte małżeństwo. Natomiast w wyniku mediacji rozwodowych małżonkowie mogą wypracować wspólne stanowisko procesowe, które może prowadzić do zawarcia porozumienia małżeńskiego. Takie rozwiązanie prowadzi do szybkiego wydania wyroku, skrócenia całego procesu rozwodowego, jak również oszczędzaniu małżonkom wielu stresów oraz publicznego “prania brudów”.

Rozwód i jego rodzaje

Rozwód możemy podzielić na:

  • z orzekaniem o winie,
  • bez orzekania o winie,
  • z obecnością małoletnich dzieci,
  • bez małoletnich dzieci,
  • z podziałem majątku,
  • bez podziału majątku.

Z całą pewnością najbardziej złożonym, skomplikowanym procesem będzie rozwód z orzekaniem o winie wraz z obecnością małoletnich dzieci pochodzących z małżeństwa. Taki proces przepełniony jest zeznaniami świadków, różnorodnymi dowodami, koniecznością ustalenia opieki na dziećmi, jak również wysokości należnego świadczenia alimentacyjnego. Taki rodzaj rozwodu może trwać przez bardzo długi okres czasu, nawet przez kilka lat. Najszybszym, najprostszym procesem rozwodowym będzie model bez orzekania o winie, w którym nie ma obecności małoletnich dzieci- taki proces może zakończyć się nawet po kilku tygodniach. Każda rozprawa rozwodowa trwa od kilkunastu minut aż do kilku godzin- wszystko zależy od stanowisk procesowych małżonków oraz ilości kwestii spornych.

Rozwód i jego znaczenie w świetle prawa

Wyrok rozwodowy sprawia, że ustają wszelkie prawa i obowiązki małżonków względem siebie. Od momentu uzyskania wyroku, dwójka związanych ze sobą, najbliższy sobie osób, staje się dwoma, niezależnymi, obcymi dla siebie osobami fizycznymi w świetle prawa. Rozwód jest więc zakończeniem pewnego etapu w życiu każdego z nas, zarówno pod względem emocjonalnym, jak i prawnym.

Dowiedz się więcej na radcasilski.pl

Was this helpful?

0 / 0

Dodaj komentarz 0