Smog

smog_m-3751404Smog jest nienaturalnym zjawiskiem atmosferycznym, które polega na współwystępowaniu zanieczyszczeń powietrza, najczęściej spowodowanych działaniem ludzi, a także innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych np. dużej wilgotności powietrza czy braku całkowicie wiatru. W skład smogu wchodzą szkodliwe związki chemiczne takie jak pyły, a także znaczna wilgotność stają się w połączeniu zagrożeniem dla człowieka, a w szczególności dla jego zdrowia. Są znacznym czynnikiem wywołującym alergię, astmę, a także spowodować zaostrzenie się przewlekłego zapalenia oskrzeli, niewydolności oddechowej bądź paraliżu układu krwionośnego.

Smog – rodzaje

Smog londyński – występuje szczególnie intensywnie w okresie między listopadem, a styczniem, kiedy temperatury sięgają umiarkowanej strefy klimatycznej. W jego skład wchodzą najczęściej: tlenek siarki, tlenek węgla, tlenek azotu, sadza, pył.

Smog Los Angeles – zwany też fotochemicznym – ten dla odmiany powstaje w miesiącach głównie letnich, gdzie występuje klimat subtropikalny. W jego skład wchodzą: tlenek azotu, tlenek węgla, węglowodory.

Smog elektromagnetyczny – to rodzaj smogu związanego z emisją sztucznego promieniowania elektromagnetycznego, wpływającego do środowiska. Ma ono związek z przepływem prądu czy napięcia poprzez wszelkiego rodzaju sprzęty domowe, telekomunikacyjne czy linie energetyczne.

Smog kwaśny – to rodzaj mgły utworzonej w wyniku braku ruchu mas powietrza oraz wysokiej wilgotności przy dużym stężeniu pyłu węglowego w powietrzu. Podobny do smogu londyńskiego.

Smog – przyczyny powstawania

Najczęściej do jego powstania dochodzi w bezwietrzny dzień, kiedy dochodzi do kumulacji zanieczyszczeń, a wiec i do powstania smogu. Wszelkie zanieczyszczenia środowiska mają ogromy wpływ na powstawanie smogu, a w połączeniu z zanieczyszczeniami atmosferycznymi, mogą doprowadzić do poważnych zmian zagrażających zdrowiu człowieka. Pierwszym dniem kiedy zanotowano występowanie smogu był dzień 17 stycznia 1979 w Niemczech. Z tego względu iż jest bardzo niebezpieczny dla organizmu człowieka.

Was this helpful?

2 / 0