Spowiedź święta

W każdy pierwszy piątek miesiąca, w parafiach odbywają się Spowiedzi Święte. Wówczas to każdy, kto dopuścił się grzechu przychodzi do kościoła, wyznaje przed kapłanem swoje grzechy, a następnie żałuje za nie i obiecuje poprawę. Spowiedź Święta inaczej zwana jest sakramentem pokuty i jest jednym z sakramentów w katolicyzmie, anglikanizmie i prawosławiu.

Spowiedź Święta – rachunek sumienia

Przed pójściem jednak do samej spowiedzi, należy najpierw zrobić rachunek sumienia i okazać żal za grzechy, a więc osoba przypomina sobie grzechy jakie zrobiła, stara się zrozumieć swój błąd, żałuje go i postara się więcej jego nie popełniać. Dopiero kiedy taki żal za grzechy zrobi, może podejść do konfesjonału, żeby móc się wyspowiadać.

Penitent, czyli osoba posiadająca grzech, spowiada się przed duchownym, czyli spowiednikiem. Oczywiście, każdy mówi inną regułkę, w zależności kiedy się jej nauczył i jak ją wtedy kazano mówić.

Spowiedź Święta – formuła

Zazwyczaj tradycyjna Spowiedź Święta polega na tym, że podchodzi się do konfesjonału, klęka się i mówi się do spowiednika, Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na to kapłan odpowiada Na wieki wieków, amen. Następnie osoba która chce wyznać swoje grzechy, żegna się i wymawia formułę: Ostatni raz byłem/am u spowiedzi świętej….. miesięcy temu. Moje grzechy są następujące….. więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie bardzo żałuję, proszę o pokutę i rozgrzeszenie…

Po takiej formułce przemawia spowiednik, który próbuje tobie powiedzieć, że źle postąpiłaś, ale ważne że tego żałujesz i dostrzegasz swój błąd. Odpuszcza on tobie grzechy, daje pokutę, czyni znak krzyża i mówi: Idź w pokoju Chrystusa. To jednak nie jest jeszcze koniec spowiedzi. Po niej, należy usiąść w ławce przed ołtarzem, zmówić modlitwę dziękczynna i jeśli jest taki wymóg, odmówić również całą pokutę, jaką ksiądz zadał. Może to być dziesiątek różańca, litania lub jakieś zadanie, które ksiądz chce, żeby zostało przez taką osobę spełnione. Idąc do spowiedzi warto mieć ze sobą książeczkę i różaniec. Wiadomo, że nie zawsze zna się wszystkie modlitwy, a pokutę należy odprawić jak najszybciej. Na końcu takiej spowiedzi, najlepiej jest przyjąć Komunię Świętą. Wówczas kończy się całą Spowiedź Świętą, mając Pana Jezusa w swoim sercu.

Spowiedź Święta – grzechy

Mówiąc na temat Spowiedzi Świętej, należy wiedzieć, że grzechy mają różny wymiar i nie zawsze mogą zostać odpuszczone. Każda rzecz, którą robi się wbrew sobie i innym i która nie opiera się na dekalogu, uznawana jest za grzech. Można jednak z niego bez problemu się wyspowiadać. Wiadomo jednak, że są jednak takie grzechy, których nie można odpuścić. Z pewnością jest to zabójstwo, czy tez rozwód z czyjeś winy. Nigdy osoba, która odeszła od drugiej osoby, bo przestała ją kochać, nie dostanie rozgrzeszenia.

Należy więc na to zwrócić uwagę i wiedzieć, kiedy dostaniemy rozgrzeszenie, a kiedy jest to niemożliwe. Spowiedź Święta jest jednak bardzo potrzebna i należy zwracać uwagę na to, by regularnie na nią uczęszczać. Są takie osoby, które chodzą jedynie dwa razy do roku, przed świętami. Nie jest to najlepszy sposób, ale z pewnością lepszy, niż gdy ktoś całkowicie rezygnuje z tego sakramentu.

Czy w Niemczech chodzi się do spowiedzi?

W Niemczech większość ludzi nie praktykuje regularnie spowiedzi. Według badań przeprowadzonych w 2019 roku przez niemieckie Centrum Badań Religijnych, tylko około 10% dorosłych katolików regularnie uczęszcza na spowiedź. Niemcy są krajem, w którym odsetek osób deklarujących brak przynależności do kościoła jest stosunkowo wysoki, co może być jednym z czynników wpływających na niską popularność spowiedzi. Jednakże, osoby wierzące, które regularnie praktykują swoją religię, nadal korzystają z sakramentu spowiedzi.

Was this helpful?

1 / 0

Spowiedź powszechna - MEGAPEDIA

Spowiedź powszechna - MEGAPEDIA

[…] różni się spowiedź święta od spowiedzi powszechnej? Chcąc odpowiedzieć na to pytanie, należy powiedzieć, że główna […]

Rachunek sumienia - MEGAPEDIA

Rachunek sumienia - MEGAPEDIA

[…] myślenia. Zwykle rachunek sumienia występuje przed pójściem do sakramentu pojednania – spowiedzi świętej. Jest także jednym z warunków, jakie trzeba spełnić, by spowiedź była dobra. Rachunek […]

Comments are closed.