Stupor – co to takiego?

Czym jest stupor?

Stupor to inaczej osłupienie, zaburzenie poznawcze.

Stupor – objawy

  • Akineza,
  • Mutyzm,
  • Brak reakcji na bodźce pomimo zachowania przytomności.

Pacjent nie mówi, nie porusza się, mając wzrok utkwiony w jednym punkcie.

Stupor – przyczyny

  • Zaburzenia psychiczne takie jak: schizofrenia, depresja, mania.
  • Czynniki organiczne takie jak guzy, zapalenia, torbiele.

Stupor katatoniczny (schizofrenia katatoniczna)

Wyróżnia się dwa rodzaje tej schizofrenii hiper i hipo kinetyczną. Wykazuje skłonności podniecenia ruchowego, które określa się jako podniecenie katatoniczne. Podniecenie takie może przerodzić się także w bezruch, zwany osłupieniem katatonicznym.

Objawy i przebieg postaci kinetycznej schizofrenii katatonicznej:

Czynności życia codziennego są wykonywane przez chorego bardzo wolno. W skrajnym przypadku chory nie wykonuje żadnych ruchów. Zdarza się, że osłupienie jest najsilniej wyrażane w czasie dnia, natomiast ustępuje częściowo wieczorem i w nocy. Chorzy w osłupieniu mogą godzinami stać w bezruchu, na pytania odpowiadają bardzo wolno (objaw tamowania myślenia), mówią cicho, niekiedy milczą (mutyzm). Mutyzm może posiadać charakter wybiórczy, to znaczy, że chory może milczeć w obecności np. lekarzy, a rozmawiać z członkami rodziny. Obecny jest negatywizm czynny i bierny. Chorzy mogą nie przyjmować pokarmów, konieczne jest więc wtedy karmienie przez zgłębnik. Chorzy na katatonię mogą się zanieczyszczać. U chorych pozostawionych bez opieki można liczyć się z wychudzeniem, a nawet zgonem.

Czasami występują charakterystyczne objawy:

    • katalepsja woskowa lub sztywna,
    • zjawiska echowe: echomimia, echolalia i echopraksja.

Objawy i przebieg postaci hiperkinetycznej schizofrenii katatonicznej:

Chorzy w przypadku tego rodzaju schizofrenii skaczą, krzyczą, śpiewają, bywają bardzo agresywni, niszczą wszystko dookoła, a także drą na sobie ubrania. Obserwuje się u nich stereotypie, perseweracje, czy neologizmy. Może także występować podwyższenie temperatury ciała. Postać ta ma nazwę śmiertelnej katatonii, jednak określenie to pochodzi z przeszłości, kiedy podobne objawy występowały w przypadku zapalenia mózgu. Obecnie śmiertelność wynosi około 10 %.

Stupor dysocjacyjny

Jest to reakcja na szok psychiczny. Występuje przy nim drastyczne ograniczenie ruchów przy zachowaniu świadomości. Może również przy nim wystąpić całkowity brak mowy, pozorna obojętność, dobry kontakt pomimo zaburzeń świadomości.

Stupor depresyjny

Tutaj wachlarz objawów jest szerszy, ponieważ wyróżniamy wiele rodzajów depresji. Jednak wspólnym mianownikiem dla depresji jest fakt, że wszelkie zachowania chorego mają charakter schizofreniczny. Mogą one być bardzo skrajne, od np. radości po szał i szału po śmiech.

Osłupienie maniakalne – mania

Charakteryzuje ją zmienność nastrojów, nadmierne pobudzenie.

Postępowanie podczas stuporu

Leczenie powyższych chorób należy zdecydowanie zacząć od wizyty u psychologa, który z pewnością zastosuje odpowiednie ćwiczenia na koncentrację, wyciszające i inne techniki leczenia lub jeśli zajdzie taka potrzeba skieruje do lekarza psychiatry, który może zastosować także leczenie farmakologiczne.

Was this helpful?

1 / 1