Szkoła językowa dla dzieci

szkola-jezykowa-dla-dzieci_m-9951753Dzieci – największy skarb każdego rodzica, który poprzez swą miłość, pragnie oddać dziecku wszystko i zapewnić wygodną przyszłość. Doskonale wiemy iż życie nie zawsze bywa lekkie i łatwe, a na wygodne życie i sprawiającą przyjemność pracę, trzeba odpowiednio zapracować przez wiele lat. Myśląc o naszych dzieciach, pragniemy im ten start ułatwić, namawiając na dodatkowe kursy i szkoły językowe, bo znajomość języka w dzisiejszych czasach okazuje się niezbędna.

Szkoła językowa dla dzieci

Mimo iż dzieci nie mówią jeszcze dobrze w swoim ojczystym języku, rodzice wysyłają je na lekcje angielskiego, francuskiego czy włoskiego gdyż małe dzieci szybciej przyswajają i łatwiej zapamiętują. Najczęściej wybieranym językiem dla dzieci jest język angielski, który dziś stał się niezbędny w życiu codziennym. Do wielu szkół językowych można zapisać nawet 3 letniego przedszkolaka, który podczas prowadzonych zajęć w formie zabawy, nauczy się wielu słów nowego języka. Dla najmłodszych przygotowywane są zajęcia trwające 40-60 min, dwa razy w tygodniu.

Nauka odbywa się w grupach kilkuosobowych, podzielonych wiekowo na 3-4 lata oraz 4-5 lat w zależności od poziomu zaawansowania:

  • podstawowy – dzieci uczące się od podstaw języka, zazwyczaj są to grupy dzieci od 3-8 lat
  • średnio zaawansowany – dzieci posiadające podstawy języka, dotyczy to grupy wiekowej od 9 roku życia
  • zaawansowany – dzieci władające już językiem, które chcą uzupełnić braki oraz się doszkolić, dotyczy to grupy wiekowej od około 10 roku życia

Jaki jest cel kursów, obozów oraz szkół językowych dla dzieci?

W przypadku dzieci z przedziału wiekowego od 3-9 lat, głównym powodem powstawania szkół językowych jest rozwijanie umiejętności językowych u dzieci oraz nauka poprzez zabawę, by dziecko korzystało z nauki chętnie, nie pod przymusem rodziców. Korzystając z lekcji języka dzieci uczą się współpracy w grupie oraz samodzielnej nauki, a zarazem budują więzi nawiązując pierwsze przyjaźnie na lata lub na zawsze. Nauka języków obcych pomaga dzieciom w przełamaniu nieśmiałości i podniesieniu własnej wartości. Poznawanie nowych języków wiąże się również z poznawaniem nowych kultur, a coraz częściej też dzieci, które poprzez wymiany mają okazję się poznać i zaprzyjaźnić. Dla dzieci to wielkie wydarzenie oraz dzięki odpowiedniemu nastawieniu, powód do dumy i motywacja do kontynuacji znajomości poprzez korespondencje.

Jeśli w grę wchodzą starsze dzieci, szkoły językowe ułatwiają nadrobienie zaległości, nadgonienie materiału szkolnego lub też kontynuację założeń z lat ubiegłych. Pomaga w rozwinięciu umiejętności czytania, pisania, mówienia, słuchania i zrozumienia języka angielskiego (jak i pozostałych) oraz umożliwia porozumiewanie się i działanie w danym języku. Dzieci uczęszczające do dodatkowych szkół językowych są solidnie przygotowywane do nauki w gimnazjach lub liceach co ułatwia im naukę w szkole.

Jak odbywają się zajęcia w szkołach językowych?

Dzieci zazwyczaj są podzielone na grupy wiekowe oraz grupy osobowe po około 5-10 osób, co pozwala nauczycielom prowadzącym lepiej poznać uczniów i bardziej skupić się na danej jednostce. Taka metoda pozwala na szybszą naukę, indywidualne podejście do każdego ucznia oraz lepsze zrozumienie materiału przez dzieci. Dzieci dzielone są również na grupy pod względem rodzaju kursów, wieku uczniów oraz poziomu zaawansowania. Każda szkoła posiada indywidualny program nauczania, proponuje dany zbiór książek oraz ćwiczeń potrzebnych do udziału w zajęciach. Lekcje są oczywiście odpłatne, jednak każda szkoła językowa da dzieci posiada indywidualną cenę.

Przed ukończeniem szkoły językowej dzieci podchodzą do egzaminu końcowego, podczas którego otrzymują ocenę swej wiedzy oraz certyfikat ukończenia. W przypadku niezdania, mają szansę podejścia do poprawki lub kontynuacji nauki w celu poprawy swej wiedzy.

Was this helpful?

1 / 0

Lekcje angielskiego przez skype - szybka nauka dla każdego - servusik.pl

Lekcje angielskiego przez skype - szybka nauka dla każdego - servusik.pl

[…] lektorów angielskiego i ich potencjalnych uczniów. Są też specjalne serwisy internetowe do nauki języka angielskiego na różnych poziomach […]

Comments are closed.