Zajęcia rewalidacyjne

Rewalidacja jest oddziaływaniem zmierzającym do przywrócenia sił osobom osłabionym, które mają za sobą poważne choroby lub urazy oraz dzieci niepełnosprawne. Przystosowuje ona do życia w społeczeństwie.

W rewalidacji indywidualnej wyróżnić możemy dwa następujące etapy:

  • Wyrobienie go do nauki, przyswajanie dziecka do niewielkiego wysiłku.
  • Kształtowanie umiejętności tj. czytanie, pisanie, liczenie i doskonalenie technik szkolnych:
    • ćwiczenia sprawności ruchowej,
    • ćwiczenia wzroku i orientacji przestrzennej,
    • ćwiczenia percepcji.

Zajęcia rewalidacyjne w szkole

Dziecko niepełnosprawne w szkole na pewno wymaga stosowania specjalistycznych metod wsparcia w czasie zajęć oraz zapewnienia mu dodatkowych zajęć korekcyjnych. W trakcie tego typu zajęć nauczyciel może konkretnie popracować z dzieckiem nad korekcją postawy. Celem tych oddziaływań rewalidacyjnych jest stymulowanie intelektualne i osobowościowe ucznia, które będą umożliwiać mu całkowite uczestnictwo w zajęciach szkolnych z innymi uczniami. Zajęcia te mają również charakter terapeutyczny.

Zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu

Przedszkola integracyjne mają za podstawowe zadanie zapewnienie każdemu dziecku realizacji zaleceń wynikających o potrzebie kształcenia. Indywidualna praca rewalidacyjna z dzieckiem nie ma wielkiej potrzeby kształcenia indywidualnego w jego domu, ponieważ zalecenie dotyczy kształcenia w grupie, by dziecko bardziej się zintegrowało. W przedszkolu mogą być również organizowane (chociaż nie jest to obowiązkowe) zajęcia rewalidacyjne dla dzieci upośledzonych umysłowo jak i fizycznie. W takim celu wskazaniem jest zastosowanie metod, które wspierają rozwój niedorozwiniętych funkcji u malucha. Zajęcia te organizowane są na prośbę rodziców dziecka oraz w oparciu o potrzebę zajęć rewalidacyjno – wychowawczych. Takie orzeczenie wydaje poradnia psychologiczno – pedagogiczna.

Was this helpful?

0 / 0