Zjawiska paranormalne

Zjawiska paranormalne

Jeśli chodzi o zjawiska paranormalne budzą one bardzo wiele kontrowersji. Dla jednych jest to zupełna bzdura i wymyślanie niestworzonych historii inni jednak traktują te kwestie bardzo poważnie. Postaramy się więc zaliczyć do tej drugiej grupy osób i przedstawić Wam pokrótce świat zdarzeń nadprzyrodzonych.

Zjawiska paranormalne możemy inaczej nazwać nadprzyrodzonymi, parapsychologicznymi czy nadnaturalnymi. Nigdy nie zostały one potwierdzone badaniami naukowymi. Jednak ogrom informacji na ich temat jest naprawdę imponujący. Duchy, wampiryzm, przepowiadanie przeszłości, prorocze sny – lista takich zjawisk jest naprawdę bardzo długa. Zajmijmy się najczęściej pojawiającymi się z nich.

Zjawiska paranormalne – telepatia

Pierwszym bardzo powszechnym zjawiskiem jest telepatia. Wiele z nas używa tego słowa w języku potocznym. Mówimy o porozumiewaniu się za pomocą telepatii. Jednak dla osób zajmujących się badaniem zjawisk paranormalnych telepatia to bardzo ważne zjawisko. W teorii jest to zdolność przekazywania myśli i uczuć na poziomie mentalnym. Osoby połączone ze sobą zjawiskiem telepatii nie potrzebują słów ani nawet swojej bliskości, aby móc porozumieć się ze sobą. Pochodzi od greckich słów tele (daleki) oraz patheia (uczucie). Istnieje wiele świadków, którzy potwierdzają, że doświadczyli tego zjawiska do tej pory nie zostało to jeszcze potwierdzone badaniami naukowymi.

Zjawiska paranormalne – jasnowidzenie

Kolejnym popularnym zjawiskiem jest jasnowidzenie. W skrócie jest to zdolność widzenia osób i wydarzeń, które miały bądź będą miały miejsce w przyszłości. Zdolność przepowiadania przeszłości nazywana jest prekognicją zaś przeszłości retrokognicją. Tej sfery również nie potwierdzono nigdy żadnymi badaniami naukowymi. Istnieje jednak kilka osób, które zostały powszechnie uznane za wielkich jasnowidzów. Chyba najbardziej znanym z nich był wielki Nostradamus – francuski lekarz, astrolog i matematyk. Wiele tragicznych wydarzeń przypisuje się właśnie jego wcześniejszym przepowiedniom. Wiele osób jednak uważa, że jego przepowiednie pisane są w sposób, w który można im podporządkować wiele różnych wydarzeń, więc przypisywanie im konkretnego wydarzenia to znaczne nadużycie. Nie ulega wątpliwości, że jego księgo budzą jednak wiele kontrowersji do dnia dzisiejszego. Obecnie najbardziej znanym jasnowidzem jest Krzysztof Jackowski. Niektórzy uważają go za dziwaka i mitomana nie ulega jednak wątpliwości, że dzięki jego przepowiedniom udało się rozwiązać wiele spraw kryminalnych oraz odnaleźć setki zaginionych osób.

Zjawiska paranormalne – duchy

Niezliczone artykuły i reportaże możemy również znaleźć na temat duchów. Wzmianki o ich istnieniu pojawiały się już w starożytności. Czy jest to jednak prawda czy tylko próba zwrócenia na siebie uwagi? To będziemy w stanie potwierdzić chyba tylko w momencie osobistego spotkania z duchem. Biorąc pod uwagę fakt, ze to chyba wątpliwa przyjemność lepiej chyba pozostać przy wiedzy teoretycznej. No właśnie…wróćmy do teorii. Wiara w duchy jest związana z twierdzeniem, że istnieje życie po życiu i człowiek po śmierci wraca na ten świat w innej postaci. Duchy nawiedzające nasz świat to najczęściej osoby, które zmarły na wskutek nagłej śmierci, którym ciężko im rozstać się z tym światem. Osoby wierzące w te zjawisko są zdania, że takim osobom należy pomóc przedostać się na drugą stronę, np. poprzez rozwiązanie jego śmierci bądź też odprawienie egzorcyzmów.

W Polowie ubiegłego stulecia nastała moda na spirytyzm, czyli przywoływanie duchów. Niestety tą modę wykorzystało wielu oszustów, którzy nabierali ludzi na swoje zdolności do kontaktów ze zmarłymi wyłudzając przy tym spore sumy pieniędzy.

Psychokineza

Ostatnią formą zjawiska nadprzyrodzonego, które opiszemy będzie psychokineza. Jest to umiejętność oddziaływania na przedmiot bez bezpośredniego kontaktu z nim. Najszerzej komentowaną i znaną formą psychokinezy będzie telekineza, czyli przesuwanie przedmiotów siłą umysłu oraz lewitacja, czyli unoszenie się osób lub przedmiotów. Cały czas trwają badania nad prawdziwością tych zdarzeń, jednak nadal żadne z nich nie zostało oficjalnie potwierdzone, naukowcy, bowiem nie chcą polegać jedynie na zeznaniach świadków, których informacje mogą być ich zdaniem mało wiarygodne.

Szczególnie sceptyczne podejście do zjawisk paranormalnych mają oczywiście naukowcy. Fundacja imienia Jamesa Randiego wyznaczyła nawet nagrodę 1 miliona dolarów dla osoby, która w racjonalny, naukowy sposób udowodni tego typu zjawisko. Do tej pory jednak nikt nie zgłosił się po odebranie nagrody.

Jak więc widać zjawiska nadprzyrodzone mają swoich zdecydowanych przeciwników, ale i swoich fanatyków. Jedno jest pewne, jak długo istniał będzie świat realny tak długo gdzieś obok niego będzie świat nadprzyrodzony, szeroko komentowany przez społeczność ludzką.

Was this helpful?

1 / 1