Złamanie kręgosłupa

Wrzuć artykuł na Fejsa! poleć na NK

Kręgosłup to ruchoma kostna oś tułowia i szyi złożona z 33 lub 34 kręgów. Koniec górny kręgosłupa dźwiga czaszkę, dolny łączy się z miednicą. Kręgosłup składa się z 7 kręgów szyjnych, 12 piersiowych, 5 lędźwiowych, 5 krzyżowych złożonych w kość krzyżową oraz 4 lub 5 guzicznych tworzących jednolitą kość guziczną. W związku z tym, że kręgosłup jest przystosowany do pionowej postawy ciała jest on lekko wygięty, o charakterystycznych czterech krzywiznach: szyjnej, piersiowej, lędźwiowej i krzyżowej. Krzywizny stanowią rodzaj resorów amortyzujących wstrząsy przy chodzeniu, bieganiu i skakaniu. Kręgosłup ochrania rdzeń kręgowy i zamyka od tyłu klatkę piersiową. Może wykonywać ruchy: zginanie i prostowanie (w przód i w tył), zginanie i prostowanie na boki oraz skręty w lewo i prawo. Kręgosłup, jak każda kość czy konstrukcja kostna podatny jest na złamania oraz zwichnięcia.

Kiedy może dojść do złamania? • Do urazów kręgosłupa może dojść w wyniku bezpośredniego urazu bądź na skutek zgniecenia, czyli kompresji.

• Jest to najczęściej następstwo: wypadków komunikacyjnych, upadków z wysokości, skokach do wody, a w okresie noworodkowym jest to efekt skomplikowanych porodów.

Jak rozpoznać złamanie kręgosłupa?

Złamanie kręgosłupa może mieć bardzo niebezpieczne skutki. Najgroźniejszym powikłaniem złamania kręgosłupa jest uszkodzenie lub złamanie rdzenia kręgowego. Pojawia się wtedy niebezpieczeństwo porażenia poprzecznego, obejmującego swoim zasięgiem cały obszar poniżej miejsca złamania.

Na skutek uszkodzenia układu nerwowego pojawiają się wtedy następujące objawy: – Niedowład. – Porażenie mięśniowe. – Upośledzenie czucia. – Bezwiedne oddawanie moczu i stolca. – Silne bóle w okolicy miejsca złamania.

– Powstawanie obrzęków w pobliżu miejsca złamania.

Ważna uwaga!

W żadnym wypadku nie wolno zmieniać pozycji poszkodowanego, u którego widoczne są objawy złamania kręgosłupa (z wyjątkiem bezpośredniego zagrożenia życia). Wszelkie zmiany położenia rannego mogą grozić dodatkowym poważnym pogorszeniem jego stanu zdrowia. Można natomiast ustabilizować jego pozycję, okładając rannego kocami lub znajdującymi się pod ręką ubraniami wierzchnimi. Chorego należy pozostawić w spokoju do czasu nadejścia fachowej pomocy. Osobie przytomnej można podać środek przeciwbólowy. Niewłaściwa pomoc może spowodować uszkodzenie nerwów.

Pierwsza pomoc przy złamaniu kręgosłupa: • Ratownik może stwierdzić złamanie kręgosłupa na podstawie widocznych objawów lub relacji z przebiegu wypadku. Także u każdego poszkodowanego nieprzytomnego lub rannego w głowę należy zawsze podejrzewać złamanie kręgosłupa. • Najpierw należy zabezpieczyć rannego w pozycji, w której się znajduje. Zmiany położenia można dokonać tylko w wypadku bezpośredniego zagrożenia życia, np. podczas zatrzymania oddechu lub gdy poszkodowany znajduje się w obszarze objętym pożarem, gdzie i tak nie można udzielić pierwszej pomocy.

• Poszkodowany musi znajdować się w stabilnej pozycji, którą można osiągnąć okładając go poduszkami, kocami lub kurtką czy marynarką. Następnie należy jak najszybciej wezwać pogotowie ratunkowe. Przewiezienie do szpitala powinno nastąpić jak najszybciej i odbywać się pod opieką lekarza.

Was this helpful?

0 / 0