Złamanie obojczyka

Wrzuć artykuł na Fejsa! poleć na NK

Obojczyk to kość długa, która łączy łopatkę i mostek. Stanowi on połączenie szkieletu kończyny górnej z szkieletem osiowym. Ma podłużny kształt i jest lekko wygięty (przypomina literę S). Składa się z: końca barkowego, bocznego, mostkowego i przyśrodkowego. Nie ma jamy szpikowej chociaż jest kością długą (lub mają bardzo małą).

Do złamania obojczyka najczęściej dochodzi przy upadkach. Występuje dość często u noworodków wskutek obrażeń porodowych. Najczęściej rozpoznaje się je bezpośrednio po urodzeniu lub w 3-4 dniu życia dziecka, jeśli złamanie jest podokostnowe lub odłamy są zaklinowane. Dziecko oszczędza rączkę po stronie złamania, nie wykonując ruchów. Badaniem dotykowym można stwierdzić obrzmienie podskórne, jakby lekkie trzeszczenie i ruchomość odłamów kostnych.

Postępowanie w przypadku złamania obojczyka: • Unieruchomienie kończyny górnej po stronie złamania zapewnia wyleczenie.

• Guz obojczykowy może występować jeszcze kilka miesięcy po złamaniu, ale jest to tylko blizna kostna, która ulegnie wchłonięciu.

Jak rozpoznać złamanie ?
Rozróżniamy złamania obojczyka zamknięte i otwarte. Przy otwartych widoczna jest rana, która wymaga szybkiego opatrzenia ze względu na niebezpieczeństwo infekcji. Odłamy kostne uszkadzają tkanki miękkie, przerywają ciągłość skóry i w ten sposób stykają się z otoczeniem.

Objawami złamania są: – Ból ramienia podczas ruchu. – Nienaturalne ułożenie. – Nienaturalna ruchomość. – Powstanie uwypuklenia w miejscu złamania.

– Widoczne zakończenie kości przy złamaniach otwartych.

Pierwsza pomoc: – Rannego, a szczególnie miejsce złamania jak najmniej poruszać. – Przy złamaniu otwartym założyć sterylny, nieuciskowy opatrunek i umocować plastrem. – Położyć rannego tak aby miejsce złamania nie było obciążone. – Uszkodzoną część ciała unieruchomić, najlepiej kocem.

– W przypadku utraty świadomości lub podejrzenia wstrząsu, przed rozpoczęciem opatrywania rany należy wezwać pogotowie ratunkowe.

Jak opatruje się złamania obojczyka ?

Potrzebujemy:

– Chustę trójkątną. – Podłużny przedmiot do unieruchomienia, np. listewka. – Materiał wyścielający. – Jeśli nie mamy pod ręką żadnej listewki możemy w ostateczności jako szyny użyć zwiniętych gazet. – Jeśli to konieczne, można włożyć pod węzeł podkładki by zmniejszyć ból związany z naciskiem. – Łatwiej jest opatrzyć złamanie mając kogoś do pomocy. – Przy otwartych złamaniach: bandaż, plaster bez opatrunku, gaza opatrunkowa.

Jak to wykonać ?

– Na prostokątnym rogu chusty trójkątnej wiążemy słupeł. Służy on do unieruchomienia łokcia. – Kładziemy złamane ramię na chuście. Prostokątny róg jest skierowany w kierunku łokcia. Jeden z wolnych rogów przekładamy na szyję przez zdrowe ramię. – Dolny koniec chusty trójkątnej podciągamy do góry. Również dłoń powinna leżeć na chuście. – Oba końce mocno związujemy na zdrowym ramieniu. Słupeł nie powinien znajdować się na kręgosłupie. – Najlepszym ułożeniem dla uszkodzonego ramienia jest kąt 90 stopni. Ramię nie powinno zwisać lub być związane zbyt ciasno.

– Jeżeli to możliwe ramię należy unieruchomić przy klatce piersiowej, np. zrolowaną chustą trójkątną.

Was this helpful?

0 / 0