Animizm

Każdy wierzy w coś innego, każdy ma swoją religię na której bazuje i która stanowi podstawę jego egzystencji. Wiadomo, że nie każdy może być taki sam, każdy jednak ma prawo do tego, żeby wierzyć w to, co nakazuje mu religia i co jest jego niejako obowiązkiem. Często wiele religii jest nam bardzo dobrze znanych, z innymi się często nie spotykamy, a jeszcze inne nie są nam w ogóle znane. Animizm nie jest wierzeniem, które zna każdy i wiele osób, które w takich tematach nie mają zbyt dużego pojęcia, nie byłoby w stanie powiedzieć, czym się to wierzenie charakteryzuje.

Animizm – religia?

Z pewnością mówiąc na temat animizmu, należy przede wszystkim powiedzieć, że jest to zespół wierzeń, który wstępuje w religiach archaicznych bądź też tradycyjnych, który zakłada istnienie świata materialnego i duchowego. Mówi również o współistnieniu duszy z ciałem. W tym przypadku mówi się na temat tego, że dusza, czy też duch zmarłej osoby, zawsze przeistacza się w rośliny, zwierzęta, minerały i pewne żywioły.

Tak więc animizm ukazuje nam fakt, że żywot człowieka nie kończy się wraz z jego śmiercią. Śmierć człowieka – a zarazem jego koniec – jest początkiem czegoś nowego, jest początkiem nowego życia, w którym taki człowiek, przeistaczając się w coś innego, odżywa na nowo, lecz w innej postaci.

Twórcą pojęcia animizmu był Edward Tylor – antropolog, który zajmował się kulturą o poglądach ewolucjonistycznych. Jeśli chodzi o przykłady tego wierzenia, największą chyba jego kolebką jest Grecja. Tam właśnie duchową moc dawniej przypisywano drzewom, rzekom, czy tez różnego rodzaju piorunom.

Animizm – na czym polega?

Charakterystyka tego wierzenia nie jest mocno skomplikowana. Zakłada ona, że dusza człowieka po śmieci przedostaje się do zaświatów, w którym znajduje się wiele różnych, innych dusz i rozmaitych duchów. Wierzy się, że duchy te mają ogromny wpływ na życie człowieka i to one niejako kontrolują i nadzorują życie danych osób. Jedne duchy są człowiekowi przychylne, inne wręcz odwrotnie, są nieprzychylne i robią wszystko, żeby tylko mu zaszkodzić. Nieodłącznym elementem tego typu wierzeń jest obecność ludzi-ekstatyków – Szamanów, którzy właśnie mają wpływ na świat duchów. Zakłada się bowiem, że to właśnie oni równoważą wzajemne stosunki, jakie występują pomiędzy światem ludzkim, a innymi światami, które z pewnością istnieją.

Animizm – występowanie

Tak naprawdę idea animistyczna występuje w różnych religiach na całym świecie. Każdy ma swoje prawo do danego wierzenia i nikomu nie można tego zabronić. Jeśli jakaś religia ma konkretne podłoże, jeśli jest głęboko zakorzeniona, nic nie jest w stanie tego zmienić. Ludzie wierząc w coś, oddają się temu bez reszty i to właśnie decyduje o życiu i określonym działaniu, jakie człowiek podczas całej tej swojej egzystencji ma. Wielu ludzi zajmuje się właśnie wierzeniami innych kultur i innych narodowości. Z pewnością jest to bardzo ciekawe zajęcie, które może każdemu dostarczyć wielu ciekawych wiadomości na temat innych ludzi i ich życia.

Was this helpful?

0 / 0