Choroba alkoholowa i współuzależnienie w rodzinie

Wrzuć artykuł na Fejsa! poleć na NK

Choroba alkoholowa, zwana inaczej uzależnieniem od alkoholu, alkoholizmem lub toksykomanią alkoholową, to choroba, która ogólnie rzecz biorąc, polega na utracie panowania nad ilością spożywanego alkoholu. Picie alkoholu powodowane jest przez przymus mający charakter psychiczny i somatyczny, niepodlegający woli pijącego, możliwy jednakże do zahamowania i utrzymania okresu abstynencji.

Choroba alkoholowa – przyczyny

Nie jest do końca poznany mechanizm powstawania uzależnienia, jednakże wiadomo, że ma bezpośredni i ścisły związek z nadmiernym używaniem napojów alkoholowych.

Choroba alkoholowa

Pojęcie alkoholizmu wprowadził do szerokiego języka szwedzki lekarz Magnus Huss w roku 1849, wtedy również zaczęto traktować alkoholizm jak chorobę. Duży wkład w rozwój wiedzy na temat choroby alkoholowej miał amerykański lekarz Elvin Jellinek, który po raz pierwszy zaprezentował sposób powstawania i pogłębiania się procesu uzależnienia od alkoholu, również jako pierwszy podzielił rozwój alkoholizmu na fazy. Wyróżnił on takie stadia choroby jak:

1. Faza wstępna prealkoholowa, która trwa od kilku miesięcy do kilku lat. Stadium to rozpoczyna się od standardowego modelu picia. Po pewnym czasie człowiek spostrzega, że alkohol dostarcza mu nie tylko przyjemnych doznań, lecz także łagodzi niepożądane stany emocjonalne. Dochodzi do wzrostu tolerancji na alkohol.
2. Faza ostrzegawcza, która rozpoczyna się w chwili pojawiania się luk pamięciowych, zwanych palimpsestami.
3. Faza krytyczna – dochodzi w niej do utraty kontroli nad piciem alkoholu.
4. Faza przewlekła, która rozpoczyna się w momencie występowania kilkudniowych ciągów picia.

Jellinek twierdził, że zatrzymanie choroby możliwe jest na każdym z etapów i w każdej jego fazie. Od momentu opublikowania badań Jellinka pojawiły się również inne typologie choroby alkoholowej.

Choroba alkoholowa – objawy

Objawami, którymi charakteryzuje się choroba alkoholowa są: utrata kontroli nad ilością wypijanego alkoholu oraz objawy abstynencyjne, które nazywane są zespołem abstynencyjnym, zespołem ostrej abstynencji czy zespołem odstawienia alkoholu. Objawy abstynencyjne zwykle trwają około dwóch tygodni.

Choroba alkoholowa – skutki

Skutkami nałogowego picia alkoholu są przede wszystkim dolegliwości psychiczne i somatyczne, takie jak choroby psychiczne, choroby wątroby, nerek, serca. Ponadto choroba alkoholowa powoduje takie problemy życiowe jak: zaburzenie życia rodzinnego, problemy w kontaktach z ludźmi, kłopoty finansowe, problemy z wymiarem sprawiedliwości oraz przemoc wobec najbliższych. Alkoholizm może potęgować także przestępczość, szerzenie się chorób wenerycznych, bezpłodność oraz rozpad rodzin.

Choroba alkoholowa – leczenie

Alkoholizm zasadniczo jest chorobą nieuleczalną, nawet po wieloletnim okresie podejmowania prób picia kontrolowanego alkoholicy wracają do picia niekontrolowanego. Najważniejszym warunkiem powrotu do zdrowia jest abstynencja, którą wspomaga się poprzez terapię uzależnień, udział w spotkaniach grup Anonimowych Alkoholików, zmianę stylu życia, gromadzeniem wiedzy o alkoholizmie. Proces zdrowienia jest bardzo skomplikowany, zależy przede wszystkim od chęci i woli chorego. Szacuje się, że 70% alkoholików po terapii nie osiąga trwałych wyników w leczeniu. Ponadto chorych próbuje się leczyć farmakologicznie, poprzez leki takie jak akamprozat i naltrekson, które zmniejszają picie alkoholu.

Choroba alkoholowa – współuzależnienie

Ważną sprawą przy chorobie alkoholowej jest współuzależnienie, czyli utrwalona forma działania w długotrwałej, bardzo skomplikowanej i wyniszczającej sytuacji, która związana jest z uzależnieniem partnera od alkoholu. Sytuacja taka ogranicza w bardzo wydatny sposób swobodę działania partnera niepijącego, co prowadzi do pogorszenia jego stanu zdrowotnego (głównie w sferze psychicznej) i utrudnia zmianę położenia na lepsze. Osobę współuzależnioną cechuje bardzo silna chwiejność emocjonalna i chroniczny brak czasu dla siebie, bliskich, domu, własnej rozrywki.

Was this helpful?

0 / 0