Chromoterapia

Chromoterapia to jedna ze znanych metod leczenia współczesnego człowieka polegająca na ukazywaniu kolorów otaczających nas, na co dzień. Już od dawna stwierdzono i jest to naukowo udowodnione, że kolory posiadają ogromny wpływ na samopoczucie człowieka. Barwy, jakie dostrzega ludzkie oko mogą przyczynić się do stanu, w jaki wprowadzony zostanie ludzki mózg.

Chromoterapia – leczenie kolorem

Często reakcje ludzkie są ściśle powiązane z kolorami będącymi w obszarze przebywania danej osoby. Niesamowite stwierdzenia padły podczas obserwacji ludzi, na których przeprowadzano doświadczenia mające udowodnić wpływ kolorów na doznania i ogólne samopoczucie oraz zachowania ludzi. Do jednych z nich zaliczyć można pobudzenie do działania i chęć pokonywania nowych wyzwań życiowych. Precyzyjnie dobrana chromoterapia pomaga osiągnąć stan nie tylko duchowego i psychicznego zadowolenia, ale w dużym stopniu pozytywnie wpływa na pobudzenie metabolizmu ludzkich komórek, co w efekcie skutkuje pobudzeniem do pracy niemalże wszystkich organów będących w ciele człowieka.

Należy zaznaczyć, że ta metoda leczenia jak każda inna wymaga stosowania jej regularnie i systematyczne. W tym przypadku wokół leczonej osoby umieszcza się kolory mające ogromny, pozytywny wpływ na jej doznania i samopoczucie. Mogą to być ulubione kolory danej osoby, dostosowane do jej charakteru i wymogów. Przeważnie w leczeniu stosuje się ćwiczenia polegające na patrzeniu przez kilka minut w dany kolor. Dzięki temu mózg człowieka w zależności od potrzeb, uspokaja się lub pobudza do myślenia.

Każdy kolor ma określone właściwości i przypisane są dla niego określone znaczenia. Barwy mogą również odpowiadać za narządy ciała człowieka. W celach lepszej skuteczności leczenia chromoterapią powstały właściwe do tego celu lampy. Imitują one odpowiednie kolory, na które należy patrzeć. Takie kąpiele w kolorach trwają w zależności od potrzeb i stopnia zaawansowania schorzenia. Decyduje o tym również osoba, która będzie naświetlana. Zasady, które umożliwiają odniesienie sukcesu w stosowaniu chromoterapii mówią o właściwym, pozytywnym podejściu do samej metody leczenia kolorami.

Chromoterapia – znaczenie kolorów

Znaczenie kolorów w życiu człowieka jest akcentowane już od dawien dawna i dlatego ta metoda medycyny niekonwencjonalnej znalazła tak szerokie zastosowanie. Nawet osoby niemające nic z nią wspólnego, choć w małym stopniu w przeszłości poznały jej zalety. Wszyscy chyba wiedzą, że nerwy i zdenerwowanie ukoi barwa zielona, natomiast kolor czerwony pobudza do działania i dodaje energii. Inne działanie terapeutyczne ma kolor biały, który w dużej dawce działa wstrząsowo i sprawia, ze rozpoczyna się nowy etap w życiu człowieka. Jest on odpowiedzialny za równowagę w organizmie. Utożsamia się go ze słońcem, dlatego tak bardzo lubimy słoneczne dni.

Chromoterapia – efekty

Wpływ barw na zdrowie człowieka jest ogromny. Polepsza się nie tylko stan psychiczny, ale widoczne są również efekty leczenia, jeśli chodzi o stan chorobowy narządów ludzkich. Jeśli umysł ludzki patrzy optymistycznie w przyszłość, to potrafi on zdziałać samoistnie wiele dobrego w celu zwalczenia komórek chorobowych. Często dochodzi wówczas do samowyleczenia. Metoda ta znana jest i ceniona na całym świecie. Zdobywa również zwolenników wśród mistrzów sztuki niekonwencjonalnej. Jej głównymi zaletami jest brak skutków ubocznych, kolory sprawiają, że umysł człowieka odpoczywa, odpręża się i gotowy jest do lepszej pracy. Chromoterapia dzieli kolory na zimne oraz ciepłe i według nich stara się leczyć barwą. W niektórych szkołach uczy się, że istnieją dwa podstawowe kolory, w innych natomiast wyróżnia się siedem stopni barw podstawowych.

Was this helpful?

0 / 0