Dalajlama XIV

Dalajlama XIV

Dalajlama XIV to jeden z czołowych przywódców duchowych i politycznych narodu tybetańskiego. Za swoje osiągnięcia w 1989 roku otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla.

Dalajlama – biografia

Dalajlama XIV wywodził się z chłopskiej rodziny. Urodził się w północno – wschodnim Tybecie. Gdy miał 2 lata, uznano iż jest on kolejnym wcieleniem Dalajlamy. Został więc obwołanym mnichem. Za tym, że to właśnie on jest tym wcieleniem przemawiał też pewien symbol. Zaraz po narodzeniu, w pobliżu jego domu rodzinnego, pojawiło się stado kruków utożsamianych z wcieleniem Dalajlamy. Swoją edukacją klasztorną rozpoczął już jako 6-latek. W wieku zaledwie 23 lat otrzymał najwyższy stopień naukowy, który można porównać z doktoratem z filozofii buddyjskiej.

Wśród Tybetańczyków Dalajlama XIV określany jest jako Kundun czyli Klejnot spełniający życzenia. Ilekroć organizowane są spotkania z tym duchowym dostojnikiem, zawsze widzimy jego pogodną i pełną życzliwości twarz. Zupełnie jakby był uosobieniem dobra i przyjaznego nastawienia do świata jak i spotykanych na nim ludzi. Jest w tym spostrzeżeniu wiele z prawdy, gdyż Dalajlama XIV to także wojownik o pokój. Jego cała działalność polityczna opiera się właśnie na czynach pozbawionych przemocy.

Dalajlama – działalność

Dalajlama XIV to bardzo aktywny przywódca. Mimo podeszłego już wieku (urodził się w 1935 roku) wciąż chętnie uczestniczy w licznych spotkaniach i zabiera na nich głos. Wciąż walczy o prawa Tybetańczyków, o co wielokrotnie zwracał się do samych Stanów Zjednoczonych. Bardzo wiele podróżuje. Był już ponad 60 różnych krajach. Zawsze w każdym z nich jest przyjmowany z ogromną życzliwością i zadowoleniem. Stale podtrzymuje i podejmuje dialog z najważniejszymi głowami państw.

Przywódca ten jest także znany jako twórca Pięciopunktowego Programu Pokojowego. Składają się na niego następujące cele:

  • Przekształcenie całego Tybetu w nietykalną strefę pokojową;
  • Odstąpienie od polityki przesiedleńczej Tybetańczyków;
  • Walka o poszanowanie praw Tybetańczyków i zapewnienie im swobód obywatelskich;
  • Ochrona środowiska naturalnego Tybetu;
  • Uporządkowanie kwestii tybetańsko – chińskiej.

Dalajlama – Człowiek Pokoju

Dalajlama XIV jest określany jako Człowiek Pokoju. Wielokrotnie podkreślane jest jego zaangażowanie w walkę o pokojowe wyzwolenie Tybetu i uznanie praw Tybetańczyków.

Otrzymał on nie tylko Pokojową Nagrodę Nobla ale również jest laureatem wielu wyróżnień i tytułów naukowych. Wydał ponad 70 pozycji książkowych. Jest osobą cieszącą się zarówno sympatią jak i autorytetem. Całe życie Dalajlamy – o czym dowodzi też jego dość bogata biografia – wypełnione jest troską o drugiego człowieka i jego dobro. Dalajlama prawa człowieka i walkę o nie, traktuje szalenie osobiście. Angażuje się w nie całym sobą. Swoje poglądy wyraża bardzo jasno i precyzyjnie. Nie obawia się ataku czy niezrozumienia. Nie boi się także krytyki. Przyjmuje je z powagą i całym szacunkiem dla osoby, która wypowiada słowa krytyki.

Dalajlama jest znany także z tego, że zawsze umiejętnie broni swojego stanowiska, nie używając przy tym nigdy argumentu siły. Jego racje są przy tym zawsze bardzo przemyślane i precyzyjne. Z tego też względu jest zawsze mile widziany jako partner do dialogu międzykulturowego. Dalajlama XIV odwiedził także kilkakrotnie i nasz kraj.

Was this helpful?

0 / 0