Elektrownia wodna

elektrownia-wodna-schemat_m-5673856Elektrownia wodna to kolejny rodzaj elektrowni, który jest niezwykle ekologiczny, ponieważ zamienia potencjalną energię wody w energię elektryczną. Elektrownie wodne należą do grupy najbardziej popularnych jeśli chodzi o tworzenie i wykorzystywanie energii odnawialnej, czyli takiej, która nie wykorzystuje chociażby paliw kopalnych, które kiedyś w końcu się wyczerpią i zabraknie ich na naszej planecie. W roku 2010 wszystkie elektrownie wodne na całym świecie dostarczyły około szesnastu procent całego światowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Największe na świecie elektrownie tego typu mają moc przekraczającą nawet dziesięć gigawatów.

Niektóre kraje tam silnie wykorzystują elektrownie wodne, że są w stanie uzyskać nawet osiemdziesiąt pięć procent zapotrzebowanie na energię elektryczną (Norwegia, Paragwaj, Brazylia). Elektrownie wodne mają to do siebie, że są stosunkowo tanie w eksploatacji i są w stanie szybko zmienić generowaną moc w zależności od aktualnego zapotrzebowania na energię elektryczną, jednak ich głównym minusem jest to, że na całym świecie jest bardzo mało dogodnych lokalizacji w których można by usytuować takie elektrownie. Konieczność budowania elektrowni wodnych na rzekach ponosi ze sobą także konsekwencje z koniecznością stworzenia zbiorników retencyjnych, co bardzo wpływa na zmienienie otaczającego środowiska.

elektrownia-wodna-solina_m-8218397 Plusy i minusy elektrowni wodnych

Przede wszystkim elektrownie wodne nie są drogie w utrzymaniu, ich stosunkowo niski koszt eksploatacji oraz możliwości wytwarzania energii elektrycznej przemawiają jak najbardziej za stosowaniem tego typu elektrowni. Według obliczeń, elektrownia wodna, może produkować takie same ilości energii elektrycznej jak inne elektrownie, przy czym koszt wytworzenia identycznej ilości energii elektrycznej jest nawet o osiem razy mniejszy w porównaniu z innymi konwencjonalnymi elektrowniami. Elektrownie wodne mają to do siebie, że są bardzo ekologiczne, nie wykorzystują przy tworzeniu energii elektrycznej żadnych paliw kopalnych, a jedynie energię potencjalną biegu wody. Budowanie elektrowni wodnych wiąże się także z powstawaniem bardzo ciekawych krajobrazów co może wpływać na walory turystyczne danego miejsca (Zapora Hoovera w Stanach Zjednoczonych). Tworzone zbiorniki retencyjne mogą także służyć jako dobre zaopatrzenie w wodę danego regionu.

elektrownia-wodna-kamienna_m-9965442 Niestety tworzenie zbiorników retencyjnych wpływa także niekorzystnie na ogólne środowisko, co stanie się zauważalne po kilku latach od stworzenia elektrowni wodnej. Zbiorniki retencyjne zajmują duże obszary, co łączy się z koniecznością wyniszczenia praktycznie wszystkie co znajduje się na danym terenie, lasów, miasteczek, wsi, dosłownie wszystkiego. Łączy się to z koniecznością przesiedlenia ludności, co powoduje kolejne koszty w całym procesie budowy elektrowni wodnej, sama budowa elektrowni wodnej jest bardzo kosztowna jednak na dłuższą metę jest to bardziej opłacalne niż zwykłe elektrownie, chociażby ze względu na ekologiczność i wykorzystanie energii odnawialnych.

elektrownia-wodna-zasada-dzialania_m-6675905 Elektrownie wodne w Polsce i na świecie

W naszym kraju również występują elektrownie wodne, energia elektryczna wytwarzana przez nie to około 13,7 TWh przypadająca na każdy rok działalności. Na samej rzece Wiśle produkuje się około 45.3 procenta całości energii elektrycznej wytworzonej przez elektrownie wodne, około 43,6 procenta przypada na dorzecza Wisły oraz Odry, natomiast 9,8 procenta wytwarzanej energii elektrycznej przypada na Odrę, a pozostała część to energia elektryczna produkowana przez elektrownie wodne umieszczone na rzekach Pomorza.

Obecnie w naszym kraju wykorzystuje się około 12 procent możliwości uzyskiwania energii za pomocą energii spadku wody, dla porównania w Norwegii za pomocą elektrowni wodnych produkuje się obecnie aż 98 procent całego zapotrzebowania na energię elektryczną, co można uznać za naprawdę bardzo dobry, ekologiczny wynik.

elektrownia-wodna-wady-i-zalety_m-6736195 Największe elektrownie wodne w Polsce to:

  • Elektrownia Wodna we Włocławku – której moc instalowana to około 160,2 Megawata.
  • Elektrownia Przepływowa w Porąbce – której moc tworzą dwa hydrozespoły których moc jest równa 6,1 Megawata.
  • Elektrownia Wodna Żarnowiec – której moc wynosi 716 Megawatów dla pracy turbinowej oraz 800 Megawatów dla pracy pompowej.
  • Elektrownia Porąbka-Żar – której moc wynosi 500 Megawatów dla pracy turbinowej oraz 540 Megawatów dla pracy pompowej.
  • Zespół Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce – gdzie moc elektrowni w Solinie wynosi 200 Megawatów, natomiast elektrowni w Myczkowcach około 8,3 Megawatów.
  • Elektrownia Żydowo – która może osiągać moc nawet 156 Megawatów.

Elektrownie wodne na świecie działają aż w 150 krajach, a w 2010 roku dostarczyły około 3427 TWh energii elektrycznej, czyli około szesnastu procent całego zapotrzebowania. Zarówno Paragwaj jak i Norwegia to kraje, które swoją strategię energetyki elektrycznej opierają jedynie na elektrowniach wodnych. W roku 2009 największą ilość prądu pozyskaną z elektrowni wodnych uzyskały Chiny, było to około 196,79 Gigawatów, co stanowiło około 22 procent całego zapotrzebowania na energię elektryczną w tym kraju.

Was this helpful?

1 / 0