Energia atomowa

Energia atomowa, inaczej nazywana też energią jądrową, to energia, która powstaje w wyniku przemian jądrowych, wynika to z różnic w wiązaniach energii poszczególnych jąder atomowych. Energia atomowa wykorzystywana jest w wielu aspektach życia człowieka, jednak najczęściej jest kojarzona z elektrowniami atomowymi, które są jednymi z najczystszych elektrowni wykorzystywanych na całym świecie. To właśnie najczęściej tam wykorzystuje się możliwość kontrolowania rozszczepiania ciężkich jąder, dzięki czemu powstało już wiele elektrowni atomowych, które najczęściej wykorzystują uran-235. Największą ilość energii elektrycznej produkuje Francja bo aż osiemdziesiąt procent całego zapotrzebowania, Stany Zjednoczone za pomocą elektrowni atomowych produkują około dwudziestu procent zapotrzebowanie całej energii dzięki elektrowniom atomowym. Elektrownia jądrowa, określana jest jako obiekt przemysłowo-energetyczny, gdzie ciepło do wytworzenia pary wodnej niezbędnej do napędzenia turbin jest przekazywane z reaktora jądrowego.

energia-atomowa-i-jej-zalety_m-5781687 Historia elektrowni jądrowych

Jedną z pierwszy elektrowni jądrowych na świecie była wybudowana w Obnińsku (stare ZSRR) w roku 1954 elektrownia jądrowa o mocy 5 Megawatów. Niestety produkcja prądu za pomocą tego typu elektrowni nie stanowiła priorytetu i głównie tego typu obiekty wykorzystywane były do produkowania materiału rozszczepialnego wykorzystywanego w broni jądrowej (ściśle związane z Zimną Wojną). W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych znacznie szybko zaczęła wzrastać liczba uruchamianych elektrowni jądrowych na całym świecie, nawet po kilkanaście rocznie, wpływ na to miała praktycznie bezawaryjna praca takich elektrowni, przez co znacznie wzrosło zainteresowanie tego typu rozwiązaniami, jednak na początku lat dziewięćdziesiątych doszło do awarii w Three Mile Island, a później do awarii w Czarnobylu w roku 1986 co doprowadziło do bardzo drastycznego spadku zainteresowania takimi elektrowniami. Ponowne zainteresowanie tego rodzaju elektrowniami wzrosło po roku 2000, kiedy to wiele krajów Unii Europejskiej musiało zastanowić się nad zmniejszeniem emisji dwutlenku węgla, konieczne to było ze względu na ograniczenia wynikające z międzynarodowych umów i rozporządzeń. Energia jądrowa uznawana jest za jedną z najczystszych przy odpowiednim jej stosowaniu, a szacunkowe obliczenia wskazują na to, że zasoby uranu znajdujące się na ziemi mogą pokryć zapotrzebowanie na energię elektryczną nawet na wiele tysięcy lat, co może stanowić dobrą odskocznię od bardzo zanieczyszczających elektrowni węglowych.

energia-atomowa-na-swiecie_m-9298049 Wady i zalety elektrowni jądrowych

Praktycznie każdy rodzaj elektrowni ma swoje wady i zalety, niezależnie czy jest to elektrownia jądrowa, cieplna czy wodna.

Do zalet elektrowni jądrowych można przede wszystkim zaliczyć:

  • Jest bardzo ekologiczna ze względu na to, że nie emituje podczas pracy żadnych pyłów ani szkodliwych gazów, wbrew pozorom „dym” wydostający się w elektrowniach jądrowych to tylko para wodna, ponieważ woda jest wykorzystywana do chłodzenia rdzenia reaktora.
  • Elektrownie jądrowe nie stwarzają problemu ze składowaniem i usuwaniem popiołów lotnych w powstających w wyniku spalania.
  • Znacznie mniejsze wymagania odnośnie składowania odpadów, nawet wielokrotnie zmniejszone zapotrzebowanie na powierzchnię.
  • Jest o wiele cichsza jeśli chodzi o wytwarzany hałas.
  • W znacznym stopniu wpływa na ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych, wytwarza kilkukrotnie więcej energii przy takim samym koszcie jak inne elektrownie (chociażby węglowe).

energia-atomowa-jak-powstaje_m-7142300 Z kolei wady, które trzeba wymienić to przede wszystkim:

  • Problem ze składowaniem i odpowiednim gospodarowaniem odpadami radioaktywnymi, które niestety powstają w reaktorze jądrowym elektrowni jądrowych, dotychczas nie wymyślono lepszego rozwiązania niż składowanie takich odpadów.
  • Z powyższego punktu wynika, że istnieje duże zagrożenie zanieczyszczenia i skażenia wód, gleb oraz powietrza znajdującego się w sąsiedztwie miejsca, w którym są składowanie radioaktywne odpady pochodzące z elektrowni jądrowych.
  • W przypadku gdy dojdzie do awarii reaktora skutki takiego zdarzenia mogą być nieodwracalne przez dziesiątki lat, skażenie powietrza, wody, gleby, przykładem może być awaria reaktora w Czarnobylu.
  • Duże koszty budowy oraz utrzymania elektrowni jądrowych, a także w przypadku chęci zamknięcia takiej elektrowni pojawiają się także ogromny koszty związane z usunięciem wszystkich radioaktywnych odpadów.

Elektrownie jądrowe w Polsce

energia-atomowa-wady_m-1895664Niestety w naszym kraju nie ma żadnych elektrowni jądrowych, a najczęściej występującymi elektrowniami są elektrownie węglowe, niekorzystnie wpływające na środowisko. Nie zmienia to jednak faktu, że w naszym kraju jest reaktor jądrowy, jednak jest to reaktor badawczy, nosi nazwę Maria i jest pod opieką Instytutu Energii Atomowej. Jednak w historii naszego kraju istniał plan budowy elektrowni jądrowej w Żarnowcu, budowę rozpoczęto w latach osiemdziesiątych, jednak już na początku lat dziewięćdziesiątych w wyniku protestów prace te przerwano. Protesty wynikły w głównej mierze po zdarzeniu w Czarnobylu, po którym ludzie przestali ufać tego rodzaju energii.

Elektrownie jądrowe na świecie

Na całym świecie pracuje około 440 reaktorów jądrowych w elektrowniach jądrowych. Ponad trzydzieści krajów wykorzystuje tego typu elektrownie do produkcji energii elektrycznej. W przeliczeniu, wszystkie reaktory zapewniają około szesnastu procent całego zapotrzebowania światowego na energię elektryczną, a około szesnastu krajów pokrywa w jednej czwartej zapotrzebowanie na energię elektryczną dzięki elektrowniom jądrowym. Pomimo ostatniej bardzo głośnej awarii elektrowni jądrowej w Fukushimie, rozwój elektrowni jądrowych nie został tak bardzo wstrzymany i nadal wiele krajów jest zainteresowanych budowaniem nowych, a także często pierwszy elektrowni jądrowych na swoich terenach.

Was this helpful?

1 / 0