Higiena pracy

higiena pracy

Wiele się mówi o bezpieczeństwie i higienie pracy. Jest to bardzo ważne zagadnienie, na które należy zwrócić szczególną uwagę. Na samym początku należy powiedzieć czym jest higiena i bezpieczeństwo pracy. Otóż jest to zbiór zasad, które dotyczą bezpiecznego i higienicznego wykonywania swojej pracy. W zakresie BHP znajduje się wiele zagadnień na które zwraca się szczególną uwagę jest to więc: ergonomia, medycyna pracy, ekonomia pracy, psychologia pracy, jak również i techniczne bezpieczeństwo.

Higiena pracy

Państwowa Inspekcja Pracy dba o to, żeby w każdym miejscu higiena i bezpieczeństwo zostały zachowane. Najwięcej zaleceń dotyczy pracy fizycznej. Pracując w zakładzie pracy na stanowisku, w którym wykonuje się pracę fizyczną, trzeba dbać szczególnie o to, co dzieje się wokół nas. Tak samo również szefostwo i kierownictwo musi zrobić wszystko, by pracownik mógł pracować bezpiecznie i w higienicznych warunkach. Własna szafka na odzież, możliwość zaparzenia herbaty w czystym czajniku, posiłki regeneracyjne, środki czystości, wysprzątane miejsce w stołówce, gdzie można zjeść śniadanie – to tylko jedne z licznych rzeczy, na które warto spojrzeć i które wymagają od człowieka zwrócenia na to uwagi.

Higiena pracy przy komputerze

W pojęciu higieny pracy można zawrzeć wiele aspektów. Stosowanie rękawic, gdy tego wymaga praca, używanie maseczek na twarz, gdy jest taka potrzeba i wiele innych rzeczy, które stanowią priorytet w każdym zakładzie produkcyjnym. Niestety nie wszystkie firmy tego przestrzegają i nie każdy pracownik ma szansę w dobrych dla siebie warunkach wykonywać dany rodzaj pracy. Warto również powiedzieć parę słów na temat higieny pracy z komputerem. Dobrze wiemy, jak wiele szkodliwych czynników generuje komputer podczas pracy. Chcąc mówić w tym przypadku o higienie na tym stanowisku, należy powiedzieć przede wszystkim, by utrzymać na biurku czystość. Komputer lub laptop musi stać w odpowiedniej pozycji i odległości od pracownika. Wokół niego nie powinno znajdować się wiele rzeczy, tak, by można było spokojnie realizować swoje zadania. Trzeba także pamiętać o tym, że każdy komputer jest siedliskiem bakterii. Warto więc posiadać specjalne preparaty antybakteryjne, którymi za pomocą wilgotnej ściereczki można każdego dnia przecierać tak klawiaturę komputera, jak również i biurko, na którym się nasz sprzęt znajduje.

Higiena pracy umysłowej

Mówiąc o higienie pracy warto również pomyśleć o jonizatorze powietrza, który w miejscu pracy komputerów jest bardzo przydatny. Dzięki niemu każdy może poczuć się dużo lepiej. Odejdzie niewyspanie, zmęczenie i brak ochoty do działania. Omawiając kwestię higieny pracy nie sposób również nie zwrócić uwagi na higienę pracy umysłowej. Pod tym pojęciem kryje się wszystko to, w jaki sposób uczeń czy student powinien podchodzić do odrabiania swoich zadań lub jak pracownik powinien zacząć realizować swoje zlecenia. Podstawę stanowi stan psychofizyczny, a więc to, czy osoba jest wyspana, wypoczęta, najedzona i czy czuje się komfortowo. Następnie trzeba zwrócić uwagę na warunki zewnętrzne, a więc na świeże powietrze, właściwą temperaturę, właściwą wilgotność powietrza, odpowiednio dobrane biurko i krzesło, czy chociażby porządek, jaki powinien na stanowisku pracy panować.

W higienie pracy umysłowej trzeba również zwrócić uwagę na sposób nauki lub wykonywania pracy, czy też na optymalne uwarunkowania wewnętrzne. Nie każda osoba potrafi pracować tak samo. Jeden ma większy poziom aspiracji, większą wiedzę i inteligencję. Trzeba to mieć zawsze na uwadze. Tak samo jedne osoby noszą okulary, inne nie, jedne lepiej słyszą, inne gorzej. Każda taka cecha indywidualna wpływa na to, w jaki sposób należy kształtować higienę pracy umysłowej.

Was this helpful?

0 / 0