Hinduizm

Hinduizm

panteon-hinduski_m-6899691Każdy ma inną religię, każdy ma inne wierzenia, inne wyznanie, inne podejście od życia i inny pogląd na świat. Z pewnością, warto powiedzieć parę słów na temat hinduizmu, o którym bardzo wiele osób ma znikome pojęcie, a warto wiedzieć, w co też hinduiści wierzą i co wyznają.

Hinduizm to grupa wierzeń religijnych, która głównie wyznawana jest na Półwyspie Indyjskim, choć nie tylko tam jest praktykowana. Religię tą wyznaje ponad miliard osób, co powoduje, że hinduizm jest trzecią co do liczby wyznawców religią świata. Jeśli chodzi o samo nakreślenie tej religii, należy powiedzieć, że wyznawcy ci mają ogromny szacunek do swych świętych ksiąg – Wed, wierzą w reinkarnację, wierzą w prawo akcji i reakcji, oraz wciąż dążą do wyzwolenia.

hinduizm_m-2630101

Hinduizm – bogowie

Istnieje bardzo wiele odmian hinduizmu i tak naprawdę mogą one bardzo się między sobą różnić. Najważniejszą zasadą jednak jest to, że każda droga która prowadzi do Boga jest dobra.

W hinduizmie wierzy się w liczne bóstwa: dewy – bóstwa męskie i dewi – czyli bóstwa żeńskie. Symbolem religii hinduistycznej jest znak OM.

Hinduizm – zasady wiary

lakszmi_m-5051699

Jak hinduiści pojmują Boga?

  • To co wychodzi na plan pierwszy to koncepcja Boga i sił wyższych. Uważają oni, że istnieje tylko jeden Bóg, ale może w zależności od sytuacji, wcielać się w różne postaci.
  • Poza tym, religia ta zakłada jak zostało wspomniane wyżej istnienie bóstw, które są niższe od Boga, ale które równie dużo znaczą.
  • Hindusi wierzą także w Awatarów, którzy co kilka tysięcy lat zstępują na ziemię i wypełniają konkretną misję, która ma zmienić całkowicie świat.
  • Dusza jest nieśmiertelna, przechodzi przez coraz to wyższe postacie, począwszy do rośliny, przez zwierzę, po człowieka, aż w końcu się jednoczy i stapia się Bogiem już na zawsze.
  • Tak, jak dla chrześcijan Pismo Święte jest podstawą, tak dla hinduizmu są to Święte Księgi – Wedy, które spisane są w sanskrycie i składają się z czterech części: hymny do dewów, pieśni liturgiczne, formuły przy składaniu ofiar i traktaty filozoficzne.
  • Dla hinduizmu czas dzieli się na cztery ery, czyli tak zwane Jugi. Pierwsza jest uważana za najwyższą moralność i tak następne odpowiednio za spadek moralności.
  • Cechą charakterystyczną, niejako symbolem jest krowa. Hinduizm bowiem zakłada, że krowa to zwierzę święte, ma boskie pochodzenie i należy traktować ją z niezwykłą czcią. Dla nich krowa podtrzymuje życie. W żadnym wypadku, nigdy nie jedzą oni wołowiny.

Hinduizm – kasty

bostwa-hinduskie_m-1318341

Co więc dla nich stanowi podstawę egzystencji? Co można byłoby rzec na temat ich etyki? Rzeczą najważniejszą jest to, dla nich wszyscy ludzie są sobie równi, choć praktyce nie do końca ma to odzwierciedlenie. Istnieją bowiem podziały na kasty, gdzie ludzie dzielą się w zależności od statusu społecznego, jaki posiadają. Uważają również, że Boga można czcić pod różną postacią, formą i w każdym miejscu, gdyż zamieszkuje on cały świat i wypełnia każdą istotę.

Jak więc widać, religia ta z pewnością jest zupełnie inna od chrześcijaństwa, jednak z pewnością zasługuje na podziw, gdyż ma swoje głęboko zakorzenione wierzenia, których broni i które są dla niej bardzo ważne.

Was this helpful?

1 / 0