Inteligencja emocjonalna

Bycie osobą inteligentną ma naprawdę bardzo wiele zalet. Taka osoba dużo łatwiej radzi sobie w życiu, niż ktoś, kto tą inteligencją się nie wykazuje. Jedni rodzą się z inteligencją, inni muszą ją nabyć. Taka jest natura człowieka i o tym trzeba zawsze pamiętać. Jedno jest pewne – nie każdy może być człowiekiem inteligentnym i nie każdy jest się w stanie tego nauczyć. Na temat inteligencji można byłoby pisać godzinami. Kim taka osoba jest, co ona potrafi, jak można ją wyróżnić spośród innych osób? Bardzo często w sposobie wypowiadania się, mówienia i wyrażania swojego zdania, można już stwierdzić, z jaką osobą mamy do czynienia.

Obok inteligencji w ogólnym tego słowa znaczeniu, pojawia się również inteligencja emocjonalna, która stanowi niejako odłam tego, co inteligencją można nazwać. Czym charakteryzuje się inteligencja emocjonalna? Otóż inteligencja emocjonalna to kompetencje osobiste człowieka w rozumieniu zdolności rozpoznawania stanów emocjonalnych, zarówno własnych, jak również i u innych osób. Zdolność używania własnych emocji, jak również i radzenia sobie z nimi jest naprawdę bardzo trudna i nie każdy może takiej zdolności się nauczyć, nabyć, czy też ją posiadać.

W inteligencji emocjonalnej wyróżnia się trzy główne modele.

  • Pierwszy model obejmuje zdolność rozumienia siebie i własnych emocji, następnie kierowania i kontrolowania ich, a także samomotywację w działaniu, empatię, czy też umiejętności o charakterze społecznym.
  • Drugi model to cztery obszary, które składają się w całości na inteligencję emocjonalną. Będą to: spostrzeganie emocji, wspomaganie myślenia za pomocą emocji, rozumienie ich, oraz umiejętność kierowania nimi.
  • Trzeci model, równie ważny i istotny, to pięć elementów, które na inteligencję emocjonalną się składają. Zalicza się tu inteligencję interpersonalną, intrapersonalną, radzenie sobie ze stresem, zdolność adaptacji, czy też ogólny nastrój.

Patrząc na inteligencję emocjonalną należy wiedzieć, że tak jak w przypadku samej inteligencji, tak również i w tym zastosowaniu, trzeba posiadać pewne umiejętności, które człowiekowi pozwolą stać się osobą potrafiącą radzić sobie zarówno ze sobą, jak również i z innymi ludźmi.

Z inteligencją emocjonalną wiążą się przede wszystkim emocje. To czy człowiek potrafi sobie z nimi radzić, ma bardzo istotne znaczenie, bo tak naprawdę to emocje rządzą naszym życiem. I jeśli potrafimy nimi kierować i na nie wpływać, wtedy wiele możemy w życiu osiągnąć. Prawda jest taka, że nasze życie kieruje się pewnymi zasadami. Jeśli więc będziemy umieli nim odpowiednio dobrze kierować, wtedy na pewno wszystko może być łatwiejsze i prostsze. Inteligencją emocjonalną powinni dobrze posługiwać się psychologowie. Muszą oni potrafić zarówno kierować życiem swoim, jak również i życiem innych osób.

Tak jak nie każda osoba może zostać psychologiem, tak również i nie każda osoba może posiadać inteligencję emocjonalną. Jest to rzecz zrozumiała i trzeba mieć ją zawsze na uwadze. Jeśli człowiek umie sobie radzić ze sobą, wtedy również będzie potrafił radzić sobie z innymi ludźmi. Ma to decydujące znaczenie szczególnie wtedy, jeśli chcemy pomóc innym i chcemy pokazać im, że z każdej sytuacji można wyjść obronną ręką. Każdemu człowiekowi można pomóc, jeśli potrafi się rozpoznawać emocje, które nim kierują. Radzenie sobie ze stresem, ukazywanie i tych negatywnych i tych pozytywnych nastrojów doprowadzi do tego, że każdy człowiek będzie potrafił odkryć w sobie to, co nim rządzi i co nim kieruje, będzie też umiał to odpowiednio wykorzystać.

Was this helpful?

0 / 0