Jak napisać rozprawkę?

Rozprawka jest częścią egzaminu, częścią prac domowych, czy częścią wielu sprawdzianów, które każdy z nas miał, gdy był w wieku szkolnym. Rozprawka jest najbardziej popularną formą wypowiedzi, która pozwala oprócz podania wielu niezbędnych informacji o danej rzeczy czy sytuacji, również pozwala je przeanalizować i wyciągnąć z nich określone wnioski.

Jak napisać rozprawkę?

Należy znać pewne zasady, pewne wskazówki, które krok po kroku pozwolą każdemu na napisanie odpowiednio dobrej i konkretnej rozprawki. Choć wiele osób panicznie boi się tej formy pisania, w rzeczywistości jeśli wiemy jak to ma wyglądać, wcale nie jest to trudną rzeczą.

Jak napisać rozprawkę krok po kroku?

Zajmując się więc już samym napisaniem rozprawki, należy dużą wagę poświęcić wstępowi gdyż od niego zależy, czy będziemy zmierzać w dobrym kierunku, czy też nie.

Na początku należy zasygnalizować osobie, która to będzie czytała, jak rozumiemy dany problem, który został zawarty w temacie. To jest podstawą w każdej dobrze napisanej rozprawce. Następnie należy wprowadzić krótko i rzeczowo, informację na temat tezy, którą postawiliśmy.

Rozprawka z hipotezą to podstawa. Bez hipotezy nie ma sensu wypowiadać się na jakikolwiek temat, gdyż nie miałoby to większego znaczenia. Najlepiej zastosować odpowiednie pytanie retoryczne, które pozwoli czytającemu samemu wyciągnąć z tego pewne wnioski. Ostatnią częścią wstępu zawsze powinna być określona zapowiedź, czego można spodziewać się w dalszej części pracy, jaki będzie nasz tok rozumowania. Można więc w skrócie podać, na jakich problemach będziemy się skupiać i na jakie sprawy będziemy zwracać uwagę.

Jeśli chodzi o samo rozwinięcie, w tym przypadku główną rzeczą będzie udowodnienie tezy. W rozprawce należy mieć szereg argumentów, które pozwolą nam udowodnić, że coś jest prawdą lub też nie. Zawsze każdy argument powinien zaczynać się od nowego akapitu. Z pewnością takie wyrażenia jak: po pierwsze…, po drugie…, po trzecie… z kolei…., kolejny argument to taki, że…, przejdę do…, będą nam bardzo pomocne.

Jak w każdej formie pisemnej, także w rozprawce należy również zawrzeć odpowiednio dobre zakończenie. Wówczas należy podsumować swoje rozważania na konkretny temat, wyciągnąć z tego wnioski i sformułować własny sąd, pozwalający na określenie problemu, który podjęliśmy. Tutaj należy ponownie zaakcentować, jaki mamy stosunek do postawionej na początku tezy. Zawsze też na końcu powinno się napisać zdanie typu: myślę…, mam nadzieję…, że powyższymi argumentami udowodniłem tezę…..

Z pewnością jeśli ktoś zastosuje się do powyższych rad, na pewno wie, jak napisać rozprawkę solidną i poprawną, którą czytający będzie podziwiał i która z pewnością wzbudzi jego zainteresowanie. Naprawdę nie trzeba posiadać wielkiego polotu, szerokiego zasobu słów. W tym przypadku ktoś, kto umie podawać dobre argumenty, ktoś kto umie walczyć o swoje zdanie z pewnością sobie poradzi. Rozprawka nie jest taka straszna, jakby się wydawało!

Was this helpful?

0 / 0