Jak napisać sprawozdanie?

Czym jest sprawozdanie?

Czego dotyczy? Jak powinno być napisane? Sprawozdanie jest to po prostu treściwy, konkretny opis jakichś zdarzeń, które miały miejsce i które należy zrelacjonować. Tworzy się je na podstawie zebranych informacji, na podstawie autentycznych materiałów. Tworzy się bowiem opis tego, co miało miejsce. Sprawozdanie możemy napisać o wszystkim.

Może to być na przykład sprawozdanie z lekcji. Wówczas z reguły nauczyciel lub uczniowie tworząc sprawozdanie, powinni napisać jak krok po kroku przebiegała lekcja, co się na niej robiło, jaki był plan postępowania, jaki też był tego cel. Podobnie jest w przypadku gdy chcemy napisać sprawozdanie z wycieczki. Bardzo często dzieci, które wracają z wakacji, mają zadanie, by napisać takie właśnie sprawozdanie z wycieczki, na której byli. Pisząc je, należy przede wszystkim rozpisać taką wycieczkę na poszczególne dni. Potem zaś trzeba po prostu opisać po kolei, co się w danym dniu robiło. Pobudka o tej godzinie, śniadanie o tej, następnie plan dnia, czyli wszelkie zwiedzanie, czas wolny, atrakcje. Najlepiej właśnie, jeśli byłoby to podzielone na poszczególne godziny.

Jak napisać sprawozdanie?

Pisząc sprawozdanie, należy opierać się o pewne zasady, które muszą być spełnione, jeśli sprawozdanie ma pełnić takie funkcje, jakie powinno.

Jak napisać sprawozdanie szkolne?

Jeśli chodzi o sprawozdanie szkolne z przebiegu danego roku, należy opierać się o materiał, który zebrano w czasie danych wydarzeń. Opisuje się wycieczki, różne uroczystości, zwiedzanie, ważne dla szkoły wydarzenia. Należy w takich sprawozdaniach zawsze podawać miejsce i czas, wymienić osoby które uczestniczyły w wydarzeniu, oraz podać wypowiedzi z różnych źródeł, ciekawe relacje, zachowania poszczególnych osób.

Jak napisać sprawozdanie z filmu?

Pisząc sprawozdanie z filmu, który właśnie się oglądało, należy opierać się o inne zasady. Na pewno należy podać informację o tym, co się opisuje. Następnie podać w miarę obiektywną ocenę. Ma to być nasza ocena, a więc można powiedzieć, to co się naprawdę myśli. Sprawozdanie z filmu, czyli niejako recenzja, nie musi być koniecznie pisana w dobrym słowie, jeśli film wcale taki nie był. Z pewnością takie sprawozdanie, musi również posiadać odpowiednie podsumowanie.

Sprawozdanie powinno mieć charakter odpowiedni do danej sytuacji i konkretnego miejsca, ale forma powinna pozostać zawsze taka sama.

Zazwyczaj każde sprawozdanie charakteryzuje się określonymi regułami, które jeśli się spełni, sprawozdanie uznamy za dobrze napisane. Jeśli chodzi o wszelkie sprawozdania, z wyjątkiem może recenzji, która jest tylko jego podtypem, powinno być ono pisane tak, by zawierało konkretne miejsca, konkretne daty, konkretne godziny. Należy bowiem poprzez taką notatkę pokazać innym streszczenie tego co się robiło, tego co miało miejsce, czy też tego, z czym dana osoba się właśnie zetknęła. Napisanie sprawozdania nie stanowi większego problemu i każdy jest w stanie sobie z nim poradzić!

Was this helpful?

0 / 0