Jak zostać księdzem?

jak-zostac-ksiedzem-po-studiach_m-1487023Pomimo wielu nieciekawych sytuacji o jakich coraz częściej można usłyszeć w telewizji, czy to o chorych sytuacjach odnośnie pedofilii wśród księży czy innych tym podobnych, seminaria duchowe ciągle nie narzekają na ilość kandydatów na księdza. Jak można się domyślić, zostać księdzem nie jest wcale łatwo. Można nim zostać dopiero po ukończeniu odpowiednio długiej nauki w seminarium duchownym. Jakby nie patrzeć, by móc ubiegać się o przyjęcie do takiego seminarium (jest to uczelnia wyższa) musimy posiadać co najmniej średnie wykształcenie oraz zdaną maturę.

Oczywiście nie wystarczy tylko i wyłącznie złożyć odpowiednie dokumenty (o których mowa będzie w dalszej części artykułu) trzeba także odczuwać powołanie, czuć, że musimy zostać księdzem, że to nasza droga życiowa, którą wybrał dla nas Bóg, musimy być także w pełni świadomi danego wyboru. Teoretycznie brak jakichkolwiek granic wiekowych odnośnie seminariów duchownych, jednak średni wiek osób wstępujących do seminariów duchownych i zostających księżmi to trzydzieści pięć lat.

 Dokumenty potrzebne do seminarium duchownego

jak-zostac-ksiedzem_m-3096901

Jakie dokumenty będą nam potrzebne by złożyć aplikację na kandydata do seminarium duchownego? Przede wszystkim potrzebne będzie oczywiście podanie o przyjęcie, do tego oczywiście dochodzi odpowiednia ilość zdjęć ustalona przez konkretne seminarium duchowne. Do tych dokumentów trzeba dołączyć swój życiorys, metrykę chrztu, a także bierzmowania, oryginalne świadectwo maturalne, a także oryginalne świadectwo ukończenia szkoły średniej. Konieczne będą także odpowiednie badania lekarskie jak na większości kierunków uczelni wyższych. Dodatkowymi dokumentami będą zarówno opinia księdza proboszcza rodzimej parafii, a także opinia katechety. Niezbędnym może okazać się także świadectwo ślubu kościelnego rodziców kandydata.

Oczywiście to nie wszystko, podczas rekrutacji jest przeprowadzany pisemny egzamin z języka polskiego, a także egzamin ustny z ogólnej wiedzy katechetyczno-teologicznej kandydata na księdza. Zakres z wiedzy drugiego egzaminu (ustnego) przeważnie jest bardzo podobny w większości seminariów duchownych. Opiera się ona wiedzy zawartej w Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego. Oczywiście zostaniemy poinformowani i to bardzo szczegółowo przez wybrane przez nas seminarium duchowne o zakresie egzaminów. Przeważnie występują dwa terminy kiedy są przeprowadzane egzaminy na tego typu uczelniach wyższych, w miesiącach letnich oraz we wczesnych miesiącach jesiennych.

To jednak nie wszystko, zanim złożymy całą dokumentację na kandydata na księdza trzeba odbyć także wstępną rozmowę z rektorem danej uczelni, które we własnym zakresie oceni motywację danego człowieka, określi on po prostu czy taki kandydat nadaje się na księdza.

Dość duża część seminariów duchownych wymaga również od kandydata wstępnej rozmowy z psychologiem. Występuje także coś, co nazywa się okresem propedeutycznym, trwa to od kilku tygodni maksymalnie do roku czasu, odbywa się go pomiędzy egzaminami (jeśli przebiegły pomyślnie) a rozpoczęciem studiów w seminarium duchownym. Ma to na celu dodatkowe sprawdzenie determinacji kandydata, a także tego czy powołanie u takiej osoby było autentyczne, krótko mówiąc, jest to okres testowy, który pozwoli jednoznacznie określić, czy dana osoba nadaje się do roli księdza.

Decydując się na tę drogę nauczania, a wręcz życia, należy liczyć się z tym, że osoby uczące się w seminariach duchownych będą odseparowani od swoich znajomych, rodziny, będą musieli podejmować wiele wyrzeczeń, które będą na porządku dziennym. Dzięki takiej nauce, kandydat na księdza będzie kształtował w sobie nie tylko wiedzę intelektualną ale przede wszystkim duchową. Jeśli chodzi o opłaty związane z nauką, to należy liczyć się z opłatą w wysokości od 100 do 300 złotych za miesiąc czesnego, gwarantuje to miejsce do mieszkania oraz wyżywienie. Cała edukacja w seminarium to okres sześciu lat. Pierwsze dwa lata to nauka czysto filozoficzna, natomiast kolejne cztery to z kolei nauka teologiczna. Alumni, bo tak nazywa się uczących się kandydatów na księży, po pięciu latach edukacji mogą przyjąć święcenia pierwszego stopnia by po roku otrzymać święcenia kapłańskie. Już pierwszego dnia po święceniach, nowi kapłani mogą odprawiać swoje pierwsze msze, zazwyczaj odbywa się to w rodzinnych parafiach każdego z nich.

Jak zostać księdzem egzorcystą, wojskowym, misjonarzem?

Aby zostać księdzem egzorcystą, trzeba przejść wyżej wymienioną, długą drogę oraz dodatkowo dostać specjalne, a także klarowne zezwolenie ordynariusza, czyli zazwyczaj biskupa danej diecezji. Ksiądz, który jest jednocześnie księdzem egzorcystą musi odznaczać się przede wszystkim ogromną pobożnością, wielką wiedzą, roztropnością oraz brakiem skaz na swoim życiu. Musi być również specjalnie do tego przygotowany, ponieważ bycie księdzem egzorcystą to już naprawdę poważna sprawa.

Ksiądz wojskowy czyli mówiąc potocznie kapelan, to ksiądz, który nie walczy ramię w ramię z żołnierzami, jednak walczy o swoich braci modlitwą do Boga. Na wielu misjach wojskowych naturalnym jest, że wierzący żołnierze mogą nie mieć się do kogo zwrócić, modlitwa to często za mało, potrzebny jest więc ksiądz kapelan, który odprawi mszę, wstawi się u Boga, a także wysłucha i wyspowiada swoich braci, którzy walczą w dobrej sprawie na polu walki narażając codziennie swoje życie w obronie innych. Wystarczy obejrzeć wiadomości w okresie Świąt Bożego Narodzenia by przekonać się jak ważny jest ksiądz kapelan na misjach wojskowych.

Z kolei aby zostać misjonarzem zakonnym trzeba przejść od 7 do 12 lat studiów, w zależności od danego zgromadzenia zakonnego. Świecki misjonarz ma jednak możliwość rozpoczęcia swojej działalności już po około roku przygotować w specjalnie stworzonych do tego ośrodkach misyjnych.

Was this helpful?

1 / 0