Kolektory słoneczne

Wrzuć artykuł na Fejsa! poleć na NK

Zużycie energii elektrycznej to problem, który naukowcy starają się jak najbardziej ograniczyć. Proste zmiany, takie jak lepsze ocieplenie budynków lub zmniejszenie wagi samochodów mogłoby ograniczyć globalne zapotrzebowanie na energię nawet o trzy czwarte – informują naukowcy na łamach „Environmental Science and Technology”. Argumentami przemawiającymi za oszczędzaniem energii elektrycznej jest zmniejszenie zanieczyszczeń świetlnych z nieba wynikających z emisji promieniowania świetlnego w eter. Gdy oszczędzamy energie zmniejsza się zanieczyszczenie środowiska wynikające z produkcji energii np. mniejsze zużycie surowców naturalnych, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Zmniejsza się również ilość odpadów przekazywanych do utylizacji: lampy rtęciowe, stateczniki.

Alternatywnymi źródłami energii elektrycznej są kolektory słoneczne. Jest to jeszcze cały czas nowość, która ciągle jest ulepszana. Jednak już dziś na rynku alternatywnych źródeł energii pełnią dość istotną funkcję. Ogólna zasada działania tego urządzenia polega na pochłanianiu przez powierzchnię urządzenia energii cieplnej zawartej w promieniach słonecznych, a następnie przekazaniu jej czynnikowi grzewczemu. Jest to płyn o niskiej temperaturze zamarzania, który przepływa przez szynę zbiorczą. Uzyskane ciepło jest transportowane do dalszego wykorzystania. Kolektory słoneczne działają zarówno jak słońce świeci bezpośrednio lub jest rozproszone przez chmury. Próżnia, która jest ideą działania tych urządzeń pełni bardzo ważną funkcję, ponieważ pełni idealną pułapkę dla energii cieplnej. Taka konstrukcja sprawia, że mogą działać bez względu na pogodę i porę roku.

Efektywność i energooszczędność pracy kolektorów jest niewątpliwie związana z ich jak największą wydajnością. Najważniejszym czynnikiem jest odpowiednie ich ustawienie najlepiej w kierunku południowym. Kolektor płaski może być odchylony o maksimum 15 stopni w kierunku wschodnim lub zachodnim, bo wtedy jego sprawność obniży się nieznacznie. Jeśli odchylenie jest większe, kolektor musi mieć większą powierzchnię niż w przy ustawieniu w kierunku południowym. Przede wszystkim należy montować kolektory słoneczne w miejscach, gdzie będą mogły pochłaniać jak najwięcej ciepła słonecznego. Nie należy montować ich w miejscach zacienionych przez drzewa lub inne przeszkody.

Dofinansowania na kolektory słoneczne udziela Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rzecznik Funduszu Witold Maziarz zachęca do składania wniosków o kredyt na zakup i instalację urządzeń, które przetwarzają energię słoneczną na ciepło. Fundusz przeznaczył na dopłaty 300 mln zł, a banki wystąpiły do funduszu o 8,2 mln zł dotacji do 1,4 tys. wniosków. Dla instalacji kolektorów w prywatnych domach i wspólnotach mieszkaniowych można otrzymać przeciętną dotację w wysokości 5,9 tys. złotych.

Przedsiębiorstwa, które sprzedają kolektory reklamują je jako alternatywne zastosowanie do ogrzewania podłogowego lub ogrzewania wody. Oczywiście jest to możliwe, lecz potrzebne są wówczas kolektory o dużo większej powierzchni i bardziej skomplikowanej instalacji. Czynnik ekonomiczny tutaj niestety wygrywa, ponieważ wydatki są dużo większe od zysków, nawet w aspekcie oszczędzania energii elektrycznej.

Was this helpful?

0 / 0