Koniec świata

Od pokoleń człowiek jest ciekawy początku istnienia, tak samo jak jego końca. Interesuje nas czy koniec świata rzeczywiście nadjedzie, a jeśli tak to kiedy i jak to będzie. Wielu proroków, wizjonerów, a nawet naukowców próbowało przepowiedzieć nadejście tego dnia. Wizja zagłady świata pojawiła się już w Piśmie Świętym. „Nikt nie zna dnia ani godziny“ kiedy to nastąpi. Może to i lepiej, bo gdybyśmy znali datę to wywołałoby to zbyt duży chaos. Pismo ukazuje zagładę i objawienie się Boga, który ocali tych, którzy przestrzegali jego przykazań. Natomiast Ci, którzy nie żyli zgodnie z jego nauką trafią do ognia piekielnego. Słynne były przepowiednie Nostradamusa i Wernyhory. Wpółcześnie też przepowiadane są daty i wizje końca świata. Na szczęście żadna się nie potwierdziła.

Ostatnią datą końca świata był 21 grudnia 2012. Datę tę podał Patrick Geryl w książce pt. „Proroctwo Oriona“. Swoje przekonanie oparł na tym, że 21 grudnia 2012 dobiegł końca cykl czasowy Majów, który rozpoczął się 13 sierpnia 3114 roku p.n.e. Tego dnia jednak koniec świata nie nastąpił, bo czas w przekonaniu Majów nie płynął linearnie lecz toczył się po kręgu, a w związku z tym nigdy nie można powiedzieć, kiedy coś się zaczyna, a kiedy kończy. Nawet jeśli w ich kalendarzu kończył się jakiś krótszy cykl, stanowił on tylko cząstkę cyklu większego, który trwa nadal.

Ciekawostką jest fakt, że według analizy hieroglificznych zapisów z kościanej laski odnalezionej w królewskim grobie z Piramidy Tygrysa w gwatemalskim mieście Tikal umieszczono trzy daty, z czego ostatnia to 24 lutego 9898 roku naszej ery. Można więc z tego wnioskować, że Majowie panować będą aż do tego roku, więc ewentualny koniec ich cywilizacji jak sądzili, mógłby nastąpić dopiero po tej dacie.

Całkiem realną przyczyną zagłady świata może się okazać broń biologiczna. Jest to broń masowego rażenia, której ładunkiem bojowym do niszczenia przeciwnika oraz jego żywnościowego zaplecza (zwierząt i upraw roślinnych) są mikroorganizmy chorobotwórcze. Przenoszona jest przez bomby, pojemniki z zakażonymi cieczami i gazami, ewentualnie owady, które wywołują epidemie chorób.

Do szczególnie niebezpiecznych chorób zakaźnych wywołanych środkami biologicznymi zalicza się między innymi: – cholerę, – dur brzuszny i plamisty, – kleszczowe zapalenie opon mózgowych, – czerwonkę bakteryjną, – ospę, – grypę, – żółtą febrę, – dżumę, – wąglika (szczególnie jego płucną odmianę), – chorobę papuzią. Mogą być one rozprzestrzeniane z samolotu lub w postaci tak zwanych obłoków bakteryjnych. Zakażenie ludzi i zwierząt może nastąpić również w wyniku wdychania skażonego powietrza, picia skażonej wody.

Szerzą się też pogłoski o możliwych nawrotach plag ludzkości, jakimi w przeszłości były właśnie ospa, dżuma czy cholera.

Cholera nadal występuje w około 30 krajach świata. W Afryce nadal utrzymuje się tak zwana ospa małpia, choć oficjalnie uważa się, że ospa została zlikwidowana. Podobnie jak w przypadku wielu rodzajów wirusów, również nie jest znane źródło pochodzenia HIV. Niektóre teorie wskazują na to, że powstał w labolatorium jako broń biologiczna. Tak samo może być z wirusem Ebola, który w 1976 roku opanował szpital i wioskę w Yambuku, w pobliżu rzeki Ebola. Tylko 1 osoba na 10 przeżyła.

Was this helpful?

0 / 1